Hlavní novinky katalogizačního modulu systému Clavius

  Novinka je u vás tehdy, je-li její datum starší než datum verze nahrané u vás ( to zjistíte v menu Nápověda-O aplikaci Clavius ). Jen některé novinky jsou zapnuty automaticky, ostatní je třeba ručně aktivovat nebo před použitím nastavit.

Systém Clavius verze 7.40 ( rok 2019 )

IMPORT umožňuje nově volbu Náhled importu.
- před vlastním importem je možné provést náhled a zkontrolovat správnost
Snadná výměna stanic (počítačů).
- při výměně počítače je možné snadno uživatelsky převzít nastavení počítače původního
Rozšířené vizuální možnosti katalogizace.
- nově je možné uživatelsky nastavit automatické otvírání katalogizačního lístku při otevření katalogizačního okna
- okno automaticky otvíraného lístku je možné svázat s oknem formuláře, ze kterého je lístek volán
Rozšířeny možnosti interních kontrol dat.

Systém Clavius verze 7.20 ( rok 2018 )

GDPR Zálohování.
- zvýšeno zabezpečení zálohování dat
- pro interní potřebu je možné vytvářet zálohy katalogizačních dat splňující pravidla GDPR

Systém Clavius verze 7.10 ( rok 2017 )

Vylepšeny katalogizační kontroly.
- kontrola nesprávných znaků
- kontrola jedinečnosti čísel ČNB
Podpora dalších speciálních polí dle katalogizačních pravidel RDA.
- pole 700i, 710i, atd.
Zavedena podpora centrální akvizice (CENTAK).
- přímé napojení na dodavatele dokumentů
- propojení webového objednávání a katalogizace
- přebírání údajů o objednaných dokumentech a jejich aktualizace na jeden klik

Systém Clavius verze 6.55 ( rok 2016 )

Upravena podpora souborů národních autorit.
- soubory Národních autorit jsou nově Národní knihovnou poskytovány pouze v kódování UTF-8
- možnost volitelně skrývat autority typu jméno / název (přednastaveno)
- zvýšen (desetinásobně) počet najednou stahovaných autorit z Národních autorit NK ČR
Stahování volně dostupných E-knih vydaných Městskou knihovnou Praha.
Odesílání informací o kompletně odepsaných dokumentech do Souborného katalogu Národní knihovny Praha.

Systém Clavius verze 6.20 ( rok 2015 )

Podpora nových pravidel RDA pro formát MARC21.
Podpora třetí sazby DPH pro knihy 10%.
Konvertor záznamů ve formátu MARC21 pro pravidla RDA.

Systém Clavius verze 6.10 ( rok 2014 )

Tisk ročního statistického výkazu. Pro jeho aktivaci v menu Výstupy je nutné mít vyplněnu proměnou xnNonRetroDruhDoku.
Webový REKS přístup v katalogizaci má volitelný nový jednoduchý režim s vyhledáním podle ISBN (Nastavení v základní údaje o knihovně).
Režim Nový titul má nové možnosti přebírání částí záznamů z více záznamů, automatické přebírání jmenného popisu z NK ČR.
Vyhledávání dokumenty: Vylepšeno ukládání výsledků dotazů. Nově umožňuje aktuální výsledek přidat k již uloženému, nebo jej nahradit.
Údržba slovníků a slovníky obecně : vyhledávaný řetězec může nyní obsahovat zástupné znaky - speciální text |*| vložený stiskem klávesy F8. To umožňuje vyhledání kdekoliv v řetězci autority
Zrychlena práce se slovníky v SQL verzi Clavia, zejména dohledávání a fitrování položek.
Je automaticky vytvářeno pole NZVt. Obsah pole odpovídá kompletnímu názvu dle přehledu titulů a umožňuje tak jeho vyhledání..
Režim nový titul vyhledává ve vlastním fondu podle všech ISBN, ISSN, EAN kódů AV médií (ze všech odpovídajících polí uložených v záznamech)
Systém > Servis dat: Vytvořen nový režim pro kontrolu katalogizačních dat před převodem na MARC21 s názvem Analýza chybovosti dat.
Speciální varianta okna pro editaci dlouhého textu (aktivována pomocí HTMLUNITEXT=ON v CLAVIUS.INI)
Modul Revize - do historie jsou vypisovány i nenalezené čárové kódy. Vypisuje přehled načtených dat (volitelně pouze chyby)

Systém Clavius verze 6.00 ( rok 2013 )

10.05.2013 Modul Revize - režim Přehled ztrát informuje o aktuálně vybrané části revize, umožňuje vyhledávat záznamy pomocí čárového kódu nebo přírůstkového čísla.
21.04.2013 Oprava údajů o exempláři má doplněnou další záložku "Ostatní". Zde je možné měnit dislokaci, datum označení svazku jako novinky a položku SPECIAL.
07.04.2013 Pozice panelu nástrojů ( tzv. toolbar ) je nyní pevně určena ( levý horní roh ).
10.03.2013 Režim přesun svazků ( dodací listy ) nyní upozorňuje na odepsané exempláře.
25.02.2013 Okno pro editaci dlouhého textu je možné zvětšovat.
02.02.2013 Optimalizováno ukládání dat - položka unitext a interpunkce ( MARC21 ).
13.01.2013 Správné střídání světlých a tmavých opakování polí na editačním formuláři po uložení záznamu.

Systém Clavius verze 5.50

15.12.2012 Evidenční listy periodik - samostatné nastavení zobrazení evidenčních listů periodik.
30.11.2012 Režim úbytky: volitelně lze schovávat (archivovat) návrhy na odpisy.
15.11.2012 Bezpečnostní optimalizace pro MS SQL server (omezení neautorizovaného přístupu k datům).
02.11.2012 Vyhledávání - přehled svazků zobrazení počtu rezervací a jiné barevné odlišení půjčených svazků.
10.10.2012 Nový modul Metodika pro evidenci MLK a návštěv v nich (používaný ve Slovenských knihovnách).
10.09.2012 Nově lze stahovat scanované obsahy dokumentů z NKP projektu TOC, z obalkyknih.cz (stiskem klávesy F6 v multimediálním poli X00).
14.08.2012 Sdílená katalogizace nově nabízí možnost stahování záznamů článků od všech kooperujících knihoven přes ISHARE.
27.06.2012 Revize - Doplněna podpora pro samostatný snímač čárového kódu CIPHERLAB terminál. To umožňuje provádět revize v prostorách bez počítače a sítě například ve skladech.
16.04.2012 Katalogizace umožňuje nově regulovat automatické stahování autorit z NK Praha při uložení záznamu ( umožňujte stahování nastavit odděleně pro jmenné a věcné autority ).
02.03.2012 Vyhledávání nově umožňuje uložit výsledky hledání a ty použít v dalším hledání jako fond ve kterém se hledá.
14.02.2012 Vyhledávání nově umožňuje zadat dotaz na dokumenty obsahující autority, které obsahují určitý údaj např. místo narození a pod.
16.01.2012 V kooperačních systémech Clavius REKS lze i záznamy článků zobrazovat podle vkládajících knihoven a nikoliv společně.
12.12.2011 V systému je nově zavedena nová jednoznačná vazba autoritních záznamů na záznamy bibliografické.
16.11.2011 V údržbě slovníků klíčových slov je nový režim změny položky na předmětová hesla včetně určení typu.

Systém Clavius verze 5.35

25.10.2011 Lze aktivovat kontrolu, která během revize upozorňuje, že dokument nebyl za zvolený počet roků zpět vypůjčen.
14.10.2011 Při importu je kontrolována jedinečnost čárového kódu.
27.09.2011 Editace unifikovaných názvů je nyní volitelně možná s plnou podporu autorit pro všechna podpole (pouze pro MARC21).
16.09.2011 Z režimu vyhledávání je možné přejít do editace a opravovat vyhledané záznamy.
12.09.2011 Je možné nastavovat velikost okna pro vyhledávání.
04.08.2011 Oprava údajů o exempláři umožňuje nyní převést exemplář na jinou REKS knihovnu (je nutné mít práva "Servis dat").
06.07.2011 Je možné si založit vlastní seznam rolí u hlavního a vedlejšího záhlaví (pouze pro MARC21).

Systém Clavius verze 5.30

05.06.2011 Při ukládání záznamu, je-li vyplněno číslo ČNB ( u020, m015 ) Clavius kontroluje zda-li nedošlo ke změně titulu. Změnu hlásí a nabízí odstranění čísla ČNB. Pokud je instalován protokol Z39.50, kontroluje ukládaný titul proti záznamu v ČNB.
04.06.2011 Dle pokynů NK Praha je v odkazu na zdroj článku uváděn pouze rok vydání ( nikoliv přesné datum ale lze vypnout ).
27.05.2011 Umožněn tisk objednávky pro více druhů dokumentů najednou.
16.05.2011 Lze ovlivňovat způsob importu hesla typu Jméno/Název ( pouze MARC21 ).
12.04.2011 Při titulování je kvůli zlepšení orientace zobrazováno původní katalogizační okno.
04.04.2011 Revize umožňuje načíst data z externí revize ( revize provedené na počítači nepřipojeném do společné sítě ).
04.02.2011 Volitelně lze nastavit vyhledávání odkazových tvarů autorit shodně s tvary vyloučenými - odkazy viz též a viz ( pole 5XX a pole 4XX ). Takto nastavené vyhledávání ovšem není v souladu s pravidly AACR2 !!!

Systém Clavius verze 5.20

21.12.2010 Při ukládání nového záznamu lze přebírat záznamy z nadefinovaných databází záznamů. V případě, že přebíraný záznam obsahuje u autoritních záznamů čísla autorit, jsou záznamy těchto autorit automaticky staženy z báze Národních autorit budovaných v Národní knihovně ( podmínkou je protokol Z39.50 ).
05.12.2010 Pokud máte při práci v katalogu otevřené okno Editace libovolného pole, mění se položky v tomto okně v závislosti na vybraném záznamu v přehledu titulů. Tzn. v okně Editace libovolného pole jsou zobrazena vyplněná pole záznamu, na kterém v přehledu titulů právě stojíte.
29.11.2010 V režimu Úbytky jsou v dolní části okna k dispozici podmínky aktuálního filtru pro Přehled úbytků.
19.11.2010 Lze nadefinovat vlastní font pro lístek slovníků ( viz správcovská dokumentace sekce CLAVIUS.INI ).
08.11.2010 V případě, že chcete vkládat podřízené záznamy ( skladby, články apod. ), již nemusíte zadávat titulovou signaturu.
03.11.2010 Lze nadefinovat pozici kurzoru v poli ISBN hned po otevření okna Nový titul. Standardně je výchozí pozice kurzoru v poli Název.
24.10.2010 Zjednodušení urgence periodik. Lze nadefinovat, aby systém nehlídal chybějící exempláře a upozorňoval pouze na ještě nedodané.
12.10.2010 Systém Clavius umožňuje uložené záznamy v databázi knihovny doplňovat z více zdrojů. Pokud v okně Nový titul najdete v seznamu Vyhledaných titulů lepší záznam než je ve vaší databázi, lze váš záznam pouze doplnit ( nemusíte celý záznam přepsat jako doposud ). Nadefinovat měněná/doplňovaná pole lze jednoduše pomocí ikony Filtr. ( Více viz kapitola Ikona Nový ).
09.07.2010 Nová funkce v režimu Titulování. Při automatickém titulování lze nastavit minimální shodu (%) záznamu pro přidání titulu do databáze knihovny.

Systém Clavius verze 5.02

12.06.2010 V režimu Úbytky lze vytvořit návrhy úbytků. Tyto návrhy je možné odepisovat po kontrole v libovolném čase. Nezpracované návrhy úbytků na odpis můžete snadno vybrat pomocí filtru úbytků. Pravým tlačítkem myši vyberete pouze návrhy úbytků z výpůjčního protokolu.
05.05.2010 Nový průvodce nastavením modulu revize dovolující komfortně nastavit revidované části fondu.
05.02.2010 Rychlejší a přesnější změny a převody v Údržbě slovníků zejména u slovníku autorit. ( Ukládání vazeb na autority v bibliografických záznamech do nové položky LINEAR.ACISLO ).
22.01.2010 Na knihovnách používajících REKS, lze provádět i revizi dokumentů dočasně předaných pomocí výměnných souborů. ( Tabulka REVIZE do položky VFCCISLO uložte zde ccislo příslušné knihovny z evidence výměnných souborů. )
10.01.2010 Tisk čárových kódů výčtem je doplněn o ukládání posledního vytištěného kódu. Klávesu F6 použijte pro vyvolání posledního tištěného kódu a to na první položce formuláře. Klávesou F5 lze vyvolat ukládání hodnot pro jednotlivé oddělení např. pro tisk kódů pro periodika na různá oddělení.
15.12.2009 Nová volba v menu Systém>Servis dat obsahuje základní operace pro správu databáze a je určená pro systémové knihovnice a správce systému.
11.11.2009 Rozšířeno nastavení práv uživatelů dovolující pro jednotlivé dokumenty nastavit právo změny titulu a svazku či právo vkládání nových záznamů nebo právu odepisovat.
10.09.2009 Ukládání historie změn v bibliografických záznamech dokumentů se nově ukládá do tabulek UNDOLIN a UNDOALIN.
28.05.2009 V režimu Import záznamů lze vyloučit určitá pole a toto nastavení lze nově uložit natrvalo.
25.04.2009 Vylepšeno přidělování nových přírůstkových čísel. Je-li přidělované př. číslo obsazeno, vyhledá se nejbližší volné (max. o 10). Je-li volné př. číslo před přidělovaným, nabídne se možnost jeho použití (pouze pro lokální verzi a jednoho uživatele).
21.04.2009 Okno "Všechna pole MARC" nyní umožňuje editovat i pole nedefinované v definici polí a převzaté importem z jiné knihovny pomocí Z klienta nebo z ISHARE.
20.04.2009 Vylepšena podpora pro ukládání a import záznamů obsahujících nepovolené znaky ( např. ENTER ). Jsou odstraňovány znaky konce řádku uvnitř jednotlivých polí. Toto lze pro vybrané druhy dokumentu potlačit v souboru CLAVIUS.INI sekce [default] řádka Entry=<seznam druhů dokumentů oddělený středníkem>
25.02.2009 Multimediální pole X00 dovoluje zobrazovat obsah uložených souborů pomocí pravého tlačítka myši volba Spustit. Dle tabulky DEFOLE nebo nově pokud zde nastavení není, podle přiřazené (asociované) přípony souboru definované ve Windows.
10.12.2008 Výsledky hledání v okně Nový titul jsou nově standardně seřazeny podle velikosti záznamu ( počtu řádek MARCu vyhledaného záznamu ).
23.11.2008 Vylepšen a zároveň zjednodušen režim dodatečného titulování bibliografických záznamů ( menu Systém>Titulování ).
03.11.2008 Inovované editační okno "Dlouhý text" pro zadávání i UNICODE znaků. Můžete zde určit až 12 znaků, které pak lze rychle zadávat stiskem příslušného tlačítka nebo horkými klávesami Shift F1 - Shift F12. ( UNICODE=ON v CLAVIUS.INI )
20.10.2008 Volitelná změna chování údržby slovníků: vymazání položky slovníku způsobí vymazání této položky i ve všech záznamech. Pozor, změna nastavení podstatně mění chování systému !!! Konzultujte se svým servisním bodem nebo firmou LANius s.r.o. ( definiční proměnná xnMazatVyskyty ).
10.10.2008 Dialogová okna Dodací listy a Převody lokací již podporují zobrazováni náhledu katalogizačních lístků pomocí ikony v panelu nástrojů.
15.09.2008 Rychlé zobrazení okna prohlížeče se záznamem z NK ČR po stisku klávesy F6 v políčku s vyplněným ISBN na formuláři knih. ( zadat: wwwnkp() do sloupce hodnota u pole 010a v režimu Pomůcky>Editace polí )
10.09.2008 Přebírání obálek a anotací ze serveru sdružení SKAT a www.obalkyknih.cz v multimediálním poli X00 pomocí klávesy F6. ( zadat: obalka() resp. anotace() do sloupce hodnota u pole X00o resp. 330a v režimu Pomůcky>Editace polí )
03.06.2008 V katalogizačních formulářích je ve vstupních polích nyní tučné písmo (bold font) pro lepší čitelnost textu.
22.05.2008 Zavedena automatická kontrola tagového výstupu UNIMARC/MARC21 přímo v náhledech. Případné chyby jsou zobrazovány dole pod vodorovnou čarou. ( funkční automaticky po update )
05.05.2008 Je možné zavést kontrolu stavu fondu pro výpočet statistik fondu. Data jsou pak kontrolována na dodatečné změny. ( aktivováno definiční proměnnou x1KontrolovatFondStav, proměnná xnDatumFondStav určuje datum ke kterému je fond kontrolován ).
04.05.2008 V modulu katalogizace zavedena komplexní podpora měny EURO včetně vzorových výstupních sestav. ( použití funkcí umena() a ucastka() ve stávajících uživatelských sestavách )
02.05.2008 REKS knihovny mohou mít vlastní slovník dodavatelů, standardem je jeden společný slovník. ( definiční proměnná xnNezavislyDodavatele )
30.03.2008 Kontrola integrity dat k dispozici i pro modul katalogizace. ( spouštění viz správcovský manuál nebo clavius.new )
20.03.2008 Ve slovníku autorit je nová možnost přímého vyhledání lokální autority v systému NK Praha pomocí ikonky Aktualizace záznamu. ( nutná je instalace modulu Z39.50 klient )
03.03.2008 Generování automatických odkazů na Wikipedii rozšířeno i na autority - osobní jména. ( parametr Clavius.exe WIKI )
20.02.2008 Pomocí modulu OAI provider, který je nadstavbou WWW katalogu, lze automaticky pravidelně přispívat do souborného katalogu ČR ( www.caslin.cz )
04.02.2008 Sdílená katalogizace obsahuje nově záznamy i ve formátu MARC21 při přebírání dojde k automatické konverzi.
28.01.2008

Vylepšen Export dat do souborného katalogu ČR (CASLIN) generuje povinná pole 001, 005, 801, 910. Lokální nebo nedefinovaná pole neexportuje. Možnost přejmenovat na exportu určitá pole ( pomocí volby v CLAVIUS.INI ). Možnost označování záznamu pomocí Statut titulu ( Přidat pole LOKt na formulář knih ).

22.01.2008

Kalkulátor rabatu počítá s DPH 9% ( jinou sazbu DPH lze zadat v CLAVIUS.INI parametr DPH=5 ).

Systém Clavius verze 5.00

23.11.2007

Pro správce REKS a metodičky je k dispozici nová volba v menu Pomůcky pro rychlé a snadné přepnutí na jinou knihovnu v rámci REKS.

10.11.2007

Existuje nově možnost přejmenovat názvy sloupců v přehledu titulů. Názvy lze definovat pomocí tabulky DEFSTRAN. ( strana=-1 a pořadí je fyzické pořadí sloupce ).

03.11.2007

Vylepšení režimu Hromadné objednávání periodik (tlačítko HOP) v rámci modulu Akvizice seriálů.

30.10.2007

Verze MARC21 obsahuje nově tři možnosti chování při zakládání autoritních záznamů podle znalostí obsluhy. ( definiční proměnná x1PovolitTvorbuAutorit )

10.10.2007

Vylepšená speciální sestava pro posílání záznamů do souborného katalogu ČR (CASLIN).

01.10.2007

Kompletní podpora zpracování ostatních druhů dokumentů ve formátu MARC21 při použití pravidel AARC2.

08.08.2007

Při přebírání záznamů ze Sdílené katalogizace ISHARE lze ovlivnit pořadí tohoto zdroje vůči ostatním zdrojům a upravenou definici tohoto zdroje pro jiné druhy dokumentů.

23.07.2007

Tisk čárového kódu ( Výstupy-Tisk čárového kódu ) umožňuje nyní vybrat záznamy kombinovaným dotazem (nová záložka). Tisk čárového kódu také nově umožňuje vybrat tiskovou sestavu. Sestavy pak řeší komfortně definici dalších údajů nad a pod čárovým kódem. ( Přidáním řádky FORMNAME=CKPRINT do tabulky DEFTYPV ).

17.07.2007

Komplety svázaných periodik lze nově ukládat přímo k titulu periodika, nevytváří se zvláštní titul pro komplet. Výhodou je že všechna čísla i svázaná (komplety) časopisu jsou na webu v jedné tabulce u jednoho titulu periodika. ( CLAVIUS.INI: PERIOKOMPLETY=ON )

02.06.2007

Periodicita u periodik se nově ukládá zejména u jednotlivých evidenčních listů. Clavius tím dovoluje zachovat pro každý časopis různou periodicitu v jednotlivých obdobích. Použita je i nová metoda výpočtu nedodaných časopisů.

30.05.2007

Nová verze označená 5.0 je vyvíjena ve Visual FoxPro 9.0, která přináší řadu nových možností zejména v rámci tiskových výstupů a jejich formátování. Katalogizační okna pro jednotlivé dokumenty je možné nově zvětšovat a tím získat na moderních PC více místa pro pole a podpole na formulářích. Nově lze i zvětšovat písmo a jednotlivé prvky na těchto formulářích pro osoby se slabým zrakem. Rozměry a umístění oken je ukládáno zvlášť pro jednotlivé PC.

28.03.2007

V režimu hlídání rozpočtů v rámci akvizice je nově možné sledovat čtvrtletní rozpočty ne jen striktně po čtvrtletí, ale souvisle nápočtem od počátku roku. ( paměťová proměnná x1OdPocatkuRoku=.T. )

02.03.2007

Nová hromadná aktualizace autorit ověřených v systému Národních autorit ( označených písmenem A ). Správce systému ji může vyvolat v příkazovém řádku. ( DO ALLZRELOAD )

21.02.2007

Při kopírování bibliografických záznamů v rámci jednotlivých dokumentů lze nově hromadně kopírovat skladby. Využitelné zejména u jiných vydání stejných titulů AV medií. ( definiční proměnná x1PrebiratSkladby )

20.01.2007

Při přesunu podpolí nebo dalšího výskytu polí v editaci záznamu se systém zeptá, zda chcete přesunout celé pole nebo pouze podpole. ( Více viz kapitola 3.1. Vstupní formuláře )

18.01.2007

Podpora ukládání zobrazování a vyhledávání 13ti místných ISBN.

Systém Clavius verze 4.55

12.01.2007

V režimu Autorit lze vytvořit Unifikovaný název, tzn. do záhlaví se doplní i hodnota z podpole i.

10.01.2007

Při importu záznamů ve formátu MARC je systém schopen určit automaticky druh dokumentu.

20.12.2006

Systém umožňuje editovat podřízené záznamy (např. skladby) i v režimu Akvizice.

15.12.2006

V režimu katalogizace lze nastavit automatické zobrazování katalogizačního lístku při otevření a práci ve všech oknech katalogizace. Pokud se v přehledu titulů přesouváte mezi jednotlivými záznamy, zobrazí se automaticky katalogizační lístek vybraného titulu. (definiční proměnná x1AutListek)

07.11.2006

Clavius dokáže v nočních hodinách kontrolovat funkčnost webových odkazů v dokumentech nebo autoritách, volitelně může automaticky vytvářet pro předmětová hesla a klíčová slova nové webové odkazy na encyklopedii Wikipedia.

01.11.2006

Ve výsledcích vyhledávání je k dispozici vylepšený rešeršní výstup bibliografie dle citační normy ISO 690.

10.10.2006

Volitelně je k dispozici interní formát MARC21 s možností ukládat záznamy dokumentů přímo v tomto formátu. Základním formátem v Claviu však nadále zůstává formát UNIMARC s možností okamžité konverze z/do MARC21.

20.09.2006

Pomocí pravého tlačítka myši na ikoně Obnovit v panelu nástrojů lze sledovat historii záznamu. Pokud listujete v přehledu změn, lze sledovat tyto změny údajů přímo v jednotlivých polích záznamu. Tato funkce vyžaduje nastavení nové řádky HCISLO v definiční tabulce NEWID.

20.09.2006

Při Změně druhu dokumentu (Pomůcky - Změnit druh dokumentu) dochází automaticky i ke změně druhu dokumentu podřízených záznamů. (např. AV -> KN; SK -> AK)

15.09.2006

V režimu Úbytky lze opravit přírůstkové číslo svazku přiřazené k úbytkovému číslu. Vybraný odepsaný svazek má přiřazeno úbytkové číslo. Stisknete-li tlačítko Odepsat, kurzor skočí do pole Vyhledat svazek. Pomocí klávesnice nebo scanneru vyhledejte přírůstkové číslo svazku, ke kterému chcete přiřadit aktuální úbytkové číslo. Původní vyřazený svazek systém vrátí zpět do databáze katalogizace.

25.08.2006 Místo bílého pozadí lze nově využít tzv. Aktivní plochu (integrovaný prohlížeč webových stránek). Jednorázově se aktivuje v menu ( Nápověda - Aktivní plocha Clavius ). Trvalé zapnutí aktivní plochy nastavuje lokální definiční proměnná x1Web.
11.08.2006

Evidence čísel periodik: odepíšete-li poslední zaevidovaný výtisk v rámci jednoho evidenčního listu, systém nabídne odepsání celého evidenčního listu. Odepsaný evidenční list se nezobrazí na katalogizačním lístku. Evidenční list lze odepsat i pomocí tlačítka Odepsat.

05.08.2006

Nové volby místní nabídky (pravé tlačítko myši) v polích režimu Katalogizace zjednoduší práci při ukládání záznamu.
Kopírovat obsah pole - systém uloží do schránky obsah celého pole včetně jednotlivých podpolí. (např. klíčová slova)
Vložit obsah pole - systém vloží uložené údaje ze schránky. Automaticky vytvoří pole včetně podpolí.

Systém Clavius verze 4.50

15.05.2006

V katalogizaci dokumentu, záložka svazky lze v polích signatura a skladová signatura využít vylepšenou funkční klávesu F6 na dohledání poslední použitého údaje dle zadaného začátku.

15.05.2006

Ve vyhledávacích formulářích ( Filtr, Vyhledávání a Výstupy ) lze použít nové vztahy Nezačíná, Vyplněno a Nevyplněno.

23.04.2006

V okně Nový titul při akvizici či katalogizaci monografií lze využít scanner čárových kódů pro načtení ISBN z knihy (EAN kód na obálce dokumentu) a následně vyhledat záznamy.

23.04.2006

V katalogizaci dokumentu při zadávání společných údajů nového svazku lze nově využít kalkulátor rabatu a cen s/bez DPH pomocí tlačítka Rabat.

01.03.2006

Evidence periodik, oprava evidenčního listu dovoluje nyní v poli rok nastavit pomocí lomítka za rokem možnost zadávání více ročníků v rámci jednoho evidenčního listu. Možnost nastavení periodicity pro jednotlivé evidenční listy. Periodika lze vyřazovat po číslech s možností vytváření úbytkového seznamu. ( Definiční proměnné, záložka síťové, proměnná xnFullUbPE. )

02.02.2006 V režimu údržby slovníků včetně Autorit ( Systém>slovníky ) se funkce Použití dynamicky obnovuje při pohybu po jednotlivých záznamech.
15.01.2006

V Katalogizaci záložka svazky lze nově u čísla dokladu vyvolat okno další údaje o dokladu a uvést například číslo faktury či data vystavení nebo splatnosti faktury souhrnně pro celý doklad.

12.12.2005

V režimu Úbytky při vyřazování svazků lze volitelně přenášet do položky cena nákladovou cenu svazku. ( Definiční proměnné, záložka síťové, proměnná xnNcenaUbytku. )

21.10.2005

Akvizice záložka přehled titulů obsahuje ve filtrovacím výběru dole více možností: Desideráta, Pouze objednávky, Objednávky a desideráta (přednastaveno), Všechny dokumenty.

15.10.2005

Ve vyhledávacích formulářích ( Filtr, Vyhledávání a Výstupy ) lze pro určité kódové hodnoty použít výběr, například pro Jazyk dokumentu, zemi vydání či pro lokaci svazku.

01.10.2005

Okno Tisk čárového kódu záložka výčtem: funkční klávesa F2 dopočítává druhé číslo čárového kódu podle toho kolik se jich na stránku vejde. Funkční klávesa F3 po stránkách přidává násobek, klávesa F4 jej ubírá.

13.07.2005

Jako standardní zobrazení detailu záznamu dokumentu na WWW katalogu doporučujeme návěšťový lístek. ( V tabulce DEFTYPV zvolte IMPLicitní řádku formuláře WWW z TYPem NLHL )

29.05.2005

Ve článcích po zadání jména zdrojového časopisu naskočí automaticky ISSN a podnázev časopisu pokud jsou ve slovníku zdrojových časopisů tyto údaje uvedeny. ( V tabulce DEFPOLI do sloupce validace pro pole 461 podpole t nastavit volání funkce uprav(). )

Systém Clavius verze 4.20

10.05.2005

Definování lokálních zdrojů (ISHARE, TURBO) a externích Z39.50 zdrojů (definiční tabulka DEFZSRV a DEFTURBO) prostřednictvím nového formuláře umožňující komfortní nastavení. (Pomůcky - Nastavení externích zdrojů)

29.04.2005

Nový druh dokumentu Muzejní sbírka starých tisků obsahuje možnost tisku evidenční karty dle jednotné evidence muzejních sbírek.
(Přidat do DEFPOLI vše co má úroveň SB, nahrát DOKUMENT a UROVNE z disket nebo do stávajících založit SB - Sbírky starých tisků a provést kopii úrovně ST do nové SB. Při UPDATE se automaticky nahraje nová sestava KAMUJL00.

18.03.2005

Režim vyhledávání obsahuje nové výstupní bibliografické sestavy podle mezinárodní normy ISO 690.
(Při UPDATE se automaticky nahraje nová sestava VYBIHT10)

03.03.2005

Nová výstupní sestava Přehled počtu uložených titulů všech druhů dokumentů.
(Při UPDATE se automaticky nahraje nová sestava VYPR0010)

01.03.2005

ISHARE - přebírání záznamů AV médií a ostatních druhů dokumentů. (Nutné aktualizovat ISHARE.EXE)

20.02.2005

UniCode - komplexní podpora mezinárodního kódování znaků. Možnost zadávání, ukládání a zobrazování na WWW katalogu libovolných znaků národních abeced (podmínkou je operační systém WINDOWS 2000 a vyšší).
(CLAVIUS.INI doplnit řádku UNICODE=ON v sekci Default)

15.02.2005

Modul katalogizace všech druhů dokumentů zavádí nad rámec formátu UNIMARC předmětové heslo typu Chronologické údaje. Na výstupech je formátováno jako národní pole 965 a v MARC21 jako již oficiální pole 648.

31.01.2005

Režim Akvizice obsahuje možnost hlídání rozpočtu pro jednotlivé oddělení (lokace). Zároveň je k dispozici možnost rozpisu faktur a dorovnávání jejich celkových cen.

25.01.2005

Ve slovnících lze vyfiltrovat použité nebo nepoužité záznamy - rozvírací seznam v poli Zobrazovat.

18.01.2005

Při přebírání záznamů systém dovoluje vyloučit přebírání vybraných polí. Seznam polí nebo seznam částí polí (oddělené středníkem) lze zadat pomocí ikony Filtr.

12.01.2005

Uložený dotaz INIT má trvale přiřazenou tzv. horkou klávesu SHIFT + F9.

03.01.2005

Definování podmínek dotazu (definiční tabulka DEFDOTA) prostřednictvím nového formuláře umožňující komfortní nastavení.
(Pomůcky - Definice vyhledávacích položek)

03.01.2005

Pro definování výběru fondů (definiční tabulka DEFDRUHD) je k dispozici nový formulář pro snadnější nastavení.
(Pomůcky - Definice vyhledávaných fondů)

12.12.2004

Pro pole Rozsah u knih a AV medií je možné na <F6> zapnout okno pro zadání zkratky dle výběru.
(definovat v DEFPOLI pro podpole 215c sloupec hodnota zkratky() jak pro obecnou tak pro AV úroveň, zároveň nakopírovat do DATA\DEFZKRT.DBF)

02.12.2004

Lze nastavit současné použití volby Převody fondů (Systém - Převody) a možnost vytvářet a tisknout dodací listy dokumentů pro jednotlivé lokace (Výstupy - Dodací listy).
(Nastavení pomocí Definiční proměnné na stanici)

15.11.2004

Systém umožňuje do vstupních polí ve formuláři vyhledávání - Nový titul zapsat údaje o i malými písmeny. Hodnotu vstupního pole ISBN/ISSN lze zapisovat bez pomlček. Pro zadání ISBN můžete použít scanner.

10.11.2004

Ve všech slovnících je doplňováno jméno uživatele (třípísmenná zkratka uživatele), který nový záznam vytvořil. Je možné podle něj filtrovat. (Nutno zadat definici do DEFDOTA položka Tzpracoval)

10.10.2004

V režimu Oprava údajů o exempláři lze upravovat pouze dokumenty přidělené uživateli.

Systém Clavius verze 4.00

20.08.2004

Při startu každého modulu je testován tzv. licenční klíč, ty budou knihovnám v nejbližší době vydány. Bez nich není možné nové verze použít !

15.08.2004

Nové nastavení zálohování dat systému CLAVIUS. Viz servisní manuál.

18.07.2004

V katalogizaci AV médií - Vkládání jednotlivých skladeb lze pomocí pravého tlačítka myši jednoduchým způsobem řadit skladby.

13.07.2004

Ve slovníku Dodavatelů povolena standardní funkce pro všechny slovníky, funkce Použití.

25.06.2004

V režimu Evidence periodik na záložce Evidence výtisků lze provést evidenci dvojčísla pomocí tlačítka Dvojčíslo.

12.06.2004

V menu Pomůcky je nová funkce Update přes Internet.

22.05.2004

Pomocí funkční klávesy F6 lze ve vstupních polích, kde zadáváte hodnotu ve zkratce, vyvolat okno s definicí zkratek. Viz servisní manuál - definiční tabulka DEFZKRT.

Systém Clavius verze 3.10

21.04.2004

Nové okno Nedodaná periodika v Evidenci čísel periodik umožňuje tisknout výstupy, volitelný odskok na příslušný titul nebo výběr dodavatele, pro kterého se nedodané kusy zjišťují.

20.04.2004

Režim Akvizice- tlačítko Objednávka. V okně pro tisk objednávky, souboru objednávek nebo tisk přehledu dosud nevyřízených objednávek systém automaticky vyplňuje ve vstupním poli Číslo objednávky poslední tj. nejvyšší číslo objednávky podle datumu objednání. Tento údaj lze samozřejmě přepsat. Ve vstupním poli Číslo objednávky je k dispozici rozvírací seznam všech dosud vytvořených objednávek.

19.04.2004

Režim Filtr, Vyhledávání nebo Tiskové výstupy: zadáte-li podmínku např. Datum narození po 1. leden 1956, systém vybere i záznamy, které mají vyplněn pouze příslušný rok. Podmínkou je nový CLAVIUS.EXE a změna definiční tabulky DEFDOTA.

16.04.2004

V případě, že chcete v režimu Filtr, Vyhledávání nebo Tiskové výstupy vybrat záznamy podle datumu, lze zadat pouze poslední dvojčíslí roku např.01=2001. (Poznámka: platí pouze pro rok 20XX).

15.04.2004

V Evidenci periodik na záložce Evidence čísel periodik je nová funkce automatické kompletování, tzn. založení jednoho svazku pro všechny kusy z jednoho evidenčního listu. Např. ročník jednoho titulu periodika lze půjčovat jako jeden svazek. Tlačítko Zkompletovat je k dispozici pouze v tom případě, má-li uživatel právo editovat Komplety periodik (druh dokumentu "KO"). V menu Katalog má takový uživatel volbu Komplety. Pokud je na záložce Evidence čísel periodik zatržený volič Měnit informace při zadávání, je uživatel po stisku tlačítka Zkompletovat automaticky přesunut do režimu Katalog-Komplety.

12.04.2004

V režimu Tisk čárových kódů lze nadefinovat výběr pro tiskový výstupy i podle datumu a času.

03.04.2004

Režim Akvizice - záložka Rozpis exemplářů - svazků záložka Objednávky: Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce K dodání, jsou všechny hodnoty ve sloupci vynulovány.

02.04.2004

Pomůcky - Definiční proměnné: Hodnota x1AutListek=.T. umožní automatické zobrazení katalogizačního lístku vybraného titulu z přehledu titulů v režimu Katalogizace. Ke správnému zobrazení katalogizačního lístku nesmí být otevřené žádné další okno.

15.03.2004

V režimu Katalogizace-Nápověda je aktivován odkaz na internetové stránky systému CLAVIUS.

10.03.2004

Filtr úbytků umožňuje výběr bez ohledu na druh dokumentu. Určeno pouze pro statistiky a tiskové výstupy. Volič Pro všechny druhy dokumentů .

03.03.2004

Volba Pomůcky-Ladící funkce - Tematika vyvolá editaci externího programu TEMATIKA.prg.

29.03.2004

V Nastavení cirkulací periodik jsou voliče Zobrazuj jen použitá periodika a Zobrazuj jen použité čtenáře k dispozici na obou záložkách současně. Voliče jsou automaticky zaškrtnuty, kromě prvního spuštění, tzn. v případě, že není definována ani ani jedna cirkulace.

12.03.2004

Rozšířené možnosti nastavení kopírování polí včetně možnosti nastavení trvalého kopírování polí a vyplněných údajů. Standardní funkce voliče Kopírovaní je zachována (viz Nápověda: 3.1. Katalogizace-Vstupní formulář). Přibyly čtyři nové volby, které rozšiřují funkci Kopírování. Nové volby jsou k dispozici, kliknete-li pravým tlačítkem myši na volbu Kopírování v levé horní části na formuláři v režimu Katalogizace. Nejprve standardním způsobem vyberte pole a podpole včetně údajů, která chcete zkopírovat při tvorbě nového záznamu.
Zobrazit přehled akt. nastavených kopírovaných polí - přehled všech polí a podpolí, u kterých je nadefinováno kopírování. 
Nastavit platnost akt. kopírovaných polí do uzavření okna - nastavené kopírování polí a podpolí včetně vyplněných údajů platí, dokud neopustíte formulář, tzn. nezavřete okno Katalogizace.
- Uložit akt. nastavení kopírovaných polí akt. uživateli - nastavené kopírovaní polí a podpolí včetně vyplněných údajů platí vždy při přihlášení aktuálního uživatele.
Uložit akt. nastavení kopírovaných polí všem uživatelům - po přihlášení všech uživatelů platí nastavené kopírování, tzn. jedná se o trvalé kopírování polí a podpolí včetně vyplněných údajů. V případě, že má uživatel nastavené své vlastní kopírování, má toto individuální nastavení přednost.

12.12.2003

V režimu Evidence periodik na záložce Evidence výtisků lze provést evidenci dvojčísla jednoduchým "dvojklikem" myší na odpovídající číslo.

08.11.2003

Režim Akvizice - okno Kopírované informace pro nové svazky:
- Vstupní pole Číslo příjemky není povinné - nemusí být vyplněno. Pokud nezadáte u vkládaného svazku v režimu Nový číslo příjemky, systém automaticky doplní "?".
- Vstupní pole Dodavatel - systém CLAVIUS nabízí volitelné nastavení při vyplňování vstupního pole Dodavatel. Standardní nastavení dovoluje zadat pouze položku ze slovníku dodavatelů, který lze samozřejmě přímo ze vstupního pole editovat.(viz Nápověda - 2.1.2.1. Záložka Objednávky). Pokud zvolíte druhé nastavení, lze při vyplňování pole využít také slovník dodavatelů, ale v případě, že do vstupního pole vložíte název nového dodavatele, je doplněn do slovníku dodavatelů automaticky hned při opuštění vstupního pole. (POZOR! Do slovníku dodavatelů je uložen i chybný název dodavatele).

01.11.2003

V režimu Autority je do navigačního panelu přidána ikona umožňující aktualizaci autorit pomocí protokolu Z39.50 z báze Národních autorit budovaných v Národní knihovně. Kliknutím levým tlačítkem myši provedete aktualizaci vybrané autority. Kliknutím pravým tlačítkem myši provedete aktualizaci celého souboru autorit z báze Národních autorit, který je určen týdnem, kdy byl vytvořen. Nastavení a aktivaci funkce aktualizace autorit provede servisní středisko - definice spojení, přístupového hesla apod.

Systém Clavius verze 3.01

18.09.2003

Nový režim CIRKULACE PERIODIK, který slouží k definici pořadí výpůjček jednotlivých titulů periodik.

19.08.2003

Podle potřeb uživatele nabízí systém CLAVIUS možnost vytvářet a tisknout dodací listy dokumentů pro jednotlivé lokace (Výstupy - Dodací listy) nebo funkci PŘEVODY FONDU - dokumentovaný převod svazků z jedné lokace na jinou lokaci a tisk převodových seznamů (Systém - Převody). Aktivní je vždy pouze jedna volba. Pro stávající uživatele je funkce Převody fondu standardně nahrazena tiskovými výstupy Dodací listy. Nastavení lze samozřejmě změnit.

18.08.2003

Při editaci polí, na které se váže slovník jako např. pole Autoři, Místo vydání, Nakladatelé apod. lze vyvolat pomocí klávesy F9 okno Autority. V závislosti na nastavení systému je vyvoláno buď okno pro zakládaní nové Autority (určeno především pro majitele protokolu Z39.50) nebo okno pro editaci autority.

18.06.2003

Autorita převzatá pomocí protokolu Z39.50 z báze národních autorit budovaných v Národní knihovně se automaticky označí písmenem A (pokud neurčíte jinak).

04.06.2003

Nový režim PŘESUN SVAZKŮ umožňuje přesunout záznamy o svazcích jednoho titulu k jinému vybranému titulu. V hlavním vodorovném menu vyberte volbu Systém - Přesun svazků.

03.06.2003

Překročení maximálního počtu opakování polí podpolí je oznámeno varovným hlášením.

15.05.2003

Nová funkce Vybraným titulem přepsat aktuální záznam v okně Nový titul (ikona Nový).
V seznamu všech titulů na záložce Tituly vyberete záznam, který chcete přepsat jiným titulem z báze titulů systému CLAVIUS. Dále aktivujete ikonu Nový a do vstupních polí v okně Nový titul zadáte alespoň jeden údaj o titulu, kterým chcete přepsat aktuální záznam, a stisknete tlačítko Hledej tituly. Na druhé záložce Vyhledané tituly vyberete ze seznamu shodných nebo podobných titulů konkrétní titul, kterým chcete přepsat aktuální záznam, a stisknete tlačítko Vybraným titulem přepsat aktuální záznam. (POZOR!!! přepsány jsou i podřízené záznamy např. skladby).

20.04.2003

Nový režim OPRAVY ÚDAJŮ O EXEMPLÁŘÍCH slouží k hromadné změně svazkových údajů. V hlavním vodorovném menu volbu vyberte Systém - Opravy údajů o exempláři.

18.04.2003

V režimu Vyhledávaní je k dispozici seznam předchozích dotazů (šipka v pravé části okna). Seznam se vyprázdní ukončením práce v systému CLAVIUS.

14.04.2003

Evidenční list v režimu Evidence periodik lze editovat nebo odstranit přímo ze záložky Evidence čísel periodik.

03.04.2003

Rychlá volba - v režimech Vyhledávání, Filtr a Tiskové výstupy systém umožňuje vyvolání dotazů a podmínek kombinací kláves SHIFT + klávesy F1 až F9. V okně Uložení dotazu (tlačítko Ulož) v poli Rychlá volba stisknete kombinaci kláves SHIFT + F2 až F9. Kdykoli nyní v okně Zadání kombinovaného dotazu stisknete zadanou kombinaci kláves, vyplní se vstupní pole podmínkami definovaného dotazu.

Kde jinde hledat informace : Novinky výpůjčního protokolu Clavius, Základní popis systému Clavius

Tento dokument spravuje : Miloš Novotný


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky :info@lanius.cz