Zástupná pole formuláře

V systému Clavius se v některých případech, především pro snadnější formu editace, používají zástupná (písmenná) pole, namísto původních oficiálních (číselných) polí MARC21. Jedním podpolem se přehledněji nahradí několik původních podpolí. Náhradní podpole je vlastně odkaz do autoritního záznamu, který původní (nahrazovaná) podpole obsahuje. V autoritách se také odehrávají veškeré případné opravy (polí i indikátorů). Uvedené speciality se projevují pouze při úpravě dat po importu a při editaci ve formuláři. Výstup ve formátu MARC21 je vždy podle oficiálních pravidel. Stejně tak možnosti vyhledávání či prezentace na lístku je možné vždy zachovat shodné. Některá pole jsou povinná, jiná volitelná.

Povinná (automaticky nahrazovaná) pole

V editačním formuláři nesmí být nahrazovaná (oficiální) pole.

HLZ - hlavní záhlaví - nahrazuje pole 1XX
VDZ - vedlejší záhlaví - nahrazuje pole 7XX
VEC - věcné téma - nahrazuje pole 600-651
KON - konspekt - nahrazuje pole 072
EDI - edice - nahrazuje pole 8XX

Volitelná (volitelně nahrazovaná) pole

V editačním formuláři mohou být nahrazovaná pole nebo pole zástupná.

UNI - unifikovaný záznam - nahrazuje pole 240 - aktivováno parametrem UNI240=ON v souboru CLAVIUS.INI
VAR - variantní název - nahrazuje pole 246 - aktivováno parametrem VAR246=ON v souboru CLAVIUS.INI
PRE - překlad názvu - nahrazuje pole 242 - aktivováno parametrem PRE242=ON v souboru CLAVIUS.INI

Speciálním případem jsou následující pole :

Pole 655 - žánr/forma

Informace může být zapisována do (oficiálního) pole 655 i se všemi podpoli.
Nebo může být zapsána jedním podpolem do pole VEC mezi ostatní věcná témata - aktivováno parametrem POLEZANRU=VEC v souboru CLAVIUS.INI
Případně může být zapsána jedním podpolem do samostatného pole REJ - aktivováno parametrem POLEZANRU=REJ v souboru CLAVIUS.INI

Jazyk dokumentu - pole 008 a 041

Oficiální pravidla pro zápis jsou značně nepraktická a nepřehledná. Parametr JAZYK041=ON v souboru CLAVIUS.INI ukládá informaci pouze v poli 041. Standardní editační formulář se podobá Unimarc verzi. Pole 008 (alespoň část týkající se jazyka dokumentu) nemusí být na editačním formuláři.

Země vydání - pole 008 a 044

Shodný případ. Oficiální pravidla pro zápis jsou značně nepraktická a nepřehledná. Parametr ZEME044=ON v souboru CLAVIUS.INI ukládá informaci pouze v poli 044. Standardní editační formulář se podobá Unimarc verzi. Pole 008 (alespoň část týkající se země vydáni) nemusí být na editačním formuláři.

RDA - pole 336, 337 a 338

Zde je v rámci původního oficiálního pole použito speciální podpole * (hvězdička), které opět nahrazuje několik podpolí (standardně "a","b", a "2") uvedených v odkazové autoritě. Aktivováno automaticky. Zrušit můžete parametrem ONE33X=OFF v souboru CLAVIUS.INI

JMN - pole jméno/název (zastupuje 1XX a 240, nebo 7XX)

Pole slouží ke vložení odkazu na autoritu typu jméno/název (kombinace jména autora a názvu díla). Slouží k náhradě kombinací polí 1XX (hlavní záhlaví) a 240 (unifikovaný název). Dále nahrazuje pole 7XX s indikátorem 2 (analytické vedlejší záhlaví). Více je popsáno zde (s.50-54 Unifikované názvy). Aktivováno parametrem JMN=ON v souboru CLAVIUS.INI (nahrazuje původní parametr UNI240).

Souhrn doporučených hodnot v souboru CLAVIUS.INI :

JMN=ON
POLEZANRU=REJ
JAZYK041=ON
ZEME044=ON

Tento dokument spravuje : Miloš Novotný


ZPĚT na hlavní stránkuOtázky, připomínky : info@lanius.cz