Nový WWW katalog - OPAC 2.0 Carmen

Úvod

V dnešní době, kdy dynamicky probíhá obecná elektronizace služeb obyvatelstvu a ve které je samozřejmostí pro většinu obyvatel v produktivním věku získávat informace na celosvětové síti internet, musí i knihovna změnit přístup ke svým fondům. Jak již uvádí podtitul celého záměru jedná se o perspektivní přerod prezentace fondů a služeb knihovny.

Elektronický katalog ( OPAC - online public access catalog )

Je základní část moderní knihovny, která si uvědomuje, že počet virtuálních návštěvníků je stejně důležitý jako počet těch skutečných - fyzických. Bez nadsázky se dá říci, že elektronický katalog je výkladní skříní každé moderní knihovny, ale zároveň je v podstatě i takovou samoobsluhou, ve které si moderní uživatel sám snadno najde to co hledá. Snahou moderní knihovny je, aby OPAC návštěvníky lákal, aby jim dovolil seberealizaci a možnost komunikace s ostatními návštěvníky. Tyto sociální aspekty pak přispějí k návštěvnosti a k využívání i těch klasických služeb, které knihovny mají od nepaměti.

Prioritní vlastnosti - prezentace fondů

Elektronický katalog knihovny ve stávající verzi často zajišťuje právě pouze vyhledávání a zobrazení výsledků vyhledání. Pozdější modernější katalogy umožnily i pohled na čtenářovo konto po jeho identifikaci. V rámci něj pak čtenář může prohlížet současné i minulé výpůjčky a získat přehled o jejich současném stavu. Moderní doplňkovou službou je možnost prodloužení výpůjční doby u půjčených dokumentů a rušení již nepotřebných rezervací dokumentů. Všechny tyto výše zmíněné funkce katalogy nové generace označované jako verze 2.0 také mají, ale přidávají ještě mnohem více ...

Prioritní vlastnosti - podpora komunit uživatelů

Elektronický katalog typu Web 2.0 je vybaven řadou funkcí, které pomáhají aktivním uživatelům spoluvytvářet vzhled a podobu tohoto katalogu a to několika metodami. Většinou se jedná o metody nepřímé - kdy na stránkách katalogu jsou objekty neboli portlety zobrazující sofistikovaný obsah vytvářený na základě dat přijímaných od uživatelů. Typickým příkladem jsou nejpoužívanější, tj. nejhledanější výrazy v katalogu. Tyto jsou prezentovány na hlavní stránce katalogu v objektu, který velikostí písma naznačuje frekvenci použití výrazu.

Podstatnou kreativní částí katalogu jsou služby typu : Hodnocení dokumentů, komentáře k těmto hodnocením, moje polička dokumentů, moje oblíbené webové odkazy. Dovolují uživateli po přihlášení do katalogu spravovat své oblíbené dokumenty např. Knihy, CD atd. a webové odkazy - linky tak, aby mohl kdykoli z nich čerpat a nebo je zpřístupnit v rámci komunity i ostatním uživatelům.

Samozřejmostí je ukládání oblíbených dotazů a jejich automatizované zpracovávání v čase, posílání výsledků pomocí RSS kanálů přímo konkrétnímu uživateli.

Prioritní vlastnosti - podpora zpětné reakce

Pro pracovníky knihovny jsou také podstatné zpětné reakce čtenářů či uživatelů. Proto nový katalog musí umožňovat, aby vyhledané dokumenty, ale i například příspěvky knihovny v rámci aktualit mohly být hodnoceny a komentovány uživateli. Co se týká hodnocení dokumentů je výhodou nového katalogu zapojení do systému hodnocení dokumentů na celostátní úrovni, kdy hodnotí dokumenty co nejširší počet čtenářů a výsledné hodnocení je co nejobjektivnější. Hodnocení relevantních dokumentů nabízí katalog automaticky i na základě znalosti dokumentů, které čtenář v poslední době vracel do knihovny.

Zpětnou reakcí uživatele katalogu jsou i vlastní zobrazované vyhledané záznamy. Lze z nich v elektronickém katalogu odvodit tipy pro další čtenáře formou doplňkové informace : čtenáři, kteří si vyhledali to co Vy, si později vyhledali ještě toto a toto.

Prioritní vlastnosti - provázání na další služby

Moderní elektronický katalog knihovny musí propojovat další existující zdroje, umožnit jejich prohledávání a nalezené relevantní výsledky pak přidávat k výsledkům z vlastních fondů. OPAC 2.0 bude obsahovat integrovaný modul Z39.50 klient s definovatelnou škálou katalogů významných knihoven a institucí tak, aby snadno dovolil dohledání výsledků i z jiných zdrojů. A to zejména v situaci kdy ve vlastním fondu knihovny nejsou nalezeny požadované dokumenty. Na místě je i linkování dalších služeb jako je koupě dokumentů, jejich hodnocení čtenáři a rozšířené možnosti prezentace záznamů na elektronickém katalogu : obálky, obsahy a anotace. Nově je realizováno i zobrazení umístění vyhledaného dokumentu na fotografii půjčovny či schématu budovy s cílem pomoci čtenáři najít nejsnadnější cestu k dokumentu ve volném výběru.

Technické vlastnosti katalogu

Zásadní novou vlastností je i platformová nezávislost - katalog lze provozovat na serverech s operačním systémem Linux nebo Windows. Lze jej ale použít pouze s verzí Clavius SQL. Technické nároky na hardware jsou stejné jako u současného katalogu. Při vyhledávání dokumentů knihovny využívá katalog nejmodernější fulltextové technologie a principy stejné jako používá například Wikipedia : www.wikipedia.cz. Katalog dodržuje pravidla a platné normy pro vytváření webových stránek a pravidla pro použití nevidomými a slabozrakými. Je testován pro nejrozšířenější webové prohlížeče IE 7 a výše , FireFox 3 a výše, Opera. Pro svoji činnost vyžaduje aby prohlížeč měl zapnutý tzv. Javascript.

Související informace : Katalog CarmenSQL server MySQL, Vybrané ceny MS SELECT.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz