Knihovní systém Clavius - přechod na interní formát MARC21


Úvod :

  V české katalogizační praxi se hlavně díky Národní knihovně ČR prosadil ve velkých knihovnách mezinárodní formát MARC21. Používají se anglo-americká katalogizační pravidla AACR2 jen označení polí a jejich struktura je poněkud odlišná od původního formátu UNIMARC. Knihovní systém Clavius nabízí možnost kompletně u všech druhů dokumentů přejít na interní formát MARC21 pro ukládání dat.

  Od dubna 2015 platí nová katalogizační pravidla RDA, pro jejich aplikaci je nezbytné používat formát MARC21. Důvodem je, že pravidla RDA používají pole, která nejsou ve formátu UNIMARC k dispozici. Proto pro knihovny, které stahují záznamy ze Souborného katalogu ČR nebo z NK ČR, doporučujeme přechod na interní formát MARC21.

Přechod na MARC21 lze zajistit také přechodem na nový knihovní systém Tritius.

Základní informace o přechodu v rámci systému Clavius :

  Přechod z UNIMARCu na MARC21 je potřeba zvážit a rozhodnout, zda převáží výhody či nevýhody. Následuje tabulka, která obsahuje základní rozdíly obou formátů :

  Výhody UNIMARC   Nevýhody UNIMARC   Výhody MARC21   Nevýhody MARC21
U některých údajů rozděluje údaje do více podpolí (vyšší granularita, např. názvové údaje, poznámky) Řada velkých knihoven v ČR jej nepoužívá (NK, MZK, většina SVK)  Diskuse a školení nad pravidly AARC2 se dnes v ČR vedou převážně v MARC21 Zápis interpunkce ISBD do údajů (nutná znalost interpunkce)
Rozlišuje druhé autory od původců Nepružný rozvoj nových polí a podpolí tohoto formátu Asi nejrozšířenější formát ve světě, další rozvoj nových polí a podpolí Druhé autory uvádí do stejného pole jako původce
  Nepodporuje nová pravidla RDA Podpora nových pravidel RDA Nutné vyplňovat kódové pole 008 (alespoň některé povinné údaje z desítek možných)

Přechod na MARC21 jednoznačně doporučujeme všem velkým knihovnám (nad 100.000 sv.) používajícím Clavius s formátem UNIMARC.
O přechodu na MARC21 by měly dále uvažovat středně velké knihovny, které :

Licenční politika :

  Přechod z UNIMARC na MARC21 je jednorázový krok, který se musí objednat. Jeho součástí je nákup licencí katalogizačních modulů systému Clavius připravených pracovat s formátem MARC21. Ceny těchto katalogizačních modulů jsou shodné s ceníkem systému Clavius. Pokud vlastníte licenci katalogizačního modulu máte možnost získat licenci tohoto modulu pro systém MARC21 s 50% slevou. Vlastní převod a doladění definičních tabulek vzdálenou správou je zdarma (v ceně licencí). Nákupem licencí se u těchto modulů prodlužuje bezplatná záruka na nové verze na dobu 5 let. Katalogizační moduly jsou tyto :

 Akvizice všech druhů dokumentů 
 Katalogizace knih, map, hudebnin 
 Evidence periodik, kompletů a brožur 
 Audiovizuální média, el.zdroje 
 Analytický popis článků, ostatní dok. 
 Regionální báze ( osobnosti, místopis ) 

Postup přechodu :

  Všichni kteří pravidelně používají výše uvedené moduly knihovního systému Clavius by před vlastním přechodem na interní formát MARC21 měli projít školením na aplikaci pravidel AARC2 (později RDA) ve formátu MARC21. Kurzy pořádají NK ČR a MZK Brno a dále i všechny krajské vědecké knihovny. Je možné objednat individuální školení pro Vaši knihovnu i u firmy LANius. Školení je individuální a probíhá v knihovně, školitelkou je paní Alena Justinová pro Čechy a PhDr. Dana Nalepová pro Moravu a Slezsko. Toto školení není v ceně licencí modulů a hradí se zvlášť, cena je 2000 Kč + DPH za jeden den + cestovné.
  Vlastní přechod zahrnuje nejprve analýzu chyb ve vašich datech. Následně několik dnů případných oprav Vašich dat, který provádíte sami. Ostrý přechod pak probíhá v noci v dohodnutém dni většinou o víkendu. Převod obsahuje převod autoritních záznamů (jména osob, korporace/akce, PH) do formátu MARC21 a hlavně bibliografických záznamů všech druhů dokumentů do formátu MARC21. Lokální písmenná pole zůstávají zachována bez změn. Dále jsou použity odlišné definiční tabulky Clavia, které řeší některé rozdíly obou formátů. Případné individuální nastavení v těchto tabulkách musí být ručně a většinou dodatečně promítnuty do nových tabulek formátu MARC21. Záleží vždy na vůli knihovny testovat převod a změny v nastavení systému Clavius. Z praxe však vyplývá, že po prvním týdnu po převodu je systém nastaven do původní funkčnosti. Vlastní převod a doladění definičních tabulek vzdálenou správou je v ceně licencí katalogizačních modulů.

Související informace : Metodika kontroly dat MARC21RDA v systému Clavius, Interaktivní ceník (umí spočítat cenu přechodu)

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz