Přechod ze systému LANius na Clavius

Slevy při přechodu ze systému LANius

! Stávajícím uživatelům knihovního systému LANius poskytujeme slevu 30% ! - využitím těchto slev vaše licence na LANius zaniká.

Odlišnosti knihovního systému Clavius

  Obecně se dá říci, že podstatné, zásadní změny jsou v modulu katalogizace a ONLINE katalogu pro čtenáře, naopak evidence periodik a zejména výpůjční protokol mají zachováno ovládání ve stylu systému LANius i když uvnitř se jedná o naprosto odlišné systémy. Následuje výčet hlavních odlišností jednotlivých modulů.

Modul Odlišnosti systému Clavius oproti systému LANius
Katalogizace dokumentů

Titulový systém – exempláře ( svazky ) jsou ukládány mimo popisné údaje titulu.
Je žádoucí udržovat všechny svazky titulu pod jedním titulem, nezakládat více titulových záznamů pro jeden skutečný titul dokumentu.
Doporučena je práce pouze s určitou skupinou záznamů vybranou pomocí podmínek filtru.

ONLINE katalog pro čtenáře

Je nabízen jako webové rozhraní, tzn. že čtenáři vyhledávají pomocí např. Internet Exploreru jakoby v síti Internet i když se jedná o lokální síť knihovny. Takovéto řešení se nazývá Intranet. Knihovna pak musí mít instalován modul WWW katalog. Připojení pevnou linkou do sítě Internet není podmínkou. Na správci sítě je zajištění omezení práce na katalozích jen na určené informační zdroje ( např. jen vlastní katalog knihovny a SKAT ). Pro knihovny bez modulu WWW katalog je k dispozici vyhledávání v modulu katalogizace. Přístup do souborného katalogu SKAT je pouze přes Internet.

Výpůjční protokol

Ukládání a tisky žádanek MVS se provádí v modulu katalogizace.
Pohled do seznamu čtenářů pomocí funkční klávesy F5 ( místo F1, ta je všude používána pro nápovědu ).

Regionální databáze

Regionální osobnosti a události se stávají součástí báze autorit katalogizačního modulu, lze k nim však přistupovat i relativně odděleně.

Pokud v LANiu nepoužíváte objednávky, rozdělovníky a sledování rozpočtů, pravděpodobně v Claviu nepotřebujete modul Akvizice.

Technické podmínky pro Clavius

Počítače, server, síť

  Všechny počítače knihovny musí být minimálně Pentium 600 MHz, 256 MB RAM s Windows 7 a výše. Výjimku tvoří katalogy pro čtenáře, pokud budou realizovány pomocí WWW katalogu. Důležité jsou monitory, minimální rozlišení je 800x600 bodů. Praxe ukazuje, že na katalogizaci jsou minimem 15” monitory, lépe je počítat s monitorem 17”. Výpůjční protokol je na velikost monitoru méně náročný. Knihovní síť musí být stabilní. Pokud jsou síťové problémy při provozování LANia, pak budou i při provozu Clavia, změna knihovního systému je nevyřeší. Na serveru malé knihovny ( do 20.000 svazků ) může být Windows 7, větší knihovny musí mít vyhrazený ( dedikovaný ) server s operačním systémem Windows 2008/2012/2016.. nebo Novell Netware.

Tiskárny

  Clavius umí tisknout katalogizační i knižní lístky na jednotlivé lístečky na laserových a inkoustových tiskárnách, které dovolují jednotlivé lístečky nabírat ( o konkrétních typech se informujte u svého dodavatele techniky ). Maximální délka stránky je však omezena na cca 33 cm. Proto například pruhy nařezané na délku delší než 33 cm při tisku katalogizačních lístků nevyužijete ( ani na jehličkové tiskárně EPSON ). Doporučujeme je rozřezat po cca 33 cm pro tisk 4 ks lístků nebo je poskytnout jiné knihovně používající LANius. Tisk čárových kódů je nadále možno provádět na jehličkové tiskárně ( štítky na nekonečném traktorovém papíru ) ovšem laserová tiskárna je schopna mnohem rychleji a tišeji vytisknout podstatně kvalitnější čárové kódy na menší štítky, které jsou praktičtější. Tisk čárových kódů na inkoustových ( DeskJet ) tiskárnách nedoporučujeme.

  Z těchto důvodů doporučujeme na katalogizaci umístit laserovou tiskárnu pro tisk katalogizačních a knižních lístků a čárových kódů. Zároveň je vhodné použít laserovou nebo inkoustovou tiskárnu i pro tisk upomínek a oznámenek z výpůjčního protokolu. Na pultech výpůjčního protokolu nadále slouží jehličkové tiskárny pro tisk účtenek na traktorový papír. Na těchto tiskárnách je možné z výpůjčního protokolu Clavius také tisknout upomínky a oznámenky o rezervacích, ale je to značně pomalé a nepohodlné.

Převod dat ze systému LANius

Modul systému LANius, z kterého se data převádějí Modul systému Clavius Typ konverze
1. modul - objednávky Akvizice Přímá
1. modul - katalog knih ( map, hudebnin )
4. modul - evidence brožur
Katalogizace knih,map,hudebnin Přes UNIMARC
Přímá
4. modul - evidence jednotlivých čísel periodik Evidence periodik Přímá
1. modul - katalog AV médií Katalogizace AV médií Přes UNIMARC
6. modul Analytický popis článků Přes UNIMARC
3. modul ( kompletně včetně MVS ) Výpůjční protokol Přímá
9. modul Výměnné soubory Přímá
7. modul ( obdoba modulu v LANiu ) Roční statistika Přímá
8. modul a IS modul ( převod do autorit ) Regionální databáze, firmy Přímá
Dispečink ( kompletní převod dat ) Dispečink studovny Přímá
Revize Revize Nepřevádí se !!

!!  Při převodu nesmí mít knihovna v systému LANius neuzavřenou revizi. !!

  Všechny moduly LANia, které existují v Claviu, mají zajištěn převod dat. V případě výpůjčního protokolu se převádí i podstatná část nastavení tohoto modulu. Tento převod je součástí instalace systému Clavius ( je zdarma, máte-li záruku alespoň do minulého roku, tj. aktuální verzi LANia ), probíhá většinou na místě v den přechodu na systém Clavius. Podle velikosti knihovny, množství instalovaných modulů LANia a množství uložených záznamů dokumentů a výpůjček se odvíjí náročnost a složitost převodu. Podle našich současných zkušeností doporučujeme knihovnám nad 50.000 svazků převod dopředu konzultovat s pracovníky firmy LANius s.r.o. Osvědčila se konverze katalogu na zkoušku s možností seznámení se s odlišnostmi systému Clavius a kontroly kvality konverze zejména u dokumentů. V případě menších knihoven je tato etapa zbytečná.

Převod monografií ( knih, map, hudebnin ) - základní otázky :

- Potřebuji kupovat modul Akvizice? ( pokud nechci tisknout objednávky a hlídat rozpočty tak ne )
- Zůstávají mapy součástí katalogu knih ( stejná řada přírůstkových čísel ) nebo se vyčlení samostatně ?
- Jaká je vaše definice pojmu Titul ? ( standardně první autor, prvních 50 znaků názvu, část a rok vydání )
- Máte doplněné země vydání ve slovníku míst vydání ?
- Máte provedené kontroly integrity dat pomocí servisního modulu LANiusX volba Servis dat ?

Převod AV médií - základní otázky :

- Jaká je vaše definice pojmu Titul ? ( standardně první autor, prvních 50 znaků názvu, nosič a rok vydání )
- Máte doplněné země vydání ve slovníku míst vydání ?
- Máte provedené kontroly integrity dat pomocí servisního modulu LANiusX volba Servis dat ?

Školení před přechodem na Clavius

  Největší rozdíly mezi Claviem a LANiem z hlediska obsluhy a ovládání jsou v modulu katalogizace. Na školení by měly přijet hlavně katalogizátorky, výpůjční protokol je pro obsluhu velmi podobný. Školení by se měl účastnit i systémový knihovník ( "počítačově nejzkušenější knihovník" - osoba která bude zajišťovat komunikaci a která bude s námi v budoucnu nejvíce komunikovat, vznášet dotazy, požadavky k nastavení ). Konkrétní rozdíly nebo základy uživatelského nastavení výpůjčního protokolu mohou být po proškolení katalogizace na požádání také samozřejmě vysvětleny.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz