Hlavní chyby v datech při exportu dat do souborného katalogu ČR


Kde najít podrobnější informace o zasílání záznamů do SK ČR

Doporučujeme adresu www.caslin.cz zejména pak dokument o kontrole záznamů před odesíláním.

Kde najít seznam chyb a jak vyhledat chybné záznamy v Claviu

Soupis chyb importu do SK, najdete na http://sigma.nkp.cz/web/skc/sigla/sigla.htm
(místo "sigla" je nutno dosadit individuální siglu zapsanou malými písmeny).
Příklad: http://sigma.nkp.cz/web/skc/xxx001/xxx001.htm

Po zobrazení tabulek importů a kliknutí na konkrétní importní soubor se zobrazí seznam viz příklad:

Seznam vadných záznamů:
....
000000009_KN3171000000238952' ** #DET_008# Neplatný kód země vydání --    Číslo titulu tzv. Tčíslo je 238952 najdete je vždy na konci retězce před hvězdičkami
...
Toto titulové číslo pak použijete v katalogu knihy abyste snadno nalezli titul obsahující pravděpodobnou chybu.
Použijete filtr podle položky Tit. číslo, pokud zde tuto položku nemáte je potřeba ji doplnit. (Požádejte servisní Váš bod).
Od verze Clavia 5.01 z (22.02.2008) se položka automaticky doplňuje do definičních tabulek pro filtr.


Neúplné pole 6XX, 7XX : předmětová hesla a jména autorů (původců):

Častým omylem je se domnívat, že pokud je správně jméno autora v autoritním záhlaví (tj. text ve slovníku autorů) bude i v exportu toto záhlaví v polích 6XX, 7XX správně. Posílaný záznam je na první pohled v pořádku, na formuláři záložka Autoři jsou jména autorů v pořádku rovněž tak i na katalogizačním lístku i například na WWW katalogu. Ale při exportu záznamu do SK záznam nemá autory a původce v polích 700, 701, 702. Při exportu dat ve formátu UNIMARC Clavius generuje pole 6XX a 7XX vždy z příslušných autoritních záznamů a to včetně povinných indikátorů těchto polí. Proto je nezbytné udržovat záznamy autorit v bezchybném stavu. V případě chyb v záznamech týkajících se těchto polí je potřeba vyhledat příslušný autoritní záznam a provést opravu v polích na záložce záhlaví a v jejich indikátorech.

Aktuální verze Clavius ze 17.1.2008 a novější zmírňuje tento problém, ale správným řešením je soustavná práce s autoritními záznamy.


Nejčastěji chybějící povinná pole : 

Při kontrole záznamů přicházejících do SK se kontrolují povinná pole. To jsou pole, která souborný katalog potřebuje pro odlišení záznamů jednotlivých dokumentů od sebe. Následuje seznam těch polí, která nejčastěji v záznamech chybí:
101a  Jazyk dokumentu
102a  Země vydání
210a  Místo vydání
210c  Nakladatel
210d  Rok vydání
215a  Rozsah dokumentu (počet stran)


Chyby v polích, která nevyplňujete a ukládají se s přebíraným záznamem : 

Nejčastěji se jedná o kódová pole, která se nezobrazují na lístcích a o pole národní začínající číslicí devět (9XX). Clavius je potřeba nastavit aby tyto nechtěná pole neukládal do Vašeho systému. Postup nastavení je jednoduchý. V okamžiku kdy máte vyhledané záznamy k převzetí zvolte v horním panelu nástrojů ikonu filtru. Následně do horní řádky vypište pole, která nechcete přebírat. Doporučujeme uvést minimálně tyto: 001;005;006;007;100;105;106;801;910. Pole je nutné oddělovat středníkem. Pro trvalou platnost nastavení je nezbytné uložení pomocí ikony diskety z panelu nástrojů. POZOR, toto nastavení je potřeba provést na každém počítači kde se přebírají záznamy !

Související informace: Jak kontrolovat záznamy před zasíláním do SK ČR, Export dat do souborného katalogu ČR

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz