Udržovací poplatek knihovního systému Clavius

Definice udržovacího poplatku : Jedná se poplatek zajišťující podporu vývoje, provoz telefonní a mailové hotline a základního servisu knihovního systému Clavius. Pouze knihovny, které mají zaplacen udržovací poplatek, budou moci získat případné novější verze systému Clavius. Každý uživatel má právo se rozhodnout, zda udržovací poplatek zaplatí či nikoli. Pokud udržovací poplatek nezaplatíte, v podstatě jej pouze odložíte, neboť v okamžiku, kdy bude update nezbytný ( nákup nového modulu, významná změna v legislativě, okolí s kterým komunikujete změní protokol nebo strukturu posílaných dat, apod. ), bude potřeba dokoupit udržovací poplatek i za roky předchozí, kdy nebyl placen. Firma LANius s.r.o. provádí od roku 2020 pouze udržovací vývoj systému Clavius včetně opravy případných chyb.

Cena udržovacího poplatku : Cena je vždy na jeden kalendářní rok a odvozuje se jako 10% z ceníkové ceny systému Clavius. Udržovací poplatek platí vždy na následující kalendářní rok. Je možné jej jednorázově zaplatit dopředu na několik let. Cenu udržovacího poplatku ovlivňuje přechod na SQL verzi systému Clavius. Do ceny udržovacího poplatku se nepromítají následující části (moduly) : Dispečink studovny, dětský ONLINE katalog, TURBO režim a CKPrint - tisk čárového kódu.

Udržovací poplatek při zakoupení systému : Při běžném nákupu ( nestanoví-li smlouva jinak ) je 5 let od zakoupení prvního modulu systému Clavius udržovací poplatek nulový. Přechod na SQL verzi systému Clavius neprodlužuje toto období ani nezačíná plynout znovu. Pouze přechod na interní formát MARC21 je chápán jako zakoupení nových modulů. Několik měsíců před uplynutím pětiletého období je uživatel nejprve informován mailem o udržovacím poplatku pro příští rok a začátkem šestého roku používání systému ( většinou v únoru ), je opět informován mailem v podobě kalkulace přesné výše poplatku pro období kalendářního roku.

Termíny vydávání nových verzí : Nové verze jsou k dispozici průběžně několikrát ročně po realizaci a ověření novinky. Dojde-li k událostem, které se promítají do fungování knihovního systému, je nová verze vydávána co nejdříve tak, aby knihovnám umožnila rychle reagovat na novou situaci.

Obsah update 2022 : Výpůjční protokol - umí tisk sečtené ceny půjčených dokumentů pod výpisem výpůjček, R i v mailech upomínek ...

Obsah update 2021 : Výpůjční protokol - v zavřený den ukáže pozastavení/pokračování upomínek, jednoduchá změna objednávky v rezervaci ...

Obsah update 2020 : Výpůjční protokol - vylepšení uzavření, limity počtu návštěvníků ( souviselo s koronavirem ), kontroly neplatných OP ...

Obsah update 2019 : Náhled importů v katalogizaci, vylepšení při zadávání rezervací, rodinných vazeb, duplikát účtenky, slovník měst a jejich PSČ ...

Obsah update 2018 : Hlavní novinky v klíčových modulech se týkají směrnice EU o ochraně osobních údajů označované jako GDPR.

Instalaci nových verzí provádí : Některý z autorizovaných servisních bodů nebo přímo firma LANius s.r.o., nejčastěji formou vzdáleného přístupu na základě objednávky nebo smlouvy. Pokud si update po internetu provádí uživatel sám, tak na vlastní nebezpečí.

Update po internetu : Aplikace provádějící vlastní update kontroluje, zda máte na novou verzi nárok, tj. je-li zaplacen update na aktuální rok. Další podrobnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Související informace : Update přes InternetVýpočet ceny udržovacího poplatku

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz