Zjednodušená varianta systému Clavius REKS

Základní popis :
Umožňuje v malé knihovně provádět základní sadu operací pomocí prohlížeče internetu ( nyní doporučen IE ).
Kvůli přidělování čísel je možné v jedné knihovně v jednom okamžiku vkládat dokumenty jen z jediného PC.
Velkou výhodou je jednoduchost ovládání, absence mnoha ovládacích prvků oproti plnohodnotnému přístupu.
Díky standardní funkci prohlížečů webových stránek je velmi snadné zvětšit písmo v celém webovém REKSu.

Co v současnosti umí :
- přidávat nové svazky knih k existujícím titulům společným pro celý region ( výjimečně i vytvořit nový titul )
- zpětně opravovat údaje vlastních svazků, popř. mazat resp. odepisovat (úbytkovat) již vložené dokumenty
- zobrazit a tisknout přírůstkové i úbytkové seznamy, zobrazit a vytisknout základní statistiky půjčování
- vytvářet a spravovat databázi čtenářů ( vložit, zpětně opravovat popř. mazat údaje čtenářů )
- při příchodu čtenáře hlídá platnost registračního poplatku, popř. vyžaduje zaplacení nového ( podle kategorií )
- po prvním příchodu návštěvníka každý den jej počítá do statistik, lze vložit a používat anonymní návštěvníky
- půjčovat a vracet dokumenty ( přitom umí většinu funkcí, např. upozorňování, počítání výpůjček do statistik, .. )
- jednoduše vytisknout čtenáři seznam právě vypůjčených dokumentů nebo i nahlížet do historie jeho výpůjček
- při vracení dokumentů, má-li někdo další rezervaci, mu lze oznámení o připravené rezervaci ihned odeslat mailem
- vše lze provádět myší a klávesnicí nebo i načítat čtenáře a výpůjčky pomocí kódů na průkazkách a dokumentech
- vytvořit WWW katalog obsahující pouze fond malé knihovny ( příklad zde ) nebo i souborný katalog regionu
- přes WWW katalog lze dokumenty rezervovat, čtenář si přes něj může zobrazit své čtenářské konto
  ( to může být společné pro celý region, má-li zaveden ve více knihovnách regionu společný průkaz ),
  přes něj si může prodlužovat výpůjčky, zjišťovat stav svých rezervací, popř. ty již neaktuální zrušit

Doporučená technika :
K zjednodušené (webové) variantě REKSu použijete běžnou tiskárnu A4, lze využívat skener čárových kódů.

  Všechny další funkce neuvedené výše pravděpodobně zjednodušená varianta nepodporuje ( např. tisk čárových kódů, upomínky, atd. ), nicméně je většinou možné použití zjednodušené a plnohodnotné varianty kombinovat, což se dokonce předpokládá, např. čárové kódy si předtisknete přes plnohodnotný Clavius nebo s předtištěním pomůže pracovník regionální knihovny. Plnohodnotná (terminálová) varianta regionálního knihovního systému Clavius REKS umí kompletní sadu funkcí, jako běžný Clavius ( výjimkou jsou záměrně skryté či pro REKS doplněné funkce ).

  Pro knihovny přecházející z běžného Clavia ( nebo LANia nebo jiného knihovního systému ) doporučujeme zprovoznit plnohodnotnou (terminálovou) variantu. Protože byli zvyklí na plnohodnotný systém, zjednodušená varianta umožňující provádět jen základní sadu operací jim pravděpodobně nebude stačit ! V plnohodnotné variantě je ale obzvlášť důležité, aby se přistupující knihovna podřídila principům katalogizace centra REKSu.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz