Podrobnosti a vysvětlení k ceníkům


Licence systému umožňuje užívání zakoupených modulů (částí) systému instalovaného pouze na jediném serveru sítě nebo na jediném samostatném PC za účelem vytváření a doplňování jedné databáze z libovolného počtu PC v rámci jedné budovy. V případě propojení více organizací nebo samostatných organizačních jednotek lokální sítí se tyto jednotky považují za pobočky bez ohledu na jejich geografické umístění vzhledem ke zřizující organizaci a je nutné nakoupit licenci pro připojení pobočky ONLINE. Licence je vázána na název jejího majitele (knihovny) a je trvalá a nepřenosná ( výjimkou může být změna názvu majitele, kontaktujte nás ).

Počet svazků (pro Clavius) představuje počet knihovních jednotek - svazků ( knih, brožur, hudebnin, norem, CD-ROMů, gram. desek, kazet atp. ), které jsou nebo budou evidovány v databázi systému. Nezapočítávají se pouze jednotlivá evidovaná čísla periodik. Pokud je výrazně vyšší počet záznamů bez svazků, rozhoduje naopak počet titulů.

Moduly WWW katalog mohou být spouštěny pouze na 1 WWW serveru nad 1 bází dat, pomocí prohlížeče webových stránek mohou být používány z libovolného počtu počítačů umístěných kdekoli ( v Intranetu i Internetu ). Potřebujete-li vystavit druhou/další množinu dat ( či podmnožinu, např. s nějakými omezeními ap. ), potřebujete i licenci na WWW katalog pro další fond.

Městská pobočka je chápána jako organizační jednotka v oblasti stejného města nebo obce s přímou vazbou na zřizující organizaci. Jako taková má možnost získat standardní licenci systému se slevou 30% z běžné ceníkové ceny, má-li zřizující organizace ve stejném městě zakoupenu licenci na stejné moduly. Pokud je městská pobočka propojena se zřizující organizací a bude používat knihovní systém nad jedinou společnou bází dat, je nutné zakoupit licenci pro připojení pobočky ONLINE.

Připojení pobočky ONLINE představuje licenci, která umožňuje v pobočce ( nebo jiném vzdáleném pracovišti organizace ) používat nad jedinou společnou bází dat všechny části systému (moduly), které má licenčně v užívání zřizující organizace ( pokud v budoucnu zakoupí další, bude možné je používat i na ONLINE připojené pobočce ). Velikost potřebné licence je dána velikostí fondu této pobočky. Na tento typ licence není poskytována sleva pro městské pobočky nebo jiné množstevní slevy. Cena ONLINE připojení pobočky přistupující k SQL verzi Clavia již není cena navyšována o SQL příplatek 40%.

Množstevní sleva může být uplatněna pouze při objednávání více jednotlivých licencí a to pouze u stejných modulů. Tato sleva nemůže být uplatňována při nákupu jedné licence i když je velký počet modulů v rámci této licence. Tato sleva se rovněž nevztahuje na nákup licencí pro pobočky.

Sleva při přechodu z LANia je poskytována organizaci kupující licenci Clavia, pokud již vlastní licenci stejné velikostní kategorie na knihovní systém LANius. Využitím této slevy zaniká původní licence na LANius. Sleva je při nákupu poskytována jen ty na moduly Clavia, na jejichž ekvivalent v LANiu vlastníte licenci. Má-li knihovna verzi aktuální LANia, je převod dat proveden zdarma.

Licence pro školy je určena pro organizace akreditované ministerstvem školství ČR a jedná se o všechny typy základních a středních škol a učilišť. Tento typ licence musí objednat (používat) přímo škola. Licenci nelze použít pro vysoké školy a univerzity, ty musí objednávat verzi pro běžné knihovny.

Školení a instalace jsou zdarma (v ceně systému) u běžné verze do 20.000 svazků a vyšších, není tedy v ceně licencí do 10.000 svazků a u licencí pro školy, tyto služby je však možné objednat. Školení trvá běžně max. 1 den pro katalogizaci a max. 1 den pro výpůjční protokol. Termín školení popř. instalace je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem.

5 let záruka - při nákupu systému garantujeme od data instalace pětiletou záruku na fungování systému ( koupených modulů ) dle předané elektronické dokumentace a bezplatné získání nových verzí ( tzv. UPDATE ) všech zakoupených modulů během této záruky. Záruka se vztahuje zejména na opravu chyb a nefunkčností v režimech popsaných v dokumentaci.

Update systému - U těch modulů, kterým skončilo toto pětileté období, se pak volitelně záruka prodlužuje uhrazením 8 % z aktuální ceny modulu za každý další rok. Záruku na nové verze je nutné prodlužovat na všechny instalované moduly. Zaplacením této záruky má uživatel jistotu, že v daném období má nárok na všechny nové verze Clavia zdarma. Vlastní instalace nových verzí je však placená servisní služba. Pokud si knihovna záruku neprodlouží, nemá nárok na žádnou novou verzi. Pokud si později chce opět nové verze zaplatit, musí doplatit za celé předchozí období, kdy záruku neplatila, neboť nové verze obsahují i vylepšení a nové funkce i z období kdy uživatel záruku na nové verze neplatil. V případě dokoupení některého modulu nebo rozšíření je třeba objednat a doplatit i dosavadní neuhrazený UPDATE systému, neboť všechny moduly je nutné udržovat v jednotné verzi.

Související informace : Aktuální ceník Clavius, Připojení pobočky ON-LINE, Vše o UPDATE.


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz