Ceník servisu knihovních systémů firmy LANius s.r.o.

Úroveň I. - činnosti hrazené dle skutečně čerpaného rozsahu
Servisní zásah bude proveden nejpozději do 7 dnů od nahlášení požadavku servisnímu technikovi. Účtujeme každou započatou půlhodinu, ceny za 1 hodinu práce :

 pro uživatele se zaplaceným udržovacím poplatkem 

 800 Kč / hodinu 

 pro ostatní ( bez zaplaceného udržovacího poplatku )

 1000 Kč / hodinu 

V případě expresního zásahu ( do 48 hod od nahlášení ), může být k této hodinové sazbě účtována částka 1000 Kč, avšak vždy po předchozí dohodě servisního technika s uživatelem. Ceny jsou uváděny bez DPH a platí od 14.02.2020. V této základní úrovni servisu není poskytován servis pomocí vzdáleného přístupu.


Úroveň II. - činnosti hrazené paušální částkou
Servisní zásah bude proveden nejpozději do 7 dnů od nahlášení spěchajícího požadavku servisnímu technikovi. Cena je závislá na počtu počítačů* objednatele, na nichž je SW firmy LANius s.r.o. provozován, a platí se čtvrtletně, pololetně nebo ročně. V případě expresního zásahu ( do 24 hod od nahlášení ), může být navíc účtována částka 1000 Kč, avšak vždy po předchozí dohodě servisního technika s uživatelem.

Počet PC* Cena
 1. počítač v síti nebo samostatně

 310 Kč / měsíc 

 2. až 4. počítač v síti

 á 170 Kč / měsíc 

 5. až 10. počítač v síti

 á 100 Kč / měsíc 

 11. a každý další počítač v síti

 á 50 Kč / měsíc 

Jedná se o maximální doporučované ceny. Ceny jsou uváděny bez DPH a jsou platné od 11.04.2016.
Uživatelům s možností servisu pomocí vzdáleného přístupu poskytujeme 10% slevu.
Počítače ONLINE připojených poboček se počítají jako samostatná knihovna. Počítače REKS knihoven jsou započítávány jako další PC při výpočtu ceny paušální servisní úrovně. Pro potřeby regionálních oddělení mohou být PC knihoven REKS fakturovány zvlášť. Při fakturaci jednotlivým knihovnám REKS, není poskytována sleva 10%.


Úroveň III. - činnosti hrazené paušální částkou
Servisní zásah bude proveden nejpozději do 3 dnů od nahlášení spěchajícího požadavku servisnímu technikovi. Cena je závislá na počtu počítačů* objednatele, na nichž je SW firmy LANius s.r.o. provozován, a platí se čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Počet PC* Cena

 1. počítač v síti nebo samostatně

 390 Kč / měsíc 

 2. až 4. počítač v síti

 á 221 Kč / měsíc 

 5. až 10. počítač v síti

 á 130 Kč / měsíc 

 11. a každý další počítač v síti

 á 65 Kč / měsíc 

Jedná se o maximální doporučované ceny. Ceny jsou uváděny bez DPH a jsou platné od 11.04.2016.
Uživatelům s možností servisu pomocí vzdáleného přístupu poskytujeme 10% slevu.
Počítače ONLINE připojených poboček se počítají jako samostatná knihovna. Počítače REKS knihoven jsou započítávány jako další PC při výpočtu ceny paušální servisní úrovně. Pro potřeby regionálních oddělení mohou být PC knihoven REKS fakturovány zvlášť. Při fakturaci jednotlivým knihovnám REKS, není poskytována sleva 10%.

* Máte-li ve Vaší síti servery na kterých přímo nepracujete, neuvádějte je do celkového počtu počítačů ! Servis online připojených poboček - počítají se jednotlivě (tj. za cenu pro 1. počítač)

Případné cestovní náklady spojené se servisem jsou vždy hrazeny samostatně dle platných tarifů ministerstva financí ČR navýšené o čas strávený na cestě max. o 2 Kč/km.


Vysvětlení pojmů :

Základní servis je poskytován zdarma.

Je garantován předávacím protokolem na dobu 5 let od instalace (pokud kupní smlouva nestanoví jinak) a zahrnuje následující :

Ostatní údržba je poskytována dle ceníku servisu.

Zahrnuje méně časté případy řešené individuálně pro každého uživatele :

Speciální servis je poskytován dle ceníku servisu.

Záruka sledování vývoje v oblasti automatizace knihovnictví a uplatňování novinek.

Termín provedení servisního zásahu :

Představuje počet pracovních dní od nahlášení požadavku servisnímu pracovníkovi do jeho první reakce, která problém odstraní nebo zmírní.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz