Zkušenosti ohledně revizí, revizních skenerů a modulu Revize

  Revizi fondu pomocí modulu Revize doporučujeme provádět pomocí tzv. revizních skenerů. Jsou většinou rádiové, napojené přímo k PC či notebooku v síti ( příp. skener s pamětí např. pro sklad bez sítě/internetu ). Pracnější alternativou je nosit knihy k PC s běžným kabelovým ("drátovým") skenerem. Pokud revizní skener nemáte, můžete si jej půjčit od nás - rezervujte si termín zápůjčky včas. V sezoně často rezervace navazují, pak vás požádáme o odeslání do další knihovny ( spolehlivou rychlou dopravou včas, aby další knihovně přišel skener během pondělí ).

  Přečtěte si : Jak správně používat modul Revize ( tu stránku si vytiskněte, mějte při revizi poblíž )

  Cca týden před revizí : Nechce si nastavit revizi, ověřte příp. objednané půjčení skenerů ap.

  Během revize - 2) Vstup dat : Utvořte dvojice, jedna osoba bere knihy z regálu a otevírá je na straně s kódem, druhá drží skener, načítá jím a sleduje obrazovku. Proto jsou hlášení velká, aby byl výsledek čitelný i z dálky ( můžete si dát počítač např. za dveře nebo na dobře viditelné místo a sledovat obrazovku přes celou místnost ). Nejste-li si jisti, zda jste knihu už načetli, nepřemýšlejte o tom a načtěte ji znovu ( vícenásobné načtení nevadí ). Není-li "Vstup OK", dejte knihu stranou ( nevracejte ji do regálu ani s ní hned neběžte k PC ) a řešte takové případy časem hromadně u PC ( v extrémním případě až po vrácení rádiových skenerů ), znovu je pak načtěte, ukáže opět, co je za problém. Tyto případy může řešit i jiný knihovník u dalšího PC, už jen s běžným kabelovým skenerem. Takto načítajících dvojic osob můžete vytvořit více ( každá má svůj skener a počítač se spuštěným modulem Revize, souběžná práce z více míst nevadí ). Zkušená dvojice zvládne takto načíst (zrevidovat) i 15 až 20 tisíc knih za týden. V některých regionech posílají zkušenou dvojici z regionálního oddělení ( to občas i vlastní rádiový skener ), malou knihovnu do několika tisíc svazků pak zrevidují za den až dva.

  Nebývá to zcela běžné, ale během revize můžete i půjčovat, např. 2 dny v týdnu půjčujete, jiné dny revidujete ( rizikem je, že čtenář přenese knihu z ještě nerevidované části do již načtené části ). Máte-li na hlavní část revize zavřeno, měli byste skončit alespoň krokem 3) Výpočet ztrát. Je-li ztráta "rozumná" ( např. do 5% fondu ), uložte (zapište) výpočet a koukněte raději i do 4) Přehled ztrát. Zde vidíte zatím nenalezené knihy. Pokud zde hned nevidíte zjevné vynechání nějaké části knihovny ( regál, víc polic ), můžete asi hlavní část revize považovat za hotovou, vrátit rádiové skenery a otevřít knihovnu. V opačném případě by šlo ještě provést "Výmaz výpočtu", zapomenuté regály skenerem načíst, a znovu provést 3) Výpočet ztrát.

  Ve střední či velké knihovně pak bývá několik týdnů až měsíců období dohledávání zatím nenalezených knih. V něm už je knihovna otevřena. Vstup dat skenerem již není povolen, najdete-li knihu fyzicky, vymažete ji z přehledu ztrát. Na konci, když už nelze nic najít, vytisknete protokol o revizi (krok 6) a hromadně odepíšete ztráty (krok 7).

  Tipy, jak prodloužit dosah skeneru ( např. dlouhá průchozí knihovna : 1. vchod, výpůjční pult s PC, WiFi ; 2. a 3. místnosti s regály ; 4. sklad daleko od vstupu za hranicí signálu ) :
- Posuňte AP ( vysílač WiFi ) do 2. místnosti, připojte jej třeba i provizorně ( po dobu revize ) položeným síťovým kabelem (TP) nebo dočasně připojte druhé AP v 2. místnosti
- V další 3. místnosti připojte k WiFi notebook, na něm spusťte modul Revize, k notebooku zde připojte základnu či USB dongle rádiového skeneru
- Ve skladu (4) nyní načítáte kódy skenerem, ten je pošle rádiově do notebooku (3), modul Revize uloží přes WiFi (2) a kabel až na server u pultu (1).
- Jste-li na kraji signálu (skener víc pípá, kód se nepřenese), otočte se skenerem k základně (přijímači), i vaše tělo zhoršuje rádiový přenos (stíní).

Kde jinde hledat informace : Jak používat modul Revize, Ceník HW a služeb, Spouštění Clavia z dalších PC

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz