Upozorňování na ztracený/odcizený občanský průkaz

Výpůjční protokol Clavia umí od 6/2020 kontrolovat a upozornit, že číslo OP evidované v záznamu čtenáře je v databázi ztracených či odcizených dokladů Ministerstva vnitra ČR. Takový doklad by jste měli při prokazování totožnosti čtenáře odmítnout. Pokud se hlášení ukáže při příchodu, je velká pravděpodobnost, že s občankou ztratil i průkaz čtenáře a přichází s ním někdo jiný.

Běžně je upozornění zobrazováno hned po vložení takového čísla OP při opouštění pole ( např. po Enter ), nadpis "Číslo OP" je navíc červeně :

Pokud nestisknete Storno či Esc, zobrazí vám uvedenou stránku https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady - na ní si můžete informaci ručně ověřit nebo si přečíst další informace.

Stiskem Ano označíte problémové číslo OP tak, že na něj nebude dál upozorňováno ( v databázi MV ČR ale samozřejmě zůstane :) - technicky se přidá tečka za konec čísla, tu můžete později opět ručně umazat a znovu pak bude doklad kontrolován.

Po příchodu čtenáře je upozornění zobrazováno takto :

Ve filtru čtenářů ( vyvolaný tlačítkem Filtr v okně Čtenáři-Přehled ) si můžete vyfiltrovat všechny čtenáře s problémovým OP, po zaškrtnutí [x] OP KO :

Technické poznámky :

- DB neplatných dokladů je stahována a doplňována každou noc, pokud vám běží klasický WWW katalog (Lwww), též ale i ručně při léčení DBF verze či v SQL verzi při kontrole integrity dat ( v clex.exe v menu Systém-Servis dat-Kontrola integrity dat ). To se děje jen v české verzi Clavia vlastníte-li licenci na VP a máte-li vyplněna nějaká čísla OP. Úvodní plnění lze přerušit pomocí Esc, zvlášť v SQL verzích trvá více než hodinu. Při používání je tedy kontrola prováděna proti lokální kopii DB - nezávisí na momentální (ne)funkčnosti internetu.

- Kompletně případně celou tuto funkci vypnete řádkou ZTRATYOP=OFF v Clavius.ini. Chcete-li kontroly OP jen ve vkládání čtenáře, lze dát ZTRATYOP=VKLAD ; jen ve filtru : ZTRATYOP=FILT ; v obojím ( nebudou při příchodu ) : ZTRATYOP=VKLAD,FILT

Kde jinde hledat informace : Podrobný popis změn, Webová stránka MV ČR.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz