Postup vytvoření naplánované úlohy ve Windows 2008, 2012, Vista, 7, 8, 10

  1. Spusťte správce serveru například pomocí pravého tlačítka myši na volbě v menu Start Tento počítač
  2. Vlevo v rozvíracím seznamu vyberte volbu Konfigurace a dále viz obrázek 1.

Následuje zadání parametrů nové úlohy viz následující obrázky :

Pozor, na Windows 2008 server musí být uživatel lwww členem skupiny Backup operators.

Na konci potvrdíte uložení nastavení pomocí OK a zadáte heslo uživatele pod kterým bude úloha spouštěna.

Související informace : Nastavení IIS ve Windows 2008, Nastavení IIS ve Windows Vista, Nastavení IIS ve Windows 7

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz