Seznam novinek výpůjčního protokolu systému Clavius

  Novinka je u vás tehdy, je-li její datum starší, než datum verze nahrané u vás ( to zjistíte v menu Nápověda - O aplikaci Clavius ). Jen některé novinky jsou zapnuty automaticky, ostatní je třeba ručně aktivovat nebo před použitím nastavit.

16.04.2024 Hromadné slučování čtenářů ( Systém - Servis dat - Sluč stejné čtenáře ) nově ignoruje různé velikosti písmen ve jménech i příp. rozdílně zadané pohlaví.
16.10.2023 Náhled souborů HTM v okně "Výběr (úprava) výstupní šablony" dělá též výchozím prohlížečem zvoleným ve Windows.
06.01.2023 Do logu systému umí zaznamenat, pokud Clavius běžel a během toho PC usnulo nebo bylo uspáno ( to může být příčinou následných chyb ).
11.10.2022 Umí zaokrouhlovat zaplacené částky, výchozí je zaokrouhlení platby hotově na celé koruny v české verzi, na 5 centů ve slovenské. Lze vypnout pomocí ZAOKR0=OFF v Clavius.ini.
29.07.2022 Evidujete-li rodinné vazby (01.03.2016), lze nově Upozorňovat na skončenou (neobnovenou) registraci ostatních členů rodiny.
03.06.2022 V informacích o čtenáři skrývá slovo "Placeno" u nulového poplatku i u "Registrace do statistik" ( nově jsou tam jen tři tečky "..." ).
29.03.2022 I v mailovaných upomínkách je výpůjčka označena znakem R, je-li dokument rezervován dalším čtenářem ( a dole je vysvětlení ), tj podobně jako dosud v připomínkách.
01.02.2022 Pod výpisem výpůjček čtenáře při odchodu lze jednoduše tisknout i jejich cenu celkem (dokumentů). Zapnete to ve Výpůjčky-Nastavení na 4.záložce "Tisky..." dole ( dosud to šlo jen úpravou šablony ).
22.11.2021 Záložka pro nastavení SMS přejmenována na Informování pomocí SMS - nově na ní lze zvolit odesílání pomocí @smsgate.sms-sluzba.czSMS-služba funguje na nové doméně ).
28.06.2021 Je-li právě půjčovaný svazek někým jiným objednán (chodil s ním po půjčovně a jiný si ho objednal), nově nabídne změnu této objednávky na rezervaci.
14.03.2021 Nad přehledem čtenářů i je šablona "Čtenáři s nejvíce e-výpůjčkami" ( běžně je vidět pouze existují-li u vás nějaké e-výpůjčky ).
05.03.2021 Máte-li dnešek nastaven jako zavírací den, při startu výpůjčního protokolu vás na to může upozornit ( zobrazí i dokdy máte uzavřeno a je-li pozastaven i nárůst poplatků z prodlení, započatých již před uzavřením ).
24.11.2020 V menu Tisky-Řídící tablety čárových kódů jsou 3 nové tablety, pro bezhotovostní platby a pro další poplatky včetně nadpisů.
19.11.2020 Lze nastavit limit ( maximální počet ) současně přítomných návštěvníků v každém oddělení, vše je přehledně popsáno.
21.07.2020 Starší možnosti logování ( poznamenání interních podrobností ) do tab. EXLOG jsou nyní běžně zapnuty, zpětně tedy můžeme řešit více záhad a dotazů.
08.06.2020 Jen v české verzi : Zadané občanské průkazy kontroluje po vložení a při příchodu čtenáře proti databázi Ministerstva vnitra ČR, zda nejsou již neplatné ( ztracené, odcizené, ap. ).
28.03.2020 V okně pro nastavení zavíracích dnů a období lze dole jednorázově prodloužit registrační poplatky platné po zvoleném datu ( o zvolenou dobu, např. o 2 měsíce ).
09.01.2020 Po automatickém zápisu čtenáře do statistiky registrovaných ( např. při první návštěvě v roce, máte-li to zapnuté ) se řádka už v informacích o čtenáři nezobrazuje jako "Registrační poplatek 0,- Kč", ale zobrazuje se "Registrace do statistik".
28.11.2019 V Hlavním síťovém nastavení na záložce GDPR vám po změně stavu každé předvolby zasílání nabídne hromadnou opravu u všech čtenářů ( lze všem předvolit či zrušit např. zaškrtávátko [x] Zasílat předupomínky i 5 dalších ).
23.09.2019 Evidujete-li rodinné vazby (01.03.2016), lze nově Upozorňovat na blížící se konec registrace ostatních členů rodiny.
15.08.2019 U každého nastaveného zavíracího období lze nastavit výjimku pro MVS, zda se mají při tomto "zavření" též prodlužovat ( "uzavření" se používá např. pro amnestie běžných výpůjček o prázdninách, MVS ale při takovémto fiktivním "uzavření" nemusí prodlužovat ).
05.08.2019 Každé zobrazené červené upozornění může být obsluze zobrazeno povinnou nastavitelnou minimální dobu ( doposud mizí hned po načtení dalšího kódu ).
15.04.2019 Při vkládání čtenářů umí po stisku F5 vybrat město a jeho konkrétní PSČ ze slovníku již použitých (vložených).
24.03.2019 Umí vytisknout duplikát číslované finanční účtenky ( v menu Tisky-Kopie již očíslované účtenky ), je na ní uvedeno, že jde o kopii.
01.03.2019 Ptá se, když by výpůjčka měla být půjčena na zkrácenou dobu z důvodu končící registrace (máte-li to nastaveno). Tím i upozorní, zda si čtenář nechce registraci prodloužit.
07.02.2019 Zadávání rezervací umí položit otázku, zda opravdu rezervaci uložit, pokud to čtenář měl již půjčené nebo připravené a nevyzvedl si. Lze ji vypnout, pak informaci jen ukáže jako dosud. Též je možné po zadání rezervace ihned dokument připravit ( vytiskne lístek do čekajícího svazku, odešle oznámení mailem ), např. pokud čtenář telefonoval a hned jste titul našli.
17.01.2018 Vylepšeno logování interních informací o každém uložení rezervace a také o zrušení odeslání oznámení o připravené rezervaci.
02.11.2018 Lze zaheslovat a jen někomu přidělit právo na vstup do režimu Výpůjčky-Připrav obj.příprava objednávek do stavu čeká ).
22.06.2018 Řeší chyby projevující se po April Update 2018 ve Windows 10 ( nepřipojení k MySQL, chyby komunikace Z39.50 ).
10.05.2018 Novinky související s GDPR popisuje nová samostatná stránka https://www.clavius.cz/gdpre.htm !
09.02.2018 Vlastníte-li i modul EMVS, umí odesílání žádostí o přednostní vrácení výpůjček, které mají rezervované další čtenáři, tzv. vyžádání.
28.09.2017 U rodinných příslušníků umí oznamovat i všechny finanční dluhy, v nastavení rodinných vazeb je tato volba předvolena u rodičů i dětí.
25.04.2017 Archivace čtenářů nově nearchivuje hlavní členy rodiny, je-li na ně vázán jiný aktivní čtenář ( to lze potlačit zaškrtávátkem před hromadnou archivací ).
24.03.2017 Při odesílání libovolného e-mailu přidává na jeho konec běžně i text, komu je určen ( určeno pro čtenáře č. X - Příjmení Jméno ).
17.03.2017 Je-li v okně Kategorizace registrací zaškrtnutý volič [x] Při výpočtu registrovaných počítej každého jen 1x, nově počítá logičtěji, ikdyž neděláme výpočet registrovaných přes všechna oddělení.
06.02.2017 Evidujete-li rodinné vazby (01.03.2016), ve filtru čtenářů lze podle nich filtrovat ( je v rodině, není v rodině, je hlavní člen, je podřízený člen ).
15.01.2017 Ve statistickém deníku jsou připraveny sloupce NavstF a NavstW rozdělující počty návštěv fyzicky a webově.
14.12.2016 Do položky NEVRPLUS tabulky DEFKVYPU lze zadat částku, kterou připočte při nevyzvednutí rezervace navíc k původnímu dluhu.
22.11.2016 Lze rozlišovat až 9 různých způsobů bezhotovostního placení poplatku ( kartou VISA, kartou MC, na účet, poukázkami, .. ), lze si je libovolně přejmenovat.
01.10.2016 Evidujete-li rodinné vazby (01.03.2016), lze nyní přebírat platnost registračního poplatku ostatních členů rodiny - budou zdarma registrováni do stejného data.
02.09.2016 Pokud jsou všechna upozorňování (zákazy) při dlouhé výp. době nastavena centrálně ( v DefKVypu.PozorDnu a ZakazDnu ), v lokálním nastavení jsou zhaslé.
05.08.2016 Nastavením vnitřní podmínky lze některé čtenáře trvale vyloučit z archivace ( v Clavius.ini řádkou ARCHIPODM=<podmínka> ).
21.07.2016 Vylepšeno hromadné dodatečné prodloužení výpůjček ( po nastavení Systém-Nastavení-Zavírací dny a období ), neznásobí dluh, dodrží max. délky výpůjček.
01.04.2016 Volbu Připrav obj. lze nově zapnout a používat i v modulu výměnné soubory ( dejte do Clavius.ini PRIPRAVS=ON nebo PRIPRAVS=<číslo> ).
11.03.2016 Pod seznamem nejžádanějších dokumentů i v okně při jeho výpočtu je nově statistický údaj, kolika čtenářům byly půjčeny ( každý počítán jen 1x ).
01.03.2016 Evidujete-li rodinné vazby, můžete si při příchodu čtenáře nově nechat oznamovat i připravené rezervace a objednávky ostatních členů rodiny.
01.03.2016 Již déle lze evidovat a nechat při příchodu oznamovat další členy rodiny ( v Systém-Nastavení-Další síťová nastavení, vpravo zaškrtávátko [x] Rodinné vazby ).
04.02.2016 Přičítání e-výpůjček k EZ (31.08.2015) je volitelné pomocí nového zaškrtávátka v okně Výpůjčky - Statistika, zaškrtnutí předvolíte řádkou EVYPKEZ=ON v Clavius.ini.
12.01.2016 Ve výměnných souborech lze na kartě knihovny u každé vpravo zvolit Předvolbu exportu dat (LANius/Tritius), pro správnou funkčnost je potřeba i nový clavius.exe.
07.01.2016 Všechny SMS jsou už nově odesílány z jediné e-mailové adresy MAJITEL.MAIL, tu jedinou je tedy třeba povolit u sms-operátorů jakožto povolenou adresu odesílatele.
10.12.2015 Zrychlena MySQL verze Výpůjčního protokolu na pomalejším souborovém sdílení.
27.11.2015 V řádce BylaRez v logu operací zůstává kód, přes co byla tato vytvořena ( x=clex.exe, w=Lwww, n=Carmen ).
13.10.2015 Je-li v anonymním vracení načtena výpůjčka, kterou ale nemá nikdo půjčenou, jsou prováděny akce při vracení. Nastane-li otázka při nějaké akci a obsluha tu odpoví NE, je proces přerušen a již se neprovádí případný posun rezervace dalšímu čtenáři.
12.10.2015 Při vyřizování objednávek je možné vzít též exemplář ( stejné lokace ) jakéhokoliv podobného titulu.
07.10.2015 Při rezervování podobných titulů hledá i dle pole JMN obsahující Autoritu typu jméno název - tím je zajištěno spojení více titulů stejného díla.
30.09.2015 Ve filtru čtenářů je lze nově filtrovat i podle zaškrtávátka [x] Posílat SMS ( je-li odesílání SMS z Clavia povoleno ).
31.08.2015 Do statistik výpůjček jsou ke sloupci EZ ( elektronické dokumenty ) přičteny i e-výpůjčky vytvořené přes Carmen.
05.08.2015 Při vkládání požadavku MVS se po výběru knihovny pomocí slovníku zobrazí nejen její mail, ale nově i upozornění ( položka "Pozor:" z vkládání čtenáře, knihovny ).
16.06.2015 Výrazně rozšířena možnost logování dalších operací ( načtení čtenáře, každé upozornění i dotaz Ano/Ne, ap. ).
14.05.2015 V zavírací dny lze potlačit automatické operace odeslání upomínek a uložení aktuálních poplatků za prodlení ( řádkou JENOPEN=PREDUP,ZAPRODLENI v Clavius.ini ).
01.03.2015 Je možné nastavit více kategorií MVS knihoven ( speciální kategorie čtenářů ) počítaných do statistik MVS.
06.02.2015 Podpora nové služby "odlož z regálu". Odložení po přinesení knihovníkem z regálu vyřídí pomocí clex.exe SKLAD.
14.01.2015 Pokud byla v anonymním vracení vyřízena nebo posunuta rezervace a dokument byl načten znovu ( asi omylem ), nově hned nepovolí další posun nebo zrušení rezervace.
07.01.2015 V informacích o čtenáři ukáže po dvojkliku na návštěvu počet návštěv v roce a celkem ( z celé historie dat ).
15.11.2014 Přidána podpora odesílání SMS přes sms.sluzba.cz ( velmi příjemné ceny, včetně DPH jen 82 haléřů za SMS ).
07.11.2014 Do logu operací nově zapisuje i změnu zaškrtávátek každého čtenáře.
25.10.2014 Je-li v nastavení výjimek SMS povoleno zasílání hromadných e-mailů i SMS z přehledu čtenářů, bude v okně pro odeslání hromadného e-mailu možnost zvolit [x] Tuto zprávu doručit jen e-mailem ( neposílat SMS ).
05.10.2014 Spustíte-li clex.exe s parametrem ZAPRODLENI ( druhý parametrem mohou být písmena oddělení ), uloží všem čtenářům aktuální poplatky za prodlení "do infa" - předpokládá se naplánované spouštění každou půlnoc u knihoven, které mají zadané poplatky za prodlení měnící se každým dnem ( v infu o čtenáři v obou WWW katalozích je pak na konci vždy aktuální částka za prodlení k dnešnímu dni ).
23.09.2014 V okně pro půjčení MVS je nově možné místo půjčení čtenáři "předat kopii", používá se přišla-li z žádané knihovny kopie díla, pak se výpůjčka ihned ukončí ( je-li v MVS poznámce slovo XERO(kopie), po vstupu do okna pro půjčení MVS se tato funkce hned předvolí ).
12.09.2014 Ve Výpůjčky - Statistika je nová sestava podle časového rozložení vracení výpůjček ( tj. podle času vrácení ).
04.08.2014 Při odesílání upomínek i rezervací si zapamatovává, zda byly odeslány e-mailem nebo SMSkou ( pokud najednou oběma způsoby, pak jsou nově v infu 2 samostatné řádky ). V informacích o odeslání lze nově nezávisle filtrovat [x] E-mailem a [x] SMSkou ( to se ale zobrazuje pouze je-li v "Další síťová nastavení" vybrán sms-operátor ).
09.07.2014 Pokud dokument na někoho čeká a obsluha ho půjčí někomu jinému ( ptá se ), nově to i poznamená do logu operací, pokud navíc zvolíme, že původnímu čtenáři nemá již být znovu rezervován, nově čekající rezervaci nesmaže úplně, ale změní ji u původního čtenáře do stavu "nevyzvedl".
06.06.2014 Pokud byla výpůjčka vrácena na jiném oddělení, než byla půjčena, toto se nově zobrazuje v informacích o čtenáři.
20.05.2014 Ve Výpůjčky - Nastavení na záložce Tisky lze nově zvolit, co vše se započítá do částky zobrazované při odesílání upomínky.
08.03.2014 Pokud se za prodlení platí za každý dokument, jsou částky za jednotlivé výpůjčky v informacích o čtenáři zobrazeny v samostatných řádkách a vpravo nahoře se ukazují údaje výpůjčky ( toto lze potlačit zaškrtnutím [x] Poplatky stejného druhu sčítej ve Výpůjčky - Nastavení na záložce Ostatní ).
27.02.2014 Při mazání rezervované MVS přes informace o čtenáři dá do pole MVSv ( Stav MVS záznamu ) text Zrušeno+dnešní datum.
11.02.2014 V režimu Správa lokálních nastavení lze po stisku pravého tlačítka myši sjednocovat stav každého zaškrtávátka pro všechny stanice.
30.01.2014 Pokud byl dlužen registrační poplatek a příště se po zaplacení "rozpadne" na 2 řádky ( jedna nese datumy odkdy-dokdy, druhá zaplacenou částku a datum zaplacení ), ta první se v informacích o čtenáři zobrazí s textem Registrační období.
20.12.2013 Vložíte-li do pole Telefon znak @, upozorní na chybu ( lze potlačit zápisem řádky CHKTEL=OFF do Clavius.ini ).
11.11.2013 Pokud z výpůjčního protokolu odesíláte SMS, nově je mobilní číslo vyplněné jen v poli Telefon, nekopíruje se již ve zvláštním tvaru do pole E-mail. Na kartě čtenáře též přibude zaškrtávátko [x] Posílat SMS - nemá-li čtenář vyplněn mobil, je šedé. Původní tvar ( e-mailovou adresu telefonu ) si program vnitřně složí vždy při odesílání SMS.
01.11.2013 V informacích o čtenáři lze provést hromadné smazání (archivaci) výpůjček tohoto čtenáře, po stisku pravého tlačítka myši na mazacím křížku.
27.09.2013 Filtr čtenářů si pamatuje hodnoty, které jste do tohoto okna vyplnili, dokud nezavřete okno ČTENÁŘI.. "pod ním".
16.09.2013 Jsou-li v okně Systém - Nastavení - Další vybírané poplatky povoleny platby kartou, lze v informacích o poplatcích nově filtrovat podle způsobu zaplacení ( hotově / kartou ).
17.06.2013 Lze nastavit, že upomínky určité výše se při odeslání e-mailem pošlou v kopii i na adresu oddělení ( většinou poslední upomínky, aby je knihovník řešil ještě jinak ).
03.05.2013 Pokud si vytisknete čárový kód 9999959, po jeho použití je proveden odchod aktuálního čtenáře a bez dotazu též odeslán e-mailem seznam jeho výpůjček, máte-li koupené EMVS a má-li čtenář vyplněnu e-mailovou adresu.
25.04.2013 Možnosti logování byly dále rozšířeny. Každou změnu údajů čtenáře ukládá do logu, též ukončování výpůjčního protokolu.
03.04.2013 Lze nastavit vyžádání důvodu provedení heslovatelných operací ( např. mazání apod. ). Důvod je pak ukládán do logu operací.
05.03.2013 Bylo vylepšeno a detailněji popsáno počítání statistik MVS.
27.02.2013 V okně Systém - Hesla a práva uživatelů lze nově pro každého uživatele odlišit právo na mazání a změnu dluhů a zaplacených poplatků nezávisle ( např. povolit úpravy dluhů, ale nikoli již poplatků, u kterých již bylo potvrzeno jejich zaplacení ).
11.01.2013 Přepíšete-li v Systém - Oddělení, jejich vztahy kód oddělení na jiný existující v jiné definiční řádce, nabídne vám sloučení obou oddělení ( dosavadní statistiky sčítá ).
07.01.2013 Při startu v MySQL verzi nově upozorňuje, máte-li na vašem PC nevhodný ODBC ovladač, tj. jiný než verze 3.51.27, více viz www.clavius.cz/mysql.htm.
28.12.2012 Sestavy v okně Výpůjčky - Statistika, které počítají výpůjčky přímo z dat, nově též reagují i na zaškrtnutí [x] Absenční a [x] Prezenční.
20.11.2012 Při vkládání nebo opravě čtenářů po vyplnění čísla občanky kontroluje, není-li už stejné číslo uloženo v jiném záznamu čtenáře ( tuto novou kontrolu můžete vypnout pomocí řádky DUPL_OP=OFF v Clavius.ini ).
25.10.2012 Pro správce : Při vstupu do definičních tabulek ( většina v Systém - Nastavení ) uloží jejich obsah do detailu logu, ten si pak zobrazíte stiskem F7 v Systém - Servis dat - Zobraz log systému.
14.09.2012 Již déle je možné ( v okně Systém - Nastavení - Další síťová nastavení ) zapnout vyplňování nějakého údaje před jméno čtenáře, např. titul, hodnost, oslovení ap., nově jej před jméno tiskne ve všech výchozích výstupních sestavách.
05.09.2012 Náhledy všech výstupů lze provádět externím PDF prohlížečem ( a z něj PDF i ukládat ap. - předpokladem je instalace aplikace PDFCreator a uvedení řádky PREVIEW=PDFCreator do Clavius.ini ).
28.08.2012 Nově podporujeme též slovenská mobilní čísla a posílání sms přes www.eurosms.sk ( v okně Systém - Nastavení - Další síťová nastavení lze nastavit vytváření e-mailů doplněním : @sms.lab.sk ).
13.07.2012 V tisku nad přehledem čtenářů je standardně sestava, která tiskne jednotlivé průkazy čtenářů po 10-ti na stránku A4, ignoruje tedy případné zaškrtávátko [x] Jeden na stránku v okně Výpůjčky - Nastavení na záložce Tiskárny.
13.07.2012 V okně Nastavení - Zavírací dny a období lze nově určit, zda se mají během nastaveného uzavření prodlužovat i datumy dokdy mají čekat připravené rezervace ( toto nechte jen při opravdovém zavření, např. o prázdninách to zrušte ).
04.05.2012 Označíte-li v přehledu více čtenářů pomocí Ctrl+šipka nahoru/dolů, i při mazání nově nabízí hromadné smazání ( doposud toto hromadné označení reagovalo jen na tisk či odesílání libovolného mailu ).
03.04.2012 Při odeslání předupomínek či upomínek umí zaznamenat dluh za toto odeslání, různý podle druhu odeslání, tj. různý při odeslání e-mailem, SMSkou nebo při vytištění ( nastavuje se v upomínacích schématech různě pro každou upomínku ).
21.03.2012 Při nevyzvednutí rezervace umí zaznamenat dluh, jako kdyby si ji čtenář vyzvedl ( lze nastavit nezávisle u každé kategorie se v Systém - Nastavení - Kategorizace výpůjček ).
29.02.2012 Při dohledávání pomocí F2, F3, F4 ve Výpůjčky - Informace - O dokumentu lze po zaškrtnutí [x] Listuj i úbytky procházet i tituly, které mají všechny svazky odepsané.
20.01.2012 Je možné zakázat půjčování, dluží-li čtenář více než určitou částku ( zadanou ve Výpůjčky - Nastavení na záložce Poplatky ).
11.11.2011 Lze zakázat rezervace titulů, které jsou k dispozici ( ve Výpůjčky - Nastavení na záložce Rezervace ) nebo zvolit, že se bude ptát.
11.10.2011 V seznamu výpůjček je k dispozici i sloupec Dokdy, stačí jej roztáhnout, ve výchozím stavu má nulovou šířku.
07.10.2011 Místo odchodu s tiskem lze nově nastavit, že u čtenářů kteří mají vyplněnu e-mailovou adresu bude nabízeno odeslání seznamu výpůjček e-mailemVýpůjčky - Nastavení na záložce Tiskárny ).
07.10.2011 Odeslání - Upomínky lze po volbě tlačítka Pošli znovu nově opakovat odeslání nejen dnešních, ale i nově i starších upomínek.
04.10.2011 Na kartě čtenáře vpravo dole je nové zaškrtávátko [x] E-mailovat ost. informace - jeho název lze změnit v Systém - Nastavení - Další síťová nastavení, ale měl by mu zůstat význam souhlasu s mailováním, neboť podle něj lze jednoduše filtrovat při hromadném odesílání e-mailů z přehledu čtenářů. Ten lze i filtrovat podle stavu tohoto zaškrtávátka. Nechcete-li jej, smažte jeho pojmenování vpravo dole v Systém - Nastavení - Další síťová nastavení. Zde lze též nastavit předvolbu, zda bude u nových čtenářů ihned předzaškrtnuté, po změně této předvolby je nabídnuto sjednocení stavu zaškrtávátka v existujících záznamech všech čtenářů.
27.09.2011 V okně Výpůjčky - Nastavení na záložce Upozornění je dole možno nastavit, že pokud vracíte dokument jinému čtenáři a odsouhlasíte příchod toho správného, který dokument má půjčený, bude hned i dokument vrácen, nebo se vás zeptá, nebo se neptá a nevrací jej ( jako doposud, musíte tedy vracenou výpůjčku načíst znovu, nyní už správnému čtenáři ).
25.09.2011 Po příchodu čtenáře lze nejprve kontrolovat upomínky a dluhy, teprve potom kontrolovat platnost registrace ( před půjčováním ) a případně vyžádat zaplacení tohoto poplatku.
25.09.2011 V okně Systém - Nastavení - Zavírací dny a období lze nově nastavit i každoročně opakující se zavírací dny, samy se tam s novou verzí předdefinují všechny státní svátky.
07.09.2011 Začíná-li název sestavy vlnovkou ( ASCII 126 ), je tato sestava vidět pouze máte-li možnost upravovat sestavy. Platí pro celý Clavius.
31.08.2011 Režim anonymního vracení už nemusí vracet "za každou cenu" bez kontroly upomínek - což je předvoleno - nově provádí příchod čtenáře, při kterém se upomínky kontrolují.
31.08.2011 Statistiky půjčování lze ukládat na jiné nastavené oddělení ( např. po převodech dat z jiných systémů které nerozlišovaly oddělení ).
03.08.2011 Byly rozšířeny možnosti automatizovaného hromadného importu čtenářů.
12.07.2011 Při odesílání libovolného mailu čtenářům jsou dodržovány Entery a prázdné řádky, do mailu lze zapsat i vlastní HTML kód, pak začněte <HTML><BODY> ...
24.05.2011 V režimu Tisky - Ostatní - Nejčastěji žádané dokumenty lze nyní nově filtrovat i podle roků vydání a způsobu nabytí.
20.04.2011 V definici upomínacích schémat lze nově jednoduše vizuálně zadat i 5. a 6. upomínku ( další lze stále zadat přímým zápisem do definiční tabulky DEFUPS, jako dosud ).
04.03.2011 Ke čtenáři lze zadávat také vzkaz zobrazovaný ve všech odděleních ( a též i původní vzkaz jen pro vaše oddělení, tlačítko Vzkaz je červené, je-li vyplněn kterýkoli z nich ).
05.02.2011 Byl rozšířen režim Čtenáři s nejvíce výpůjčkami v menu Tisky - Ostatní pro účely získávání údajů pro soutěž Čtenář roku 2011. Nově lze nepočítat výpůjčky periodik a AV-médií a prezenční výpůjčky.
14.01.2011 Při vyřizování rezervací preferuje čtenáře, žádanky knihoven MVS vyřizuje až jako poslední. Lze to změnit ve Výpůjčky - Nastavení na záložce Rezervace.
04.11.2010 Při ukončování nastavení "zavíracích dnů a období" se již umí zeptat a případně zpětně prodloužit výpůjčky i u pravidelných dnů v týdnu a u kombinací.
26.10.2010 V menu Tisky - Ostatní je nová volba Výpůjčky ( jako při odchodu ), kterou čtenáři vytisknete seznam jeho výpůjček, ale bez případného automatického prodloužení.
14.07.2010 Pro vyřizování odchozí i příchozí MVS lze nastavit různé e-mailové adresy.
24.06.2010 Nad výpůjčkami lze zviditelnit novou volbu Ztráta (odpis), která výpůjčku vrátí a dokument skryje ve vyhledávání a navrhne jako odpis po vstupu do úbytků v modulu katalogizace.
18.06.2010 Ve výpůjčním protokolu jsou obsaženy úzké výstupní sestavy pro tisk na účtenkové tiskárny TSP ( úzký tisk nastavíte ve Výpůjčky - Nastavení na záložce Tisky ).
27.05.2010 Některé položky na kartě čtenáře lze nastavit jako neopravitelné ( needitovatelné - budou jen zobrazeny read-only ).
12.02.2010 V centrálním síťovém nastavení výpůjčního protokolu lze nově nastavit některým čtenářům speciální výjimku, že se jim nebude upozorňovat, že už něco měli (mají) půjčeno.
10.02.2010 Existuje-li po vyplnění jména nového čtenáře více již uložených čtenářů se shodným jménem, nabídne jejich seznam.
28.01.2010 Výpůjční protokol lze nastavit tak, aby určitým čtenářům nabízel rovnou jednorázové registrace.
26.01.2010 Další poplatky vybírané pomocí F4 lze nastavit i jako nulové ( jde pak vlastně pouze o zaevidování služby zdarma ).
07.01.2010 Ve filtru čtenářů lze filtrovat podle poslední návštěvy čtenáře.
30.11.2009 Výpočet upomínek ve verzi MySQL byl výrazně zrychlen.
19.11.2009 Lze nastavit, kolik dnů před vypršením registračního poplatku se zobrazí upozornění na toto vypršení. Je možno si zvolit, zda se zobrazí při příchodu nebo při odchodu čtenáře.
23.10.2009 V lokálním nastavení výpůjčního protokolu ( Výpůjčky - Nastavení ) na záložce Poplatky lze zaškrtnout, zda se při odchodu s tiskem budou pod seznam výpůjček tisknout mimo plateb také dluhy.
16.10.2009 Při slučování čtenářů systém ukládá rozdílné údaje z dalších polí jako ulice, město ... do vzkazu příslušnému k oddělení, kterému sloučením tyto údaje v kartě čtenáře zanikly.
02.10.2009 Pokud při zadávání čtenáře vyplníte přesně stejné jméno a datum narození ( rodné číslo ) jako je u čtenáře v archivu, nabídne vám systém zobrazení tohoto čtenáře bez nutnosti zadávat heslo k přístupu do archivu.
10.09.2009 V Claviu lze ( již dlouho ) používat k identifikaci čtenářů i jiné průkazy a karty, třeba s RFID kódy. Souhrnné informace k této problematice najdete zde.
10.07.2009 Přehled čtenářů lze vyfiltrovat podle data narození nebo nezávislých čárových kódů či čísla OP.
24.06.2009 V okně Výběr výstupní sestavy můžete pomocí pravého tlačítka myši nadefinovat možnost "Nastavit tuto sestavu jako výchozí". Po vstupu do okna Výběr výstupní sestavy systém nadefinovanou tiskovou sestavu automaticky vybere.
22.06.2009 V režimu Informace o rezervacích lze omezit záznamy dle druhu dokumentu.
22.05.2009 V přehledu čtenářů lze označit jednotlivé záznamy pomocí Ctrl+šipka nahoru/dolů. Před tiskem nebo zasílání zpráv e-mailem se systém zeptá, zda chcete použít pouze vybrané čtenáře.
24.02.2009

V přehledu čtenářů je k dispozici tisková sestava „Nejpilnější čtenáři“.

05.02.2009

U knihoven které mají instalovaný WWW katalog, je možné zapnout funkci která umožní pomocí klávesy F7 zobrazit přímo ve výpůjčním programu lístek z www katalogu.

04.02.2009

Systém CLAVIUS umožňuje označit uložené poplatky kódem pokladny. Tento kód lze nadefinovat pro konkrétní stanici nebo uživatele.

31.01.2009

Odeslání rezervace čtenáři e-mailem nebo vytištění rezervace na lístek ( odeslání klasickou poštou ) systém zaznamená. Okno Informace o odeslaných upomínkách je přejmenováno na Informace o odeslání. Lze zvolit, zda chcete zobrazit pouze upomínky nebo rezervace nebo obojí.

13.01.2009

Statistika výpůjček knih je počítána i bez periodik, čísla od začátku roku 2009 jsou odhadnuta ( dopočítána v poměru tak, aby souhlasily celkové počty výpůjček ).

30.12.2008

Ve Filtru čtenářů lze vybrat čtenáře, kteří navštívili knihovnu osobně nebo přes www stránky knihovny.

20.11.2008

Ve Filtru čtenářů lze vybrat čtenáře i podle stavu voleb Blokováno a Předupomínky.

17.09.2008

Ve výpůjčním protokolu lze evidovat zvlášť platby kartou ( bezhotovostně ).

26.06.2008

Do statistik se samostatně zaznamenávají i statistické prolongace ( z celkové počtu výpůjček ).

24.06.2008

U kategorie výpůjček je možné nastavit datum, do kterého lze dokument maximálně půjčit/prodloužit.

03.06.2008

Výpůjční protokol je připraven na přechod na měnu EURO.

03.06.2008

Pokud se v Informacích o čtenáři zobrazí "půjčeno!" ( s vykřičníkem ) znamená to, že na dokument je další rezervace.

02.06.2008

Lze povolit prodlužování výpůjček na 2 násobek nebo 3 násobek výpůjční doby.

25.05.2008

Zavírací dny se nastavují centrálně pro každé oddělení ( Systém - Nastavení - Zavírací dny a období ).

21.05.2008

Hodnoty na kartě čtenáře pro povolání, školu, vzdělání i kategorii lze nadefinovat pro každé oddělení/pobočku/knihovnu zvlášť.

14.03.2008

Systém umí zobrazit a vytisknout čtenáře s nejvíce výpůjčkami za určité obdobíTisky - Ostatní ).

19.02.2008

Lze nastavit rozdílnou barvu pozadí výpůjčního protokolu pro každé oddělení/pobočku.

15.02.2008

V přehledu čtenářů lze filtrovat podle odeslání/neodeslání upomínky v určitém období.

03.01.2008

Předupomínky lze posílat i dávkově. Např. : 1x denně pomocí naplánovaných úloh ( parametr Clex.exe PREDUP ).

14.11.2007

Výpůjční systém umožňuje dělat předdefinované změny ve svazcích. Např. : změna signatury, lokace, kategorie ... ( nadefinuje servisní bod ).

06.09.2007

Přibyla možnost heslování některých dalších operací. Např. : tisk rezervací/upomínek, zobrazení logu ...

05.09.2007

Systém umožňuje čtenáři zaplatit registraci ještě před vypršením staré. ( Levé tlačítko myši na fialově podbarveném jménu aktuálního čtenáře ).

30.07.2007

Při vrácení dokumentu, na který je rezervace, umožní vytištění lístku s údaji o čtenáři, pro kterého je dokument rezervován ( Lístek určen k vložení do čekajícího dokumentu ).

28.07.2007

Z okna Přeregistrace čtenáře lze pomocí Ctrl+O vyvolat režim Oprava čtenáře. Po jeho zavření se upravené hodnoty zohlední při výpočtu poplatku.

26.07.2007

Režim vybírání kauce umožňuje vytisknout potvrzení.

07.07.2007

Modul výpůjční protokol byl optimalizován pro bezproblémový chod pod Windows Vista.

14.06.2007

Systém podporuje v jedné knihovně více nezávislých pracovišť pro výměnné soubory.

10.06.2007

Pokud se v režimu Informace o čtenáři smaže záznam o vytištěné upomínce, systém nabídne zařazení čtenáře k opětnému tisku upomínky.

25.05.2007

Původně červené dotazy, které mají jen jedinou odpověď ANO ( např. Přečteno ? ), jsou nově odlišeny fialově.

11.05.2007

O odeslání předupomínky se ukládá záznam, zobrazuje se v režimu Informace o čtenáři i Informace o upomínkách.

04.04.2007

V režimech Informace o čtenáři a Informace dokumentu lze řadit i podle druhého datumu, kliknete-li do pravé části nadpisu.

20.03.2007

V okně Systém - Nastavení - Další vybírané poplatky lze nově zaškrtnout i u nenulových poplatků, že je bude možné po výběru klávesou F4 ještě měnit ( poplatek je pak pouze přednastaven na zvolenou částku ). Okno po F4 nově též umožňuje tuto částku násobit zadaným počtem.

15.03.2007

Informacích o čtenáři při změně údajů ( po stisku F3 ) lze u dalších vkládaných poplatků měnit i jejich druh ( na jiný vkládaný poplatek ).

07.03.2007

Na hlavní obrazovce v seznamu výpůjček lze po pravém tlačítku myši vybrat novou volbu "Vrátit vše".

16.01.2007

Při výpočtu nepůjčených titulů v okně Tisky - Ostatní - Nejčastěji žádané dokumenty již neuvažuje výpůjčky těch čtenářů, kteří jsou v kategorii 'Bez statistik'.

03.01.2007

Před použitím tlačítka "Nový tisk" v okně tisku upomínek i rezervací se nejprve zeptá, zda je opravdu chcete označit jako ještě nevytištěné. Toto označení poznamená i do Logu operací.

28.12.2006

Umí tisknout účtenky o zaplacených částkách (paragony) nezávisle na tisku výpůjček, chování se nastavuje pomocí voličů na nové záložce Účtenky v Lokálním nastavení.

15.12.2006

V menu Tisky - Ostatní lze nově tisknout řídící tablety pro výpůjční protokol.

22.11.2006

Informacích o čtenáři po stisku pravým tlačítkem myši na voliči [x] Ostatní zařadí mezi informace i záznamy z tabulky Logu operací, po F8 zobrazí i případné detaily.

11.11.2006

Přímé tisky z hlavní obrazovky, upomínky a rezervace lze nastavit tak, že se objeví běžné okno "Výběr výstupní sestavy".

04.11.2006

Oficiální podpora odesílání SMS přes SMSmidlet.com. V Systém - Nastavení - Další síťová nastavení lze i pro tuto službu nastavit zjednodušení, je-li zadáno číslo mobilního telefonu čtenáře.

22.09.2006

Verze programů exe na pobočkách propojených jen SQL spojením lze automaticky synchronizovat.

13.07.2006

Ve Výpůjčky - Statistika nově podrobný statistický deník standardně obsahuje sloupec "z toho návštěv. do 15 let".

28.06.2006

Informacích o poplatcích lze řadit dle čísla účtenky.

29.05.2006

Ve volbě "Seznam čtenářů s výpůjčkami" je nová výstupní sestava seřazená podle počtu výpůjček. Pomocí ní lze zjistit, kdo má momentálně nejvíce výpůjček.

27.04.2006

Každá adresa ( tj. adresa trvalého bydliště i kontaktní ) nově i položku "Před", která se tiskne mezi jméno a ulici adresy na upomínky, rezervace, na přihlášky ( např. Jméno : Novák Karel , Před : u paní Dolejší ).

18.04.2006

U čtenáře v políčku e-mail může být více adres oddělených čárkou nebo středníkem.

14.04.2006

Umožňuje evidovat výpůjčky příslušného titulu periodika pomocí jediného čárového kódu ( eviduje jen kusy bez informace, o které jde číslo ).

29.03.2006

Oznámení o vystavené potvrzence či záloze jsou červeně.

28.03.2006

Ve statistikách je možno zobrazovat i návštěvníky do 15 let.

25.03.2006

Režimy zadání rezervace a informace o dokumentu umí zobrazit/hledat podle ročníku periodik.

22.03.2006

Rezervace umí naráz rezervovat rozsah čísel periodik.

19.03.2006

Statistické deníky lze zobrazovat sečtené podle jednotlivých oddělení.

18.03.2006

Anonymnímu čtenáři lze prezenčně půjčit 1 dokument vícekrát.

15.12.2005

Lze posílat tzv. předupomínky ( upozornění na blížící se konec výpůjční doby ).

06.12.2005

Vícenásobné návštěvy anonymního návštěvníka (9999967) se i do režimu Informace o čtenáři ukládají vícekrát denně, včetně časů návštěv.

15.11.2005

Vracíte-li dokument, který má právě vypůjčený někdo jiný ( nastane např. pokud při vracení předchozím čtenářem nebylo omylem "vráceno i v počítači" ), nabídne hned provedení příchodu tohoto čtenáře.

08.11.2005

V okně vkládání čtenáře lze jeho číslo zadat správně nastaveným skenerem s vlnovkou ( načtením čár.kódu ).

04.11.2005

Po stisku F2 v tisku upomínek nebo rezervací se zapne zobrazování dalších údajů čtenáře ( poznámky, tel., adresy ).

09.08.2005

Čárový kód lze nově tisknout v libovolné sestavě.

03.08.2005

V přehledu čtenářů lze vyfiltrovaným čtenářům hromadně tisknout přihlášky a též průkazky včetně čárových kódů.

02.08.2005

V režimu informace o dokumentu hledá i ve zúbytkovaných svazcích.

21.07.2005

Rezervovat lze i čtenářům, kteří nejsou aktuálně přítomni v okně výpůjčního protokolu.

10.07.2005

Možnost importu čtenářů z externí báze ve formátu DBF nebo XLS nebo WKS.

07.07.2005

Má-li čtenář připraven 1 dokument, zobrazí jeho název.

13.06.2005

Oddělení je možno ve stručných přehledech, kde se dříve zobrazovalo pouze jedním znakem, nově identifikovat až třímístnou zkratkou.

06.06.2005

V režimu Tisky - Ostatní - Nejčastěji žádané dokumenty lze nově filtrovat podle lokace a též zobrazit ty tituly, které nebyly v zadaném období půjčeny.

18.04.2005

Systém umožňuje zobrazit na oddělení i výpůjčky z jiných oddělení knihovny. Na všechny tyto výpůjčky jsou při příchodu čtenáře vypočteny upomínky a při odchodu čtenáře jsou prodlouženy. (DEFODDEL.ZOBR_VYP)

05.04.2005

V definiční tabulce DEFZMEN jsou nové položky OTAZKA, NEPUJC a POZOR. (Režim přejmenován na Akce při půjčování a vracení)

02.04.2005

V okně Svazkové informace (klávesa F6) je k dispozici datum, do kdy je svazek půjčován prezenčně.

01.04.2005

Běžné denní tisky upomínek lze tisknout formou upomínacích dopisů do obálky. Novou volbu lze nastavit Výpůjčky - Nastavení - Tisky.

26.03.2005

V Seznamu čtenářů s výpůjčkami lze vybírat pouze čtenáře, kteří mají alespoň jednu výpůjčku zadaného druhu dokumentu.

12.03.2005

V okně Přeregistrace lze zaškrtnout volbu Zaplatí příště. Možnost dlužit registrační poplatek můžete zakázat v Systém - Nastavení - Kategorizace registrací.

04.03.2005

Systém umožňuje zakázat možnost zadat v lokálním nastavení věkovou hranici čtenářů, které již registrujete zdarma. Systém - Nastavení - Kategorizace registrací.

24.01.2005

On-line připojení pobočky - systém umožňuje import čtenářů, výpůjček, poplatků, rezervací a statistik z jiného systému. ( Spuštěním CLEX.EXE s parametrem PRIPOJ a písmenem oddělení. Např. CLEX PRIPOJ P - připojí pobočku P. Tato funkce je určena pro spojení dvou odlišných bází, nikoli pro pravidelné přenosy dat. )

12.01.2005

V režimu Systém - Nastavení - Další síťová nastavení lze určit, že restrikce rezervací platí i ve výpůjčním protokolu.

15.12.2004

V režimu Systém - Nastavení - Další síťová nastavení lze zaškrtnout volbu Nezávislé čárové kódy, která umožňuje v režimu vkládání čtenářů uložit druhý (nezávislý) čárový kód.

15.11.2004

Seznam čtenářů s výpůjčkami (Tisky - Ostatní) umožňuje jako podmínku pro výběr čtenářů zadat až 6. upomínku (objevují se, jen pokud jsou nadefinovány - viz definiční tabulka DEFUPS)

28.10.2004

Režim Informace o upomínkách (odeslaných). Výpůjčky - Informace - O upomínkách.

27.10.2004

V režimu Systém - Nastavení - Další síťová nastavení lze zaškrtnout volbu Tiskni na upomínky a rezervace evidenční číslo čtenáře.

16.10.2004

V přehledu čtenářů lze archivovat i jednotlivě po stisku klávesy F7, program přitom upozorňuje na případné výpůjčky či poplatky podle nastavení uloženého v režimu hromadné archivace ( Systém - Servis dat - Archivace čtenářů ).

14.10.2004

Vstup do režimu Archivace čtenáře vyžaduje platné heslo, které nově nemusí být spojené s právy administrátora. Právo na vstup nadefinujete v definiční tabulce DEFHESLA.

04.09.2004

V kategorizaci výpůjček lze pomocí voliče [x] Jen o. u každé kategorie výpůjček nastavit, zda mají být do kratší výpůjční doby mezi 1 až 6 dní započteny jen dny, kdy je knihovna otevřena.

11.08.2004

V okně Rezervace můžete pomocí funkční klávesy F8 vyvolat okno Informace o dokumentu.

10.08.2004

Nová položka v definiční tabulce DEFODDEL určuje, zda se jedná o běžné oddělení (POBOCKA=0) nebo o pobočku (POBOCKA=1). Je-li POBOCKA=1, je na upomínky a rezervace při tisku umístěn místo "oddělení" nový text "pobočka".

03.08.2004

V režimu Informace o rezervacích nejsou standardně zobrazeny nevyzvednuté nebo již neaktuální rezervace. Volič Staré umožňuje jejich zobrazení.

01.07.2004

V režimu Vrácení výpůjček bez znalosti čtenáře lze použít funkční klávesy F4, F5, F6.

25.06.2004

Pokud je třeba, aby byly ve výpůjčním protokolu načítány i čárové kódy se speciálními znaky (!@&^*), vypněte v lokálním nastavení výpůjčního protokolu Výpůjčky - Nastavení - na záložce Ostatní volič [x] Jen číslice.

20.06.2004

Archivace čtenářů nabízí nové funkce : Tiskni seznam a Ulož nastavení . Viz servisní manuál.

18.06.2004

Pokud je v definiční tabulce DEFODDEL v položce TYP_ODDEL uvedeno písmeno V, lze na tomto oddělení přejít v menu do výměnných souborů a nově se při vyvolání okna pro výběr oddělení ( funkční klávesa F9 ) zobrazí i oddělení V = výměnné soubory.

08.06.2004

Pokud je v lokálním nastavení výpůjčního protokolu Výpůjčky - Nastavení - na záložce Upozornění zatržena volba [x] Zobrazuj datumy vrácení, jsou nově zobrazeny také důvody zkráceného prodloužení. Doporučujeme využít této funkce pouze v těch knihovnách, kde je nastavena maximální doba výpůjčky nebo je zakázáno či zkráceno prodloužení např. v případě další rezervace.

19.05.2004

V zadávání nové rezervace lze zvolit jiný fond, z kterého se budou rezervace vybírat, než je nadefinován v lokálním nastavení výpůjčního protokolu.

04.05.2004

V Přehledu čtenářů lze vyfiltrovaným čtenářům poslat libovolný text prostřednictvím elektronické pošty ( je-li instalován modul EMVS ).

01.05.2004

V nastavení kategorií výpůjček se po stisku funkční klávesy F8 zobrazí příklad, kdy bude výpůjčka vrácena a upomínána.

22.04.2004

Funkce Filtr čtenářů umožňuje kromě standardních položek filtrovat i podle dalších položek : např. ulice, město, upozornění, poznámka atd.

08.04.2004

Definiční tabulka DEFVYBER je přepracována, úpravy nyní zvládne i zkušený knihovník. ( Systém - Nastavení - Vybíratelné hodnoty )

01.04.2004

Definiční tabulka DEFZMEN slouží k nastavení změn svazkových údajů při půjčování a vracení. Definiční tabulku zobrazíte Systém - Nastavení - Změny svazků při půjčování.

31.03.2004

V nastavení kategorií výpůjček a kategorií registrací lze při sestavování podmínky CtenPodm využít "pomocníka". Více viz servisní manuál.

18.03.2004

V lokálním nastavení výpůjčního protokolu Výpůjčky - Nastavení - na záložce Tiskárna lze pomocí tlačítka Ukaž (vytiskni) zkušební lístek vyzkoušet tisk na volné lístky - upomínky a rezervace.

17.03.2004

V okně Oprava údajů o čtenáři ( Čtenáři - Oprava ) lze kromě přihlášky nového čtenáře vytisknout i čtenářský průkaz.

11.03.2004

Ve filtru čtenářů lze ve vstupním poli Povolání, Škola, Vzdělání a Kategorie vybrat položku Nevyplněno.

10.03.2004

V lokálním nastavení výpůjčního protokolu uloží funkce Ulož i vzhled i maximalizované okno výpůjčního protokolu.

23.02.2004

V lokálním nastavení výpůjčního protokolu Výpůjčky - Nastavení - na záložce Ostatní je nová volba V režimu Informace o čtenáři zobrazuj titulovou signaturu .

21.02.2004

Mezi standardní výstupní sestavy je zařazena sestava "Seznam přečtené literatury". ( Informace o čtenáři ).

20.02.2004

Vybrané oddělení pomocí klávesy F9 v hlavním okně Přehledu čtenářů vyfiltruje čtenáře, kteří jsou na daném oddělení zaevidováni. Vybrané oddělení pomocí klávesy F9 v okně Filtrování přehledu čtenářů vyfiltruje čtenáře, kteří jsou na daném oddělení zaregistrováni (registrační poplatek) nebo oddělení navštívili. Oba výběry jsou nezávislé a lze tedy provádět výběr jako např.: vyber čtenáře evidované na dospělém oddělení, kteří letos navštívili dětské oddělení. V okně s nabídkou všech oddělení knihovny vyvolaném F9 v Přehledu čtenářů zaškrtnete pouze "Dospělí" a v okně vyvolaném F9 ve Filtrování přehledu čtenářů zaškrtnete pouze "Mládež".

17.02.2004

Na hlavní obrazovce výpůjčního protokolu lze po stisku funkční klávesy F9 definovat oddělení, jejichž čtenáři budou zobrazeni ve výběru po stisku funkční klávesy F5.

16.02.2004

Volba Systém - Nastavení - Další síťová nastavení umožňuje zadat, po kolika dnech má být připočtena statistická prolongace. Standardně je nadefinována běžná výpůjční doba každé kategorie výpůjček.

15.02.2004

V Kategorizaci výpůjček ( definiční tabulka DEFKVYPU ) lze zadat počet dní, po kterých se bude zvyšovat upomínka o další poplatek za půjčení.

11.02.2004

Podrobný popis nastavení definiční tabulky DEFHESLA a praktický příklad nastavení najdete v Servisním manuálu kapitola 5.7.10. Definiční tabulka DEFHESLA nebo na adrese www.clavius.cz/s/defhesla.htm.

02.02.2004

Lokální nastavení čárového kódu nabízí možnost tisku zkušební stránky a nastavení fontu nadpisu čárových kódů.

31.01.2004

Systém umožňuje nastavit, podle jakého kritéria chcete setřídit seznam čtenářů ( Čtenáři-Seznam ).

28.01.2004

V Kategorizaci výpůjček lze nadefinovat maximální délku výpůjčky ( maximální délka v počtu dní ), která ukončí automatické prodlužování nevrácených výpůjček.

27.01.2004

V režimech Informace o čtenáři, dokumentu a rezervacích lze záznamy řadit podle obou položek v pravém sloupci. Záleží na tom, zda kliknete na levou nebo pravou část nadpisu.

21.01.2004

Volba Systém - Nastavení - Význam čárových kódů umožňuje jednoduše přidat prefix.

18.01.2004

Nová volba Systém - Nastavení - Správa lokálních nastavení umožňuje vybrat a měnit lokální nastavení stanic.

17.01.2004

Lokální nastavení čárového kódu přesunuto do volby Výpůjčky - Nastavení - záložka Základní.

13.01.2004

Nová položka HLAS_REZ v definiční tabulce DEODDEL - při příchodu čtenáře systém upozorní i na rezervace připravené na jiném oddělení.

02.01.2004

V případě, že máte při startu Výpůjčního protokolu vypnutý NumLock, systém vás na tuto skutečnost automaticky upozorní červeným hlášením.

30.12.2003

Nová definiční tabulka DEFSTAT.

13.11.2003

V Lokálním nastavení výpůjčního protokolu na záložce Upozornění je nová volba Upozorni, že právě půjčovaný titul již má/měl - Upozorni i u podobných titulů ( např. jiná vydání ). Zatržení této volby však znatelně zpomalí půjčování!

08.11.2003

Další síťová nastavení výpůjčního protokolu : lze nadefinovat tisk potvrzení o drahých výpůjčkách pro interní zaměstnance. Standardně je nastaveno Nenabízej tisk potvrzení. ( viz Servisní manuál )

04.11.2003

V Lokálním nastavení výpůjčního protokolu na záložce Tisky je nová volba Při odchodu nabídni tisk účtenky, přesahuje-li cena absenčních výpůjček ? Kč - pokud celková cena výpůjček přesáhne zadanou částku ( standardně 3 000,- Kč ), systém nabídne při odchodu vytištění účtenky.

03.11.2003

V definiční tabulce DEFMAX je nová položka MAXCENA - maximální celková cena výpůjček.

01.10.2003

Pod seznamem výpůjček na hlavní obrazovce výpůjčního protokolu je zobrazena celková cena vypůjčených dokumentů. Prezenční výpůjčky nejsou započítávány.

29.09.2003

V režimu Tisky-Seznam čtenářů s výpůjčkami jsou k dispozici nové tiskové sestavy. Např. podrobný seznam, seznam výpůjček řazený podle přírůstkových čísel.

19.09.2003

Tabulka DEFODDEL - položka EPSON : Pro každé oddělení lze nadefinovat další text, který je uveden pod účtenkou při tisku z výpůjčního protokolu. Pokud není vyplněn žádný text, tiskne se jen společný text, který je definován v definiční tabulce MAJITEL v položce EPSON.

12.09.2003

Režim Čtenáři - Vkládaní a Opravy údajů : nové evidenční číslo lze čtenáři přidělit pomocí klávesy F2. Nové evidenční číslo je vždy nejvyšší obsazené číslo + 1. Při opuštění pole Evidenční číslo systém požaduje potvrzení změny.

15.08.2003

V Lokálním nastavení výpůjčního protokolu na záložce Ostatní je nová volba Do statistik výpůjček přičti počet nosičů ( číslo v poli Nosič ).

24.06.2003

Částka při vyzvednutí rezervace může být odlišná, pokud byla informace odeslána e-mailem nebo vytištěna a doručena čtenáři poštou. ( viz Servisní manuál - 5.3.6. Nastavení kategorií výpůjček )

10.06.2003

Při půjčování dokumentu systém kontroluje, zda není na půjčovaný titul provedena rezervace ( zda již bylo oznámení o rezervaci posláno e-mailem nebo vytištěno ).

08.06.2003

Přehled záznamů o čtenářích : Funkce Filtr umožňuje také vybrat čtenáře, kteří nebyli v určitém období zaregistrováni nebo v určitém období nenavštívili knihovnu. ( zatržení políčka vedle vykřičníku ).

13.05.2003

Při ukládání rezervace lze zvolit Netiskni oznámení - rezervace nebude zahrnuta do tiskových výstupů.

06.05.2003

V Lokálním nastavení výpůjčního protokolu na záložce Rezervace je nová volba Fond rezervace : z rozvíracího seznamu vyberte, z kterého fondu se budou rezervace vybírat. Vyloučíte tím možnost provést rezervaci na dokument např. z jiného oddělení nebo z příruční knihovny). Při zadávání rezervace systém kontroluje, zda není právě rezervovaný titul nebo exemplář k dispozici.

02.04.2003

V definiční tabulce DEFWEB je nová položka SKRYJ_DNU - kolik dnů zůstávají na webu ještě skryty nově vytvořené tituly.

28.03.2003

Nastavení kategorií výpůjček : pokud nastavíte výpůjční dobu -1, systém vůbec nevyplní datum, do kdy má být dokument vrácen. Vhodné pro výměnné soubory. ( viz Servisní manuál )

18.02.2003

V Lokálním nastavení výpůjčního protokolu na záložce Ostatní je nová volba Při vrácení každého exempláře zobrazuj lokaci, kam patří - po načtení čárového kódu vraceného dokumentu se v pravém kraji okna výpůjčního protokolu objeví hlášení, do které lokace tento dokument patří.

19.02.2003

V Lokálním nastavení výpůjčního protokolu na záložce Ostatní je nová volba Ve výběru čtenáře po F5 zobrazuj hodnotu z položky Škola - při použití slovníku ( funkční klávesa F5 ) je u jednotlivých jmen čtenářů uveden také údaj ze vstupního pole "Škola". Tato funkce slouží např. pro školní verze, kdy je do vstupního pole "Škola" zapisována třída.

07.02.2003

V režimu Výpůjčky - Statistika je k dispozici nová tisková sestava Statistika MVS.

06.02.2003

Rezervace v režimu Informace o čtenářích, dokumentu a rezervacích : v případě, že rezervovaný titul má již čtenář připraven v knihovně a není vytištěna rezervace, informace o stavu titulu zní r.čeká. Pokud je informace o rezervaci odeslána e-mailem, informace o stavu je r.čeká. a je-li informace o rezervaci vytištěna, informace o stavu je r.čeká+. V případě, že byla rezervace zrušena, informace o stavu je bylo r.

20.01.2003

Archivace čtenářů slouží k přesunu záznamu o čtenáři do archivu, popřípadě i mazání identifikačních záznamů o čtenáři ( viz Servisní manuál ).

10.01.2003

V režimu Informace o čtenářích rozšířeny možnosti výběru : V dolním okraji okna si můžete zvolit, chcete-li v přehledu zobrazovat realizované výpůjčky (Výpůjčky), platby čtenáře (Poplatky), návštěvy čtenáře (Návštěvy). Volbu provedete zatržením zvoleného filtru. Standardní zobrazení lze změnit v Lokálním nastavení výpůjčního protokolu na záložce Ostatní.

Kde jinde hledat informace : Novinky modulu katalogizace Clavius, Základní popis systému Clavius

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz