Minimální a doporučená technika pro Clavius

  Knihovní systém Clavius je určen pro osobní počítače PC s operačním systémem Windows 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016... Vlastní systém je vytvořen v relačním databázovém systému Microsoft Visual FoxPro verze 9, moduly jsou 32-bitové aplikace. Systém též umožňuje ukládání dat na Microsoft SQL server nebo MySQL.

  Při koupi nové techniky doporučujeme značkové počítače ( případné nejasnosti při objednávce u místního dodavatele doporučujeme konzultovat s námi ) :

1. SERVER ( DBF varianta )
Pro 1 až 3 stanice stačí PC o stejné konfiguraci jako nová stanice.
Pro 4 a více stanic výkonné PC s dostatkem RAM, velký rychlý disk a síť 1 Gbit/s, OS Windows 2008, 2012, 2016..
Musí být vypnuté SMB2. Nad 50 tisíc svazků již není DBF varianta doporučena ( závisí to i na rychlosti sítě, počtu stanic apod. ) !
2. SERVER ( SQL varianta )
Konfigurace serveru - počet procesorů, velikost paměti, velikost a zapojení disků, je třeba konzultovat individuálně s ohledem na velikost databáze a počet stanic. Server by měl být značkový s dobrým servisem.
3. SÍŤ ( operační systém na souborovém serveru )
Malá knihovna : Windows 7, 8, 10 do 3 počítačů
Střední knihovna : Windows 2008.. / Linux(Samba) / Novell Netware do 15 počítačů
Velká knihovna : Windows 2008/2012/2016 + Microsoft SQL server 2008 a výše / MySQL 5.5
Disk (sdílení), z kterého jsou moduly Clavia spouštěny, musí podporovat dlouhá jména souborů a nerozlišovat velikost písmen
4. STANICE - výpůjční pult/katalogizace ...
Libovolný nový počítač PC dostačující pro zvolený OS ( Windows 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016.. )
Při použití staršího PC je minimální konfigurace pro Win7 : 1 GB RAM, HDD 50 GB, barevný monitor 800 x 600
Na výpůjční pulty je doporučeno připojit libovolné reproduktory
5. STANICE - online katalog - Intranet
Počítač s libovolným operačním systémem, na kterém běží prohlížeč Internetu ( viz zde odpověď 11 )
6. TISKÁRNY
Katalogizace : Běžná A4 laserová tiskárna nejlépe HP. Je dobré aby tiskárna uměla podávat kartičky A6 na katalogizační/knižní lístky, upomínky, přihlášky ...
Výpůjční místa - přímé tisky z výpůjčního protokolu doporučujeme : Termotransferová STAR TSP řady 100
Tiskne ovladačem Windows, tj. vytisknete-li zkušební stránku, vytisknete i běžný tisk z Clavia. Inkoustové ani jehličkové tiskárny nejsou vhodné pro tisk čárových kódů !
7. UPS - záložní zdroje
Pro server : např. APC Smart 400 VA
Pro stanice : např. APC Back Pro 280, 420 VA
8. ETIKETY na tisk čárových kódů EAN
pro laserové tiskárny : rozměr 38 x 21,2 mm, 65 štítků na stránce A4 bez mezer mezi nálepkami
( dodává např. INFOC, Vančurova 1946, 390 01 Tábor )
9. SKENERY pro snímání čárových kódů
Ruční skener ( připojený jakkoli emulujíc klávesnici ), musí umět za číslem poslat Enter, před číslem by měl poslat dvakrát znak ~ ( ascii kód 126 ). Skenery testujeme a vybrané vhodné typy též dodáváme nastavené, viz ceník HW. Clavius tiskne kódy EAN-13, většinou mu nevadí vstup °°+ěščřžýá místo ~~12345678.
10. LAMINÁTOR na průkazky čtenářů
Šíře minimálně 110 mm, s ručním regulátorem teploty ( též dodáváme )

Kde jinde hledat informace : Základní popis systému Clavius, Aktuální ceník systému Clavius, Ceník hardware a služeb

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz