Synchronizace souborů při spouštění Clavia SQL z lokálních disků

  Kvůli jednoduššímu nahrávání nových verzí Clavia se většinou vlastní program ( spouštěcí soubory exe, výstupní šablony, ap. ) i v SQL verzi instaluje na souborový server. Při nahrávání update pak stačí vyměnit tyto soubory v jediné společné sdílené složce. Toto ale nelze např. v pobočce knihovny připojené přes DSL, kam souborové sdílení "nedosáhne" nebo je pomalé či nestabilní. Podobně např. pokud nevlastníte žádný souborový server nebo máte-li i v lokální síti knihovny sdílení souborů z jakýchkoli důvodů pomalé. Zde tedy musíte programy Clavia spouštět z lokálních disků. Aby bylo i přesto nadále možné nahrát update jednoduše, vyvinuli jsme tzv. technologii FILESYNC.

  Co je FILESYNC : Kopie spouštěcích souborů ( exe, šablon, ap. ) se určitým povelem nahrají do SQL databáze a při spuštění každého modulu z lokální kopie si Clavius nejprve kontroluje, zda v SQL databázi není novější soubor (exe). Je-li, ihned se do lokální kopie zkopíruje a spustí se tato jeho novější verze. Dá se říct, že při použití FILESYNC je pak jedno, odkud se exe Clavia spustí, správně udržovaný FILESYNC zařídí spuštění správné verze odpovídající struktuře databáze. ( Není pak problém z jednoho PC spustit Clavius občas ze sítě a občas lokálního disku. Též není problém, když několik PC spouští Clavius ze společného síťového disku a jiná PC ze své lokální kopie - právě toto je typické pro pobočky knihovny. )

  Jak FILESYNC založit : Z nainstalovaného a vyzkoušeného Clavia SQL z jeho spouštěcí složky dejte např. v příkazové řádce příkaz : clavius.exe FILESYNC ( nebo např. clex.exe FILESYNC ). Po zavedení FILESYNC odesílá některé soubory ( upravené pomocí Clavia, např. výstupní šablony ) do SQL databáze automaticky ihned po jejich úpravě sám, ostatní ( např. soubory exe ) je třeba vždy po nahrání nové verze a po jejím vyzkoušení aktualizovat opět pomocí např. "clavius.exe FILESYNC" nebo ve výpůjčním protokolu v menu Systém - Servis dat - Aktualizuj FileSync.

  Zrušení již zavedeného FILESYNC : Z Foxíka ( v katalogizaci v menu Pomůcky - Ladící funkce - Foxík ) příkazem : Pohled([delete from filesync])

  Jak nainstalovat Clavius na nové PC, např. v pobočce : Zkopírujte spouštěcí složku z jiné existující stanice nebo ze sítě kamkoli na lokální disk PC ( např. do C:\CLAVIUS ). Pro vytvoření ikon na ploše uživatele a zaregistrování systému Clavius do Windows spusťte CLsetup z této lokální kopie ( tj. např. C:\CLAVIUS\INSTALL\CLsetup.exe ).

  Jak využít FILESYNC ke zrychlení odezvy Clavia ( způsobuje-li pomalost sdílení spouštěcích souborů exe ap. ) : Zkuste spouštěcí složku ze sítě zkopírovat na lokální disk a nejprve ručně spustit potřebné moduly Clavia z ní. Možnosti :
A) Bude-li vše znatelně rychlejší a chcete-li trvale spouštět moduly z této lokální kopie, zaveďte FILESYNC. Dále spusťte CLsetup.exe z této lokální kopie souborů.
B) Není-li spuštění z lokální kopie rychlejší, je pomalost způsobena něčím jiným než pomalým sdílením spouštěcích souborů - např. pomalostí SQL serveru nebo stanice, atd. !

  Poznámky :
1) Vše v tomto dokumentu se týká pouze SQL verze Clavia ! FILESYNC kopíruje spouštěcí soubory, nikoli data, ta jsou v SQL databázi !
2) FILESYNC kopíruje soubory z hlavní spouštěcí složky Clavia a podsložek IMAGES, INSTALL, INSTALL\RUNTIME, PROGS a REPORTS.
3) Kopie spouštěcích souborů jsou v SQL tabulce FILESYNC stále obsažené, tj. zabírají v SQL určité místo !
4) FILESYNC nekopíruje velké soubory nad 30 MB a soubory s velmi dlouhými jmény ( takové Clavius neobsahuje a tedy ani nepotřebuje ).
5) Kopírování Clavius.ini lze potlačit ( může v něm být např. v pobočce jiný ConnectString, lze tam ale též vytvořit C:\CLAVIUS.INI\clavius.ini ).
6) Nekopíruje ostatní soubory, např. obrázky z podsložky NAWEB - na to je případně ( pro Lwww ) určena podobná technologie FILECOPY :

  Katalogizace spouštěná z lokální kopie :

  Chcete-li zároveň používat automatické kopírování obrázků z podsložky NAWEB do webové složky vašeho klasického katalogu, přidejte do Clavius.ini řádku : FILECOPY=ON - pak se budou při katalogizaci do SQL tabulky FILECOPY odesílat kopie již existujících souborů ze složky NAWEB. Po přenesení do webového katalogu jsou v SQL serveru obsahy těchto souborů smazány, nezabírají v něm tedy místo trvale ( na rozdíl od FILESYNC ). Jednodušší je ale obrázky neřešit a použít automatické obálky.

  Chcete-li při katalogizaci používat zároveň sdílenou katalogizaci ISHARE, musíte v tabulce DefTurbo v řádce ZDROJ='I' ( Sdílená katalogizace ) dát do položky TSOUBOR celou síťovou cestu k souboru sdílené katalogizace, tj. např. \\SERVER\SDILENI\ISHARE\tituly.dbf

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz