Sdílení souborů ve Windows 2008 a novějších


  V novějších Windows se ve výchozím stavu používá novější protokol pro sdílení souborů, tzv. SMB 2.0, který je bohužel nekompatibilní s indexy Visual FoxPro, v kterém je Clavius naprogramován. Máte-li tedy tzv. DBF verzi Clavia ( souborovou, levnější ), není na serveru doporučeno používat Windows 2008 ( 2012, 2016, 7, 8, 10 ) se zapnutým SMB 2.0, protože při intenzivnějších současných zápisech dat může nastávat porušení indexových souborů. Toto se týká pouze sítí, kde jsou na serveru i na stanicích Windows 2008 či 7 a novější v libovolné kombinaci. Nejjistějším řešením je SMB 2.0 vypnout :

  Jak zakázat SMB 2.0 ve Windows 2008 a novějších - na serveru by mělo stačit ( ale můžete udělat též na stanicích ) :

V příkazovém řádku jako správce Windows proveďte uvedené příkazy ( opište přesně nebo raději přeneste přes schránku, i mezery jsou důležité ! ) a následně PC restartujte :

sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
sc config mrxsmb20 start= disabled
  Jak ověřit úspěšné zakázání SMB 2.0 ( např. po výše uvedeném restartu ) :
sc query mrxsmb20
Po použití tohoto příkazu se musí ukázat text, v němž je stav služby : STOPPED
  Druhý způsob zakázání SMB 2.0 - přes registry - na serveru :
1) spusťte "regedit" na Windows Serveru

2) Najděte následující větev registru :
    HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

3) Přidejte novou 32-bitovou hodnotu pojmenovanou "Smb2" 
    ( bez uvozovek - typu REG_DWORD ) a dejte jí hodnotu 0

4) Restartujte tento server

  Když už na serveru uvedené OS máte a nejste-li schopni SMB 2.0 vypnout nebo to nezabralo, při porušování indexů ve výpůjčním protokolu vytvořte v Claviu soubor Noindex.ind ( některé tabulky pak nebudou indexy mít, práce bude pomalejší, ale s méně chybami ). A proveďte obnovu indexů. Pokud nastává porušení indexů dále nebo i v jiných modulech nebo pokud nastane výrazné zpomalení výpůjčního protokolu ( pak Noindex.ind smažte a opět přeindexujte ), musíte použití protokolu SMB 2.0 zakázat, je to pak v DBF verzi jediné řešení ( a to na serveru a raději i na stanicích ).

Jak případně znovu SMB 2.0 zapnout :
- po zákazu 1.způsobem výše : sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi + sc config mrxsmb20 start= auto
- po zákazu 2.způsobem výše : v regedit - větvi viz výše smazat celou vytvořenou řádku (hodnotu) "Smb2" nebo jí dát hodnotu 1

Další informace ( v angličtině ) : http://www.petri.co.il/how-to-disable-smb-2-on-windows-vista-or-server-2008.htm

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz