Jak ve WWW katalogu skrýt určitou část fondu :

  WWW katalogy Clavia samozřejmě umí určit, jaká část fondu knihovny bude jejich prostřednictvím vyhledatelná, menší knihovny většinou vystavují vše, větší často chtějí určitou část fondu skrýt. Co se má vystavovat lze určit titulovou nebo svazkovou podmínkou v definici každého WWW katalogu ( hlavně pomocí položek TituPodm a SvazPodm v tabulce DEFWEB ).

  Toto skrytí může být buď trvalé ( často např. určitá část fondu daná např. lokací nebo určitý druh dokumentu, např. brožury apod. ), nebo lze nastavit i dočasné skrytí, např. než se nově koupený a zapisovaný svazek zpracuje, obalí a dostane se do půjčovny, je možné a často i vhodné takové svazky zviditelnit až po předání na místo půjčování.

Jak nastavit dočasné automatické skrytí nově zpracovaných svazků, než se dostanou do půjčovny :

1) V katalogizaci je třeba nastavit, že nově zapisovaný svazek automaticky dostane kategorii pojmenovanou např. "Nezobrazovat ve WWW katalogu" ( v distribuční sadě tato kategorie existuje, má vnitřní kód *, ale bez domluvy s knihovnou samozřejmě není svazkům automaticky přidělována, aby byly všechny vyhledatelné ). Takto skrývané mohou být buď všechny svazky, nebo jen některé, např. jen svazky knih, např. jen svazky určitých lokací, apod.

2) V nastavení WWW katalogu musí být dáno, aby takto přidělovaná kategorie opravdu nebyla vyhledávána. V distribuční sadě je toto již přednastavené a aktivované právě pro kategorii *, která má výchozí pojmenování "Nezobrazovat ve WWW katalogu".

3) Ve výpůjčním protokolu je třeba nastavit, že po načtení svazku se tato dočasná kategorie odstraní, a to buď při půjčování nebo vracení ( pak stačí jen svazek půjčit či vrátit ) nebo jen v režimu Změny exemplářů ( pak je třeba svazky nově přivezené z katalogizačního oddělení přečíst režimem Systém-Změny exemplářů - v rozvíracím výběru vyberte hodnotu : Začít exemplář zobrazovat ve WWW katalogu ). V distribuční sadě je akce odebírání kategorie * přednastavena, ale není prováděna ani při půjčování, ani při vracení ( v DEFZMEN není v této řádce ani PRI_PUJC=1 ani PRI_VRAC=1 ). To se nastavuje až po dohodě s knihovnou, že tuto kategorii * ( výchozí pojmenování "Nezobrazovat ve WWW katalogu" ) nebo jinou považují za dočasnou a chtějí ji při půjčení či vrácení odebírat. Ale i v takovém případě lze samozřejmě nadefinovat jinou další kategorii s významem "Trvale skrývat ve WWW katalogu" a ta nijak automaticky měněna nebude.

  Pro úplnost dodejme že existuje i starší a jednodušší způsob skrývání : Každý nově zapsaný titul lze automaticky skrýt určitý počet dnů - ten se nastavuje v definici WWW katalogu, tj. v tabulce DEFWEB, zadáte-li jednoduše číslo do položky SKRYJ_DNU, bude každý titul skryt zadaný počet dnů. Tento způsob je ale jednodušší i z hlediska možností - ovlivňuje všechny tituly, vždy stejně, nezohledňuje žádné svátky apod. - je tedy starší a nedoporučený.

Související informace : Popis klasického WWW katalogu, Technické dotazy k WWW katalogu, Popis katalogu OPAC 2.0 Carmen.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz