CIPHERLAB 8000 - revizní skener č.kódů s pamětí

Tímto zařízením je možno provádět revizi fondu v místech bez PC a sítě. Zařízení je vybaveno pamětí, do které je možno nahrát základní údaje o revidovaném fondu a pracovník má tedy při revizi zpětnou vazbu. Zařízení je určeno pro použití všude tam, kde není k dispozici PC v externích skladech, depozitářích, pobočkách bez PC apod. ( nemusí zde být ani elektřina ).

Toto zařízení zapůjčujeme, cena zápůjčky je stejná jako u rádiového skeneru.

Návod na použití CIPHERLABu 8000 - určeno pro uživatele :

- nastavte revizi ( bod 1 zde )
- v okně Vstup dat aktivovat volbu "Aktivovat režim využívající externí čtečku čárových kódů CIPHERLAB"
- stisknou tlačítko Příprava čtečky a řídit se pokyny na obrazovce
- provádět vlastní revizi pomocí snímače

Je-li načten čárový kód dokumentu, který by měl být v revidované části, je vypsán jeho název, autor, rok vydání atd. Pak je možné
pokračovat ve snímání dalšího dokumentu. Je-li s dokumentem nějaký problém ( jiná část revize, dokument zúbytkován, půjčen atd. ),
je zobrazeno varovné hlášení. Snímání č. kódů je pozastaveno a je nutné jej odblokovat dvojitým stisknutím libovolné klávesy (nikoliv tlačítka pro snímání kódu).
Dokument, u kterého je zobrazeno varovné hlášení, je vhodné dát stranou, protože přesný důvod problému se zjistí až v revizním programu při načítání dat
z externího snímače.

Po nasnímání určité části dokumentů je vhodné přenést načtená data do revize. K tomu slouží tlačítko Načtení nasnímaných kódů v okně Vstup dat.
Po úspěšném načtení dat do revize, vymažte dle pokynů snímače v něm načtená data.

Další zpracování revize je již klasické, tj. pokračujte bodem 3. Výpočet ztrát.

Návod na zapojení CIPHERLABu 8000 - určeno pro techniky a servisní pracovníky :

- fyzicky připojit snímač
- programově připojit snímač
- je nutné vytvořit tzv. "virtuální COM port" - spustit program CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe ( pro Win7 použij ZIP soubor )

Po ukončení instalace je oznámeno číslo COM portu, případně je možné jej zjistit pomocí Ovládací panely - Systém - Hardware - Správce zařízení.
Toto číslo je nutné zadat v revizi do paměťové proměnné XRCOMScanner ( Pomůcky - Definiční proměnné ).

- do složky CLAVIUS nahrát soubor CPTCommunication.dll. Po jeho nahrání by se v okně Vstup dat měla objevit volba "Aktivovat režim využívající externí čtečku čárových kódů CIPHERLAB".

- přesně nastavit revidovanou část - její podmínku tak, aby obsahovala přesně požadované dokumenty určené k revizi. Velikost revidované části by měla být do cca 10 000 dokumentů.

Související informace : Popis používání modulu Revize fondu, Ceník HW a služeb (revizní skenery)

Tento dokument spravuje : Miloš Novotný


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz