Export dat do souborného katalogu ČR


Postup exportu dat ze systému LANius :

Spustíte 2. modul (ONLINE katalog) ze základního menu. Vyberte volbu vyhledávání a pak volbu Knihy.
Zadejte podmínky pro výběr záznamů například podle data pořízení záznamů apod. viz obrázek.
Po vyhledaní a zobrazení výsledků zvolte nahoře v menu volbu Výsledky a dále volbu Export.
Následuje dialog pro nastavení exportu. Vyberte typ souboru ISO a kódování LATIN2.
Pod jménem souboru zatrhněte volbu SK NK (Caslin). Tím si zajistíte že jméno souboru automaticky
vyplní dle požadavků NK Praha. Volič Uložit do nechte na složku TXT. viz obrázek.

Po stisku <Budiž> proběhne vlastní export záznamů do souboru. Soubor pak najdete ve složce
LANIUS\TXT na serveru kde je instalovaný LANius. Tento exportní soubor je potřeba poslat mailem
jako přílohu správcům souborného katalogu ČR. Nebo jej uložit "ručně" na FTP server NK ČR.


Postup exportu dat ze systému Clavius :

Spustíte modul Katalogizace a po přihlášení uživatele zvolíte volbu Vyhledávání a pak volbu Dokumenty.
Jako první vyberte druh dokumentu jehož záznamy chcete poslat. Nejčastěji je to volba Knihy.
Zadejte podmínky pro výběr záznamů například podle data pořízení záznamů apod. viz obrázek.
   (Podmínky dotazu doporučujeme uložit mezi uložené dotazy pro budoucí použití)
Po vyhledání a zobrazení výsledků zvolte nahoře v menu volbu Tisk a dále volbu OK.
   
(Pomocí CRTL+šipka nahoru/dolů v seznamu výsledků můžete předem některé záznamy z exportu vyloučit)
V následném výběru sestav zvolte sestavu Export záznamů do NK Praha viz obrázek a zvolte tlačítko E-mailuj.
  (pokud tlačítko není aktivní, nevlastníte licenci modulu EMVS a mailování čtenářům, použijte tlačítko Náhled.
  
 Soubor se vytvoří vždy a pokud odpovíte na otázku odeslat - ano, zašle se soubor na FTP, ale bez mailu)

Následuje zadání jména souboru, které má obsahovat datum exportu ve formátu RRMMDD nabízen je datum exportu.
Následuje vlastní export záznamů a informace o výsledném počtu exportovaných titulů, potvrďte OK.
Po stisku tlačítka OK v následujícím dotazu dojde k automatickému uložení exportního souboru na FTP server NK ČR.

#########

Pokud je navázáno spojení se serverem NK Praha pomocí FTP, jste poprvé požádáni o zadání uživatelského jména viz obrázek.
   (Uživatelské jméno obsahuje siglu Vaší knihovny (malými písmeny, přidělená NK ČR) + na konci je malé písmeno "s".
Pak následuje dotaz na zadání hesla (heslo opět přiděluje po dohodě oddělení souborného katalogu NK ČR).
   (uživatelské jméno a heslo jsou uloženy v Claviu a při příštím exportu se exportní sestava na ně neptá)
Následně se objeví okno s připraveným textem mailu, který bude odeslán na adresu oddělení souborného katalogu viz obrázek.
Do textu můžete cokoli dopsat a upravit. Mail je odeslán v případě, že máte v provozu modul EMVS a maily čtenářům.

Rady pro sestavování podmínek pro výběr záznamů z Clavia

Podmínky volte tak, aby do katalogu odcházely jen záznamy monografií (nikoli ročenek a jiných periodických dokumentů)
Dále omezte většinou i lokace nejlépe formou negativního výčtu formou: Lokace kromě například RED;VF;...

Pro knihovny, které zpracovávají knihy v jednom kroku a retro mají hotové je nejvýhodnější časové určení pomocí podmínky:
Datum změny titulu před dnešním datem dnů např. 30  nebo   Datum změny titulu mezi např. 01.03.2008 --- 31.03.2008
mají jistotu, že se do výběru dostávají zároveň o případné opravené záznamy, které nebyly do souborného katalogu přijaty.

Pro ostatní knihovny je nutné časovou podmínku kombinovat s podmínkou na rozsah př. čísel nebo vyplnění čísla příjemky.
Pokud v knihovně často opravujete starší záznamy volte časovou podmínku pole Data uložení titulu.

Tipy pro Clavius

V okně vyhledávání doporučujeme podmínky pro výběr záznamů uložit pomocí tlačítka Uložit.
Při příštím posílání záznamů ji pak snadno a rychle vyvoláte pomocí tlačítka Načti.

Po zobrazení výsledků vyhledání pro export si ještě záznamy různě seřaďte (rok vydání) a projděte si je.
Ty záznamy, které nechcete poslat, snadno označte červeně pomocí CTRL+šipka nahoru/dolů.
V následném okénku po stisku tlačítka Tisk zvolte volbu Neoznačené.

Chcete-li mít export bezpracný nebo pokud se u vás nedaří zprovoznit FTP protokol, může si NK stahovat data z vašeho OAI provideru. Máte-li funkční klasický WWW katalog, zprovozní se zadáním licenčního klíče, určíte tzv. "set" (množinu poskytovaných dat, vše?) a sdělíte do NK adresu vašeho OAI provideru.

Související informace: Hlavní chyby v datech při exportu do souborného katalogu

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz