Nově počítané a zcela nové položky ve statistikách pro rok 2009

Doplněno 26.1.2010 :

Zobrazení statistik WWW katalogu bylo rozšířeno, byla přidána možnost vypsat je za více než rok zpětně, dále byl přidán přehledný soupis po měsících a roční součty. Viz např. www.okpb.cz/clavius/l.dll?stat.

Doplněno 19.1.2009 :

Ve statistickém deníku pro rok 2009 se do počtu výpůjček rozdělených podle tématického členění literatury ( sloupce 11 až 14 ) nově nezapočítávají periodika. Ta jsou vykazována zvlášť ve sloupci periodika ( doposud se sloupec jmenoval "z toho periodik" ). V okně Výpůjčky-Statistika jsou nové výstupní šablony reflektující tyto změny, jsou zde ale ponechány i starší sestavy platné pro oficiální statistiky do loňska, např. pro výpočet ještě za minulé roky či pro porovnání. Počítat periodika novým způsobem umí výpůjční protokol Clavia verze ze 13.01.2009 nebo novější ( datum verze můžete zjistit v menu Nápověda-O aplikaci Clavius ). Nemáte-li tuto verzi, doporučujeme kontaktovat váš servisní bod a nechat udělat update. Po nasazení této verze jsou přibližně dopočteny údaje od počátku roku 2009. Starší období novými sestavami vyhodnocovat nelze.

Upozorňujeme, že názvy i definice zmíněných sloupců 11 až 14 jsou od letošního roku konkrétnější ( např. název "výpůjčky naučné literatury dětem" ), měli byste tedy mít v okně vyvolaném z menu Výpůjčky-Nastavení na záložce Ostatní zaškrtnuto [x] Statistiky výpůjček rozřazuj do sloupců podle věku čtenáře ( není-li zaškrtnuto, ukládá statistiku podle tématické skupiny půjčovaného svazku ). Do loňska se sloupec jmenoval "výpůjčky naučné literatury pro děti" a umožňoval tedy dvojí výklad.V roce 2009 budou ve statistickém výkazu Kult (MK) zcela nové statistické ukazatele. Doplnili jsme sledování údajů :

1) Počet prolongací z celkového počtu výpůjček ( 0317 ) - do výpůjčního protokolu Clavius do statistického výkazu
2) Počty vstupů do WWW katalogu a uživatelského konta ( 0504-0507 ) - do statistik WWW katalogů Clavia i LANia

Ostatní nové údaje související s knihovním systémem Clavius počítal a počítá. Definice některých údajů najdete níže.
Doplnění "počítání vstupů" do WWW katalogu LANia proběhlo jen díky podobnosti technologie se systémem Clavius.


1) Počet prolongací z celkového počtu výpůjček ( 0317 ) - ve výpůjčním protokolu Clavius

Tento nový údaj najdete ve výpůjčním protokolu Clavia v menu Výpůjčky-Statistika v sestavě "Statistický výkaz - základní" EVSTAT00, a to od verze z 26.06.2008 ( datum verze můžete zjistit v menu Nápověda-O aplikaci Clavius ). Nemáte-li tuto verzi nebo potřebujete-li přidat počet prolongací i na jiné výstupní sestavy, kontaktujte prosím váš servisní bod. Ukázka zmíněné sestavy :

Ukázka výstupní sestavy statistického výkazu s počtem prolongací

Knihovní systém LANius, který již nevyvíjíme, tento údaj nesleduje. Doporučujeme přejít na modernější Clavius. 1/2021 : doporučujeme moderní a rozvíjený Tritius.

2) Počty vstupů do WWW katalogu a uživatelského konta ( 0504 až 0507 ) - ve WWW katalogu

Tento nový údaj najdete pod statistikou využití WWW katalogu. Počítá a zobrazuje jej WWW katalog od 31.10.2008. Nejjednodušší ověření, zda máte tuto verzi, je podívat se na zmíněnou stránku. Najdete ji např. takto : vstupte do WWW katalogu vaší knihovny, zadejte libovolný dotaz a pod tabulkou výsledků vpravo dole klikněte na číslo dotazu. Zobrazí se stránka statistik ( v následujícím příkladu odpovídají jednotlivé počty vstupů číslům polí ve výkazu Kult ) :

Počet hledání a pod ním nově počítané počty vstupů

K úspěšnému započítávání počtu vstupů musí mít prohlížeč klienta funkční cookies ( nesmí být vypnuté ), tím zároveň bývají ignorovány vstupy od většiny robotů a jiných vyhledávacích strojů. Nerozlišuje-li WWW katalog automaticky "prostor vaší knihovny", tzv. intranet, je třeba jej definovat v konfiguračním souboru WWW katalogu, tj. v souboru Lwww.ini. Bližší údaje viz popis změn WWW katalogu ( hledejte slovo INTRANET, čtěte změny z 31.10.2008 ). Nemáte-li tuto verzi, kontaktujte prosím váš servisní bod. Potřebujete-li předefinovat intranet, zjistěte si od vašeho správce sítě vnitřní IP adresy, z kterých přistupujete ke svému WWW katalogu, a pošlete je též vašemu servisnímu bodu.


Definice nově počítaných ukazatelů v bloku V. Elektronické služby knihovny :

0504 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny
Vstup (připojení – number of sessions, viz norma ISO 2789, 3.3.21, nebo COUNTER) do elektronického katalogu (OPAC) z prostoru knihovny je definován jako úspěšný požadavek na OPAC uskutečněný z počítače v prostorách knihovny. Vstup do OPAC je jeden cyklus uživatelských aktivit, který začíná připojením uživatele k OPAC a končí ukončením aktivit v OPAC, což je buď explicitně (tj. opuštění OPAC odpojením nebo ukončením, tzv. exit, logout) nebo implicitně (tj. vyčerpání času na základě nečinnosti uživatele, tzv. timeout). Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Údaje jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Pokud knihovna není schopna odlišit vstupy z prostoru knihovny a mimo prostor knihovny, stanoví vzájemné proporce pomocí kvalifikovaného odhadu.

0505 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu
Vstup (připojení – number of sessions, viz norma ISO 2789, 3.3.21, nebo COUNTER) do elektronického katalogu (OPAC) z prostoru mimo knihovny je definován jako úspěšný požadavek na OPAC pomocí dálkového přístupu. Vstup do OPAC je jeden cyklus uživatelských aktivit, který začíná připojením uživatele k OPAC a končí ukončením aktivit v OPAC, což je buď explicitně (tj. opuštění OPAC odpojením nebo ukončením, tzv. exit, logout) nebo implicitně (tj. vyčerpání času na základě nečinnosti uživatele, tzv. timeout). Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Údaje jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Pokud knihovna není schopna odlišit vstupy z prostoru knihovny a mimo prostor knihovny, stanoví vzájemné proporce pomocí kvalifikovaného odhadu.

0506 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny
Vstup do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny je definován jako vstup (připojení – number of sessions viz norma ISO 2789, 3.3.21, nebo COUNTER) uživatele do vlastního uživatelského konta z počítače umístěného v prostorách knihovny. Vstup do uživatelského konta je jeden cyklus uživatelských aktivit, který začíná připojením uživatele k uživatelskému kontu a končí ukončením aktivit v uživatelském kontu, což je buď explicitně (tj. opuštění konta odpojením nebo ukončením, tzv. exit, logout) nebo implicitně (tj. vyčerpání času na základě nečinnosti uživatele, tzv. timeout). Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Údaje jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Údaje jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Pokud knihovna není schopna odlišit vstupy z prostoru knihovny a mimo prostor knihovny, stanoví vzájemné proporce pomocí kvalifikovaného odhadu.

0507 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu
Vstup do elektronického výpůjčního protokolu z prostotu mimo knihovny je definován jako vstup (připojení – number of sessions, viz norma ISO 2789, 3.3.21, nebo COUNTER) uživatele do vlastního uživatelského konta pomocí dálkového přístupu. Vstup do uživatelského konta je jeden cyklus uživatelských aktivit, který začíná připojením uživatele k uživatelskému kontu a končí ukončením aktivit v uživatelském kontu, což je buď explicitně (tj. opuštění konta odpojením nebo ukončením, tzv. exit, logout) nebo implicitně (tj. vyčerpání času na základě nečinnosti uživatele, tzv. timeout). Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Údaje jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Údaje jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Pokud knihovna není schopna odlišit vstupy z prostoru knihovny a mimo prostor knihovny, stanoví vzájemné proporce pomocí kvalifikovaného odhadu.


Související informace : Popis novinek výpůjčního protokolu Clavius, Popis WWW katalogu, Budoucnost vývoje LANia, Roboti vs. statistiky

Jiné externí odkazy : Statistický deník pro rok 2009 ( dokument PDF kopie z NIPOS ), Jiný popis změn statistik 2009

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz