Popis klasického WWW katalogu Clavius (Lwww)

Jak zpřístupnit fond Vaší knihovny na internetu ?

  Zpřístupnit fond knihovny do internetu je možné pomocí speciálního modulu knihovního systému Clavius - WWW katalogu. Existují dvě základní části :

1. WWW katalog pro dokumenty - umožňuje hledat v databázi knih, AV-médií a periodik.
2. WWW katalog pro informace - vystavuje články, adresář firem a regionální osobnosti a události.

  Funkci obou těchto částí si můžete sami vyzkoušet např. na adrese online.knih-pe.cz. Jejich cena je závislá na velikosti vaší knihovny a je uvedena v našem aktuálním ceníku. Moduly WWW katalog mohou být spouštěny pouze na 1 serveru nad 1 bází dat, pomocí prohlížeče webových stránek mohou být používány z libovolného počtu počítačů umístěných kdekoli ( v intranetu i internetu ).

  V tomto případě potřebujete trvalé připojení k internetu libovolné rychlosti. Má-li mít WWW server smysl, musí být dostupný z celého světa ( neprivátní IP adresa nebo přesměrování z jiné veřejné IP adresy - neplatí pro záměrné nasazení pouze v intranetu ). Pokud pevnou linku internetu nevlastníte, nabízíme vám off-line vystavení vašich dat na internetu.

  V Claviu je navíc možné nezávisle zpřístupnit další vyčleněnou část fondu pomocí WWW katalogu pro další fond ( typicky např. katalog pro výměnné fondy, pokud nechcete, aby tyto fondy ukazoval váš běžný katalog pro čtenáře ).

  Existuje i 2.metoda ( nemáte-li pevnou linku internetu ) : Off-line vystavení vašich dat na našem serveru.

Technické předpoklady instalace WWW katalogu Clavius :

  Výkonný počítač s nainstalovanými Windows 2008,2012,2016 nebo 7,8,10 ( dále jen Windows ), nakonfigurovaným protokolem IP a základním WWW serverem ( IIS od MS nebo Apache, je volán 32-bitový modul ISAPI ) - pro provoz WWW katalogu postačuje varianta Windows Professional ( s Apache stačí i Home Edition, nicméně jej doporučujeme jen pro méně zatížené servery ). Minimální hardware pro Win7 : procesor 1 GHz, 1 GB RAM, disk 80 GB.
  Bude-li WWW katalog na jiném PC než na hlavním datovém serveru knihovny, musí k němu být připojen běžnou rychlou lokální sítí. Potom částečně funguje jako jakýsi “firewall” mezi internetem a hlavním datovým serverem. Bude na něm neustále běžet program WWW katalog, k datovému serveru bude stále přihlášen ( nejlépe neviditelně na pozadí ).
  WWW katalog běžně předpokládá nasazení přímo nad "živou" bází dat knihovny ( čtenáři vidí okamžitou vypůjčenost, katalog do dat zpětně zapisuje jejich rezervace, v Claviu lze přímo prodlužovat výpůjčky, mazat rezervace, apod. ). Pokud z nějakého důvodu potřebujete modul WWW katalog provozovat mimo lokální síť knihovny a musíte kvůli tomu vytvářet kopii databáze ( katalog toto nijak nepodporuje, kopii celé složky Clavius musíte vytvářet zcela shodnou s originálem dat, častost je na vás ), přijdou vaši čtenáři o "aktivní" funkce výše uvedené v závorce, tyto funkce lze vypnout.

Odkud stáhnout bezplatný WWW server Apache :

  WWW server Apache je základní WWW server, nad kterým též může běžet náš WWW katalog ( dalším je IIS, součást většiny Windows ). Stáhnout jej můžete ze stránek www.apache.org ( odkaz vede přímo na stránku stažení, zvolte poslední verzi, Win32 Binary without crypto ). Ověřenou verzi 2.2.17 též můžete stáhnout zde z našeho serveru. Nainstalujete-li standardně Apache ještě před spuštěním instalačního programu Clavia, ten vám automaticky nabídne instalaci stránek do správné složky pro Apache. V opačném případě nastavte v Lwww.ini řádku WWWROOT=.. a APACHE=.. , případně proveďte změny v httpd.conf.
  Před instalací WWW serveru Apache nesmíte mít jiným programem obsazený TCP port 80. Odinstalujte tedy nebo vypněte případné IIS, jiný webserver i Skype ( ten mívá v Nastavení-Rozšířené-Spojení povolené [x] Použít porty 80 a 443 ... ). Chcete-li si ověřit, že máte před instalací Apache volný port 80, tj. že jej nepoužívá jiný program pro naslouchání, dejte v příkazovém řádku : netstat -a
  Případně po instalaci Apache změňte jeho naslouchání na jiný port - v httpd.conf přepište číslo v řádce : Listen 80

 Jak přizpůsobit WWW katalog Clavius :

  Vzhled stránek WWW katalogu je možné do určité míry přizpůsobit ( např. celkovému vzhledu informačních stránek knihovny ). Toto přizpůsobení lze realizovat pomocí několika souborů s částí HTML kódu vkládaných do většiny dynamicky i denně generovaných stránek. Pokud jsou tyto soubory ve složce, ze které WWW katalog startuje ( tj. tam kde je Lwww.exe, většinou ve složce C:\LWWW ), vkládá se jejich obsah takto :

 Jméno souboru   Pozice v HTML dokumentu   Typické využití 
MIDDLE.HTM Pod záhlaví stránky a nadpis Odkaz na nápovědu, vysvětlivky
FOOTER2.HTM Na úplný konec dokumentu Navigace, pozn.

  Pozn. : Pokud potřebujete mít pro jiné jazyky různé vkládané soubory, můžete vytvořit též např. MIDDLE.ENG a FOOTER2.ENG ( koncovka je kód konkrétního jazyka ). Tyto soubory pro konkrétní jazyk mají přednost před obecnými MIDDLE.HTM a FOOTER2.HTM. Uvedené soubory nejsou celé stránky, ale jen vkládaná část HTML kódu ! Musí být v kódování Windows-1250.

  Dále je možné upravit vzhled WWW katalogu zapsáním dalších řádek do souboru Lwww.ini :
- BODY=..., vloží text do HTML tagu BODY. Příklad použití pro vložení pozadí : BODY=background="/obrazky/pozadi.jpg"
- CSS=..., vkládá řádku s odkazem na externí soubor s popisem kaskádových stylů, např. CSS=https://www.okpb.cz/web/css/clavius.css
- CZE_xxxx=... nebo ENG_xxxx=... umožní upravit/přepsat/smazat většinu textů WWW katalogu - viz možnosti změn textů
  Vzorové příklady a návod na použití CSS stylů najdete zde.

  Upozornění : v dynamicky vytvářených stránkách se změny vzhledu projeví ihned, do statických stránek ( stránky s příponou .htm ) se promítnou po jejich přegenerování - více viz možnosti změn textů.

Doporučení pro používání počítače s WWW katalogem :

  Aby měl WWW katalog knihovny význam, měl by fungovat neustále ( je zvykem, že služby na internetu fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ). Proto musí být tento počítač neustále zapnutý ( můžete vypnout monitor ), přihlášený do sítě a musí na něm běžet program WWW katalog. Zakažte případné automatické usínání PC ( režim spánku ap. ). Přidejte výjimku antivirů ( AVG, Windows Defender.. ) na složku C:\LWWW.
  Nedoporučujeme, aby se na tomto počítači knihovníci přihlašovali pod různými jmény, často se totiž stane, že počítač zapomenou sice běžící, avšak v odhlášeném stavu, kdy WWW katalog v nejjednodušším případě instalace neběží. Doporučujeme nastavit automatické spouštění při startu PC např. přes Naplánované úlohy ve Windows.
  Na počítači s Windows můžete používat i jiné programy, nejvhodnější a bezproblémové je použití Windows programů, např. prohlížeče internetu, mailovací programy, ověřené kancelářské balíky. Nedoporučujeme zde instalovat žádné shareware, software ze CD-ROMů z časopisů apod. Nikdy nenechávejte běžet zbytečné programy např. přes noc, zabírají část výkonu počítače a WWW katalog pak odpovídá pomaleji ! Nepoužívejte dynamický spořič obrazovky, vše zpomaluje !
  Pokud k počítači pouštíte čtenáře např. na brouzdání internetem ( bývalo v malých knihovnách, nedoporučujeme dnes již vůbec ), nesmí mít v dosahu tlačítko Reset a vypínač počítače ! Dále nastavte práva Windows tak, aby nemohli sami měnit konfiguraci, prohlížet osobní data, odhlašovat uživatele, ukončovat ostatní programy pomocí Task Manageru. I tak doporučujeme po odchodu každého čtenáře zkontrolovat, zda je WWW katalog spuštěn.

Jak zpřístupnit katalog z internetu ( po instalaci i změně poskytovatele/routeru ) :

  Po instalaci katalog otestujeme přímo ze serveru (PC), kde běží, příp. z vedlejšího počítače ve stejné síti ( při instalaci povolíme přístup ve firewallu Windows ). To, aby byl váš katalog dostupný z internetu, musí zajistit správce vaší sítě nebo vašeho internetu. Naše firma vaši síť ani vaše připojení k internetu nespravuje ani nezná. Váš správce musí propustit port TCP 80 ( většinou, nebo jiný ) až k vašemu serveru nebo zajistit přístup z vaší veřejné IP do intranetu na náš server ( na routeru tzv. mapováním portu nebo pomocí reverzní proxy ap. ). Používá-li na serveru jiný firewall než od Windows, povolí port i v něm. Běžná instalace od nás je nad HTTP, nabízíme ale i konfiguraci HTTPS.

Doporučená pojmenování počítače s katalogem v internetu :

  K funkčnímu WWW katalogu lze přistupovat i pomocí IP adresy ( čtyři čísla na začátku adresy, např. 222.123.1.89 ), tuto adresu vám však nedoporučujeme zveřejňovat, bývá používána jen při instalaci nebo na interní přístup. Tuto tzv. IP adresu vám totiž může poskytovatel připojení změnit ( nebo se změní, pokud si časem vyberete jiného poskytovatele ). Ani aliasy jako např. mail.knihovna.cz, proxy.knihovna.cz nebo ns.knihovna.cz vám nedoporučujeme používat, byly zřízeny z jiných důvodů a až se váš mail/proxy/name-server přesune na jiný počítač, zbytečně budete muset adresu vašeho katalogu měnit.
  Mnohem vhodnější je způsob, kdy má počítač s WWW katalogem v internetu nějaké odpovídající slovní pojmenování ( tzv. DNS jméno ), pokud se potom změní jeho IP adresa, oznámíte změnu pouze tomu, kdo vám DNS pojmenování zařizoval. Odkazy přímo na váš WWW katalog tak zůstanou platné ve všech katalozích ( www.seznam.cz apod.), ve všech seznamech knihoven ( např. www.knihovny.net nebo náš www.lanius.cz/odkazy.htm ) i přímo v oblíbených položkách v prohlížečích čtenářů.
  Mnoho knihoven má registrovánu vlastní internetovou doménu ( např. knihovna.cz ). Pokud patříte mezi tyto knihovny, máte většinou své pevné informační stránky na adrese např. www.knihovna-police.cz. To je správné a nejlogičtější, vlastní internetovou doménu větším knihovnám doporučujeme ( stojí vás cca 150,- Kč ročně ). Máte-li v tomto případě WWW katalog i pevné informační stránky na stejném počítači, je adresa katalogu logicky např. www.knihovna-police.cz/katalog, pokud je WWW katalog na jiném PC, dohodněte se správcem vašeho DNS rozumné pojmenování, např.: katalog.kjm.cz, katalog.mk-kraslice.cz, apod..
  Nemáte-li vlastní internetovou doménu, požádejte správce domény vašeho města nebo obce, zda-li vám může zařídit pojmenování vašeho internetového serveru např. knihovna.nazevmesta.cz ( příklady jsou knihovna.zihle.cz, knihovna.cvikov.cz ), máte-li navíc i v tomto případě WWW katalog na jiném počítači než pevné informační stránky, požádejte o pojmenování např. katalog.nazevmesta.cz nebo katalog.knihovna.nazevmesta.cz.

Jak zajistit návštěvnost vašich WWW stránek a katalogu ?

  Předně vám doporučujeme vytvořit pevné informační stránky knihovny, kde budou všeobecné informace trvalejšího charakteru : adresa knihovny a poboček, kontakty, výpůjční doby, knihovní řád, ceníky, popř. též aktuální informace. Teprve z těchto stránek ( nejlépe na první stránce ) udělejte odkaz na WWW katalog. Naopak z WWW katalogu můžete udělat odkaz na pevné stránky výše uvedeným způsobem. Poučte se jinde, např. na stránkách KPB Opava.

  Aby uživatelé internetu navštěvovali váš server a využívali váš WWW katalog, musíte o sobě dát nějak vědět. Doporučujeme též kontaktovat autory stránek s knihovní tématikou a seznamů knihoven ( např. www.knihovna.cz, www.knihovny.net ).
  Oznamte existenci vašich stránek a katalogu autorům regionálních WWW serverů, nejvhodnější je např. server vašeho města ( zkuste www.nazevmesta.cz ) nebo se domluvte se správcem stránek městského úřadu. Dobré je zkusit krajové kulturní servery, apod. Čím více bude odkazů na váš server, tím více bude navštěvován a využíván.
  Jednou z dalších vhodných možností je samozřejmě i klasická metoda propagace : nezapomeňte adresu vašich WWW stránek popř. e-mailové adresy uvádět na hlavičkové papíry, v buletinech knihovny, apod. Oznamte vašim čtenářům možnost využití WWW katalogu přes internet např. na nástěnce v knihovně, letáčkem, ..
  I naše firma si dovolila udělat něco pro zviditelnění vašeho serveru : pravidelně oznamujeme nově nainstalované WWW katalogy autorovi jednoho z nejlepších seznamů českých knihoven na internetu : www.knihovny.net. Dále sami udržujeme tabulku odkazů na naše WWW katalogy. Pokud změníte adresu svého serveru nebo nově vytvoříte stránky své knihovny, dejte nám vědět, prosím, aby tabulka byla aktuální !

  Další důležitá podmínka : stabilita vašeho WWW serveru a připojení k němu ! Aby váš WWW katalog čtenáři využívali, musí být trvale připojen linkou rozumné rychlosti, ale hlavně musí fungovat nepřetržitě - viz předchozí kapitola !

Co dělat při dočasné nefunkčnosti WWW katalogu ?

  Pokud je váš WWW katalog veřejně přístupný, je jeho funkčnost a dostupnost od nás z Tábora pravidelně několikrát denně automaticky testována. Je-li váš katalog alespoň 24 hodin nefunkční či nedostupný a pokud známe váš e-mail, bude vám každé cca 2 dny posláno upozornění. Možná řešení problému :
1) Zkuste vyhledávat ve vašem WWW katalogu, zkuste katalogizační lístek. Pokud vše funguje, pravděpodobně byl nebo je problém ve spojení od nás k vám.
2) Pokud váš katalog neodpovídá, zkuste jej ukončit a znovu spustit - nejlépe odhlášením, restartem počítače a přihlášením uživatele.
3) Jestliže se vám nedaří zobrazit ani úvodní stránku vašeho katalogu ( zkuste od vás i odněkud z internetu, např. požádejte někoho z jiné knihovny ), kontaktujte správce vaší sítě nebo vašeho připojení k internetu, pravděpodobně nejde nebo není povoleno připojení k vám.
4) Nevede-li se vám opakovaně nebo pokud katalog při startu hlásí chyby, ozvěte se nám mailem nebo telefonicky ( a popište nám stav, co to kde hlásí, apod. ). Pozn.: I k řešení problémů s WWW katalogem je většinou možné využít dálkový servis ( přístup ale musí být přímo na počítač, kde běží WWW katalog ).

Další možné úlohy Lwww.exe - co zanikne jeho vypnutím :

  Jaké další úkoly mohou být realizovány běžícím programem Lwww.exe :
SmartKatalog - je třeba běžná licence a zaplacený update
- OAI provider - má svou licenci, ale stejné technické řešení
- předávání záznamů do Ishare ( bez licence = zdarma )
odesílání e-mailů EMVS ( nahradí jej běžící ishare.exe )
- jste-li centrem ReKSu, pak zjednodušený webový ReKS
- znepřístupněním klasického katalogu ( Lwww ) prý též přestanou fungovat odkazy z JIB.cz do WWW katalogu
Pokud jste tedy měli Lwww již nainstalované a např. jste koupili Carmen, je možné tyto funkce zachovat. Nechte Lwww.exe běžící, jen jej už nemusíte propagovat, případně jej přesuňte na jiný TCP port neznámý veřejnosti ( ten není třeba pro pouhé odesílání e-mailů ).

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz