Konfigurace LANius ve Windows 2000/2003/XP


Jak vůbec spustit LANius ve Win2000/2003/XP :

- Na disk C nahrajte běžně složky FOXPRO2, UTIL, LANIUS ( jsou-li data jinde, je v něm jen majitel.exe a .txt )
- Udělejte zástupce na soubor C:\UTIL\lanius.bat, změňte mu ikonu na našeho ptáčka ( ! jinak Vám to pak nepůjde :)
- Dále pokud ve vlastnostech zástupce existují popisované záložky, jinak ve vlastnostech souboru \WINNT\_default.pif :
 - Na záložce Layout ( Rozvržení ) změňte Height ( Výška ) z 50 nebo z 300 na 25 řádek
 - Na záložce Memory ( Paměť ) paměť XMS na 8192, popř. zvětšete i velikost prostředí na 4096
 - Na záložce Font ( Písmo ) dejte písmo RasterFonts velikost 10x18
 - Na záložce Options ( Volby ) vypněte QuickEdit mode a zvolte Full screen nebo Window ( čeština viz dále )
- Spusťte zástupce LANius

( Základní soubory patřící do C:\UTIL stáhnete zaZIPované odsud ).
Hodnotu FILES=120 do souboru \WINNT\SYSTEM32\config.nt se pokusí nastavit sám LANius, ale můžete ji tam dát ručně

Jak spouštět LANius i v okně česky :

Pokud jste provedli všechny kroky výše a LANius lze vůbec nějak spustit, vidíte jej v okně asi zatím bez češtiny :
- použijte z DISKET soubor \UTIL_NC4\CS\app895.fon a zkopírujte jej do složky \WINNT\FONTS
- v souboru \WINNT\system.ini v sekci [386enh] změňte řádku woafont=... na woafont=app895.fon
- restartujte Win2000/2003/XP
- Na záložce Options zvolte určitě Window a zkontrolujte ještě Font ( viz. výše - jiný než 10x18 česky není ! )
- Spusťte zástupce LANius

Pokud lze LANius vůbec spustit, můžete jej kdykoli do okna zmenšit nebo zpět zvětšit pomocí stisku [Alt]+[enter]

LANius v okně Win2000/2003 Terminálu :

Přes terminál vám žádný DOSovský program nepůjde v celoobrazovkovém znakovém režimu. Musíte jej proto spouštět v okně, správné zobrazení češtiny docílíte podle odstavce viz výše.
Tisk z LANia je prováděn na porty LPT, místní tiskárnu u klienta je třeba na port např. LPT1 terminalserveru připojit takto ( veškerá tato nastavení se provádějí v terminálovém okně přímo na serveru ) :
- Zkontrolujte, zda-li používáte Terminal Services Client minimálně verze 5.00 ( starší většinou tisky neumí )
- Zkontrolujte, zda-li běží služba Print Spooler ( pokud ne, zapněte ji, její StartUp dejte na Automatic )
- Nainstalujte tiskárnu klienta takto ( přímo v lokálních Windows na PC klienta musí být instalována též ) : Start - Settings - Printers - ikona Add printer - Next - Local Printer, Next - Use the following port, dole najděte aktivní port TSxxx připojený na vaše lokální PC ( např. TS001 ), Next - zvolte tiskárnu, Next - Printer name : např. TSLPT1, Next - Share as : opět TSLPT1, Next - Next - Next - Finish
- Do souboru lanius.bat připište někam na začátek řádku : net use LPT1 \\server\TSLPT1 ( místo server dejte konkrétní jméno vašeho TerminalServeru )
- Spusťte zástupce LANius a nastavte v Systém-Lokální nastavení-Tiskárny správný typ tiskárny na LPT1

pozn. : Co je Terminal Server ? Je to volitelná část operačního systému Windows2000/2003 Server ( doinstalujete ji přes ovládací panely - Add/Remove Programs ), která vám dovolí spouštět programy např. z pobočky - více viz tento dokument.

Jak přemístit LANius na jiné PC :

Soubory pro LANius bývají při nejčastější instalaci rozmístěny ve 3 složkách :
- LANIUS ( hlavní datové a programové soubory knihovního systému ),
- FOXPRO2 ( runtime FoxPro, který je pro spouštění LANia potřeba ),
- UTIL ( pomocné soubory - hlavní nepovinné menu, rezidenty češtiny )
( pokud jsou ve složkách jiných, musíte je najít podle zástupců popř. cest v BAT souboru, který zástupce volá ! )
Tyto složky související s LANiem přemístěte na nové PC a nastavte spouštění podobným způsobem jako dosud.
Pokud je na novém počítači systém Win2000/2003/XP, postupujte při zprovoznění na něm podle postupu výše.
Při změně PC při síťové instalaci zůstává složka LANIUS na síťovém disku !, přemístěte jen FOXPRO2 a UTIL.

pozn. : Nemáte-li některé soubory, napište si o ně např. e-mailem nebo kontaktujte některý nejbližší servisní bod ! ( Základní soubory patřící do C:\UTIL stáhnete zaZIPované odsud ).

Máte-li v knihovně jen počítače s Windows a chcete-li si zjednodušit i budoucí správu knihovního software, uvažujte o přechodu na náš novější Windowsový knihovní systém Claviusdemoverze zde ). Zde je instalace značně zjednodušena dle zvyklostí ve Windows, ze staršího LANia umíme převést všechna data, máte nárok na slevu při jeho pořízení, nicméně je to nový systém a máte-li zájem evidovat knihovnu pořádně, je při případném přechodu na Clavius vhodné uvažovat i o proškolení obsluhy na něj.


Pokud Vám LANius zatím nejde spustit vůbec :
- Na konec lanius.bat dejte na chvíli cmd.exe ( místo menu ) a zkuste lanius.bat spustit
- Teprve v okně "cmd" napište "menu" a dejte Enter, výsledek nezmizí, nejde-li stále :
- Příkazem SET zkontrolujte, zda-li se podařilo rozšířit systémovou cestu ( Path )
- Příkazem SET zkontrolujte, existují-li proměnné LANIUS, FOXPROCFG, MENUPATH
- Příkazem MEM zkontrolujte, zda-li se je dostatek volné XMS paměti ( alespoň těch 8 MB )
- Příkazem MEM / D | MORE zkontrolujte, zda-li se do paměti zavedly rezidenty pro češtiny ( kbilan, popř. vgakamp )

Nejde-li nastavit cesty nebo další proměnné přes LANius.bat :
můžete je nastavit přímo do prostředí uživatele/systému ( My Computer - záložka Advanced - Enviroment variables )

Pokud se Vám stále nedaří spustit menu LANia :
- Na konec lanius.bat dejte místo spouštění menu rovnou spouštění některého modulu, např. :
               N:
               cd \LANIUS
               LANius3.exe
- Pokud to takto jde, máte asi prastaré menu_exe.exe ( musí být alespoň z roku 1998 ) nebo nemáte nastavenu systémovou proměnnou MENUPATH ( viz. příkaz SET výše )

Jde-li menu, ale z něj se nespustí konkrétní modul :
- V souboru hlavni.mnu spouštějte cmd.exe ( místo spouštění modulu )
- Zkuste nyní do spuštěného příkazového řádku přímo napsat např. LANius1.exe [enter]
- Pokud napíše "Bad command or file name", stojíte někde špatně mimo data a exe LANia
- Pokud napíše "Cannot locate desired version of FoxPro", máte buď nakonfigurováno málo paměti ( viz. příkaz MEM /D výše ), nebo systémová cesta nevede k souboru foxdx25a.esl ( do složky C:\FOXPRO2 - viz. příkaz SET výše ). Můžete též zkusit zkopírovat soubory foxdx25a.esl a config.fp přímo do C:\WINNT

Pokud Vám nejde správně obrazovka česky :
- nastavte 25 řádek ( zkuste třeba i dát do dávky lanius.bat řádku : mode con lines=25 )

Pokud Vám nejde správně klávesnice česky :
- Přidejte do spouštěcí dávky lanius.bat příkaz "kb16 US,437" ( nejde-li zde, tak do autoexec.nt )
- Nebo starší ale nejjednodušší rada : výchozí systémovou klávesnici přepněte na anglickou ( En )
- Příkazem MEM /D | MORE ( viz. výše ) zkontrolujte zavedení rezidentního programu kbilan.com
- Je-li správně zaveden kbilan.com, může horní řada klávesnice psát česky po přepnutí ScrollLock
- Zkuste napsat č a zkuste Alt+135, výsledek by měl být stejný ( nebo zkuste např. Č a Alt+128 ), je-li napsán stejný znak, ale není dobře zobrazen, problém není v klávesnici ( kbilan.com ), ale v zobrazení ! ( tj. v režimu celé obrazovky nebyl spuštěn vgnkamp.com či vgakamp.com nebo v okně nemáte správně zaveden font app895.fon, viz výše )

Pokud Vám nejde tisk z terminál serveru :
- Zkuste tisk nejprve zcela lokálně např. z notepadu, poté v okně terminálu opět např. z notepadu
- V okně terminálu ověřte v cmd.exe příkazem NET USE stav připojení portu LPT ( např. LPT1 )
- V okně terminálu ve spuštěném cmd.exe zkuste tisk například příkazem : echo ěščřžýáíé > LPT1

Pokud Vám LANius nevydává žádné zvuky :
- LANius je DOSový program, nepředpokládá ani nevyužívá zvukovou kartu, k vydávání svých jednoduchých zvuků potřebuje funkční PC speaker ( vnitřní reproduktorek, např. zkuste v příkazovém řádku : echo "Alt+Num7"  ). Tyto zvuky nezprovozníte přes MS terminál server ( my řešení neznáme ).

Kde jinde hledat informace : koukněte do LANius.New a pomocí Ctrl+F hledejte výskyt slova WIN

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz