Sdílená katalogizace veřejných knihoven

  Pojmem sdílená katalogizace rozumíme racionální kooperační činnost sítě veřejných knihoven s cílem značně omezit multiplicitní katalogizaci dokumentu.

Základní charakteristika

Technické možnosti připojení :

  Trvalé připojení LAN do sítě Internet ( tzv. pevnou linkou ) - Plnohodnotné zapojení do sdílené katalogizace. Knihovna přispívá svými záznamy a naopak jsou jí "ihned" k dispozici všechny záznamy ostatních knihoven. (rychlost připojení pevné linky není podstatná)

  Občasné připojení do sítě Internet ( např. modemem nebo jiné jednorázové připojování ) - Aktuálnost dat závisí na zvolené periodě připojování k Internetu - doporučujeme alespoň 1x týdně. Knihovna opět čerpá z centra sdílené katalogizace. (rychlost připojení též neovlivňuje využívání, ovlivňuje jen délku spojení)

Technická specifikace stahování záznamů :

  Program ishare.exe stahuje záznamy z našeho serveru pomocí HTTP protokolu z portu TCP 80. Musí tedy být umožněna běžná odchozí komunikace do internetu z počítače, kde je ishare.exe spouštěn, konkrétně zkuste "brouzdat" v Internet Exploreru na adrese ishare.lanius.cz - pokud vidíte běžné stránky, ishare by mělo fungovat. Více viz Časté dotazy k programu ISHARE.

Nezbytné HW a SW nároky :

Výkonnost sdílené katalogizace :

  Nejdéle za 2 hodiny se nově zkatalogizovaný titul knihy přenese do centra sdílené katalogizace. Odtud nejdéle za další 2 hodiny na všechny ostatní knihovny připojené pevnou linkou, po nejbližším spojení i na knihovny připojující se modemem. V lednu 2013 bylo zapojeno přes 1400 knihoven, používajících knihovní systém LANius nebo Clavius. Sdíleno je přes 2.400.000 titulů všech druhů dokumentů.

Nově zpracovaný titul je cca do 4 hodin v ostatních knihovnách k dispozici ke kopii.

Zapojení nové knihovny do sdílené katalogizace :

  Po zprovoznění sdílené katalogizace v další účastnické knihovně systém automaticky vybere nové přírůstky aktuálního roku, pošle je do centra a zároveň postupně přenese z centra sdílené katalogizace na lokální síť knihovny nejnovější část báze titulů všech zúčastněných knihoven ( podstatná část báze sdílené katalogizace je instalována z CD-ROMu ). Po synchronizaci stavů bází dochází jen k přenosům nových záznamů.

Základní principy spolupráce :

Vše zakotvuje smlouva mezi knihovnou a firmou LANius jako centrem sdílené katalogizace.

Hlavní výhody :

Související informace : Časté dotazy k programu ISHARE, Popis WWW katalogu

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz