Otevření knihovny po mimořádných opatřeních "kvůli koronaviru"

Již v průběhu uzavření knihoven bylo vhodné nastavit "zavírací období" ! Nebo to udělejte alespoň zpětně, rozhodně před otevřením či prvním odesíláním upomínek po otevření.

Potřebujete-li zajistit knihy resp. vše vracené do karantény ( nechat pár dní v místě, kde k nim nemohou další čtenáři ), je vhodné to i správně evidovat. Tj. od čtenáře vrátit ihned, ale jako dostupné zobrazit např. ve WWW katalogu až po vyjmutí z karantény. Nejvhodnější je to v Claviu to pomocí nastavení tzv. přepůjčení všech vracených dokumentů. Přepůjčení je běžné vrácení, Clavius však ihned sám a bez započtení do statistik půjčí vracený exemplář nějakému speciálnímu "čtenáři" ( nastavenému=zvolenému, např. nově zadanému, např. se jménem "Karanténa" ). Též je často vhodné nastavit nevyřizování rezervací při tom. Původní čtenář výpůjčku tedy již nemá na svém kontě a jeho příp. poplatek z prodlení byl uzavřen, ale knihy nejsou dostupné. Až po uplynutí karantény ( když sami rozhodnete ) vrátíte všechny svazky z konta tohoto speciálního čtenáře, nejlépe pomocí anonymního vracení ( menu Výpůjčky-Vracení ). Až v tom okamžiku jsou vyřizovány rezervace, jsou-li. Pro bližší informace o nastavení přepůjčení hledejte v popisu změn výp. protokolu slovo "přepůjč". Příp. kontaktujte svůj servisní bod.

Pro úplnost dodejme, že je samozřejmě možná i nepřesná evidence (nedoporučujeme), buď vrácením z konta pův. čtenáře až po karanténě výpůjčky ( pak o těch pár dnů prodlužte vznik sankčních poplatků ), nebo zkrátka běžným vrácením a neřešením, že další čtenář dokument v katalogu najde jako dostupný, ale ve volném výběru jej hledá marně ( extra nedoporučujeme ! ). Nebo můžete popsané přepůjčení dělat u každé vracené výpůjčky ručně :( ale proč ? ).

Verze výpůjčního protokolu z 28.3.2020 či novější vám též může pomoci s jednoduchým jednorázovým prodloužením konce platnosti existujících registračních poplatků ( např. prodloužení o 2 měsíce všech registrací, které byly platné k 13.3.2020 ap. ).

Kde jinde hledat informace : Podrobný popis změn ( hledejte např. slovo "přepůjč" ), nastavení uzavření knihovny, limit počtu návštěvníků současně.

Pozn. autora : Kéž by tento dokument byl třeba jen na jaře 2020. Pro připomenutí v budoucnu :)

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz