Statistika fondu v 1. modulu systému LANius

(aneb statistika nuda je, má však cenné údaje)

Dvě metody výpočtů stavu fondu (pravá tabulka na statistické sestavě) :

1. metoda (klasická)
určena pro knihovny, které dosud nemají vložen celý sledovaný fond v počítači.
V modulu LANiusX jsou zadány koncové stavy předchozího roku a k nim program přičítá přírůstky a odčítá úbytky. O který rok se jedná, MUSÍ BÝT uvedeno v horní části okna. V nové verzi LANius (3.30) je možné koncový stav fondu zanechat v LANiusX starší - neaktualizovat jej každý rok jako dosud. Program pak ke stavu přičítá přírůstky a odčítá úbytky za období od 1. ledna následujícího roku než je uveden ve stavech až do koncového datumu intervalu, který zadala obsluha. Tento koncový datum je také určující pro stav fondu, proto je nad tabulkou na sestavě zobrazen jako Stav fondu ke dni.
Počátek intervalu ani další nastavení fondu pro výběr nemá na statistiku stavu fondu (pravou tabulku tištěné statistiky) vliv.
2. metoda (nová)
určena pro knihovny, které již mají celý sledovaný fond
uložen v počítači.
Nebere v úvahu nějaké stavy fondu z minulého období, ale počítá stav fondu čistě ze stavu v databázi fondu a databázi úbytků. Pro její aktivování je nutné v modulu LANiusX vynulovat políčko Rok umístěné nahoře a celkový stav fondu dole. (původní stavy fondů můžete nechat, pro případ zapnutí původní varianty výpočtu, ale nepoužívají se pro výpočet). Pokud evidujete ostatní druhy dokumentů (položka Ostatní), musíte ji nadále každoročně aktualizovat.
D
ovoluje zjistit stav fondu i za určitou signaturu (vyplněno pole Signatura) Ostatní nastavení výběru záznamů statistiku neovlivňují.

Rychlost výpočtu statistiky :

1. metoda (klasická) Závisí na roku zadaném v LANiusX ve stavech fondu: čím je starší, tím trvá výpočet déle.
2. metoda (nová)
Závisí na počtu uložených záznamů v databázi fondu a úbytků: čím je fond a počet úbytků větší tím trvá výpočet déle. Obecně platí, že tato metoda je u velkého fondu mnohem pomalejší než 1. metoda.

Obě metody výpočtů zohledňují v levé tabulce přírůstky v tom samém roce vyřazené. Ovšem potřebné informace pro tuto úpravu zahrnuje až verze LANius 3.20, která byla nahrávána do knihoven v loňském roce. Proto se rozdíl v počtu přírůstků v levé tabulce tištěné statistiky a přehledu po stisku F7 v přírůstkovém seznamu na obrazovku může nyní projevit.

Nejčastější problémy při výpočtu statistiky a jejich řešení :

V levé tabulce přírůstky na tištěné statistice nesouhlasí součet knih za jednotlivé tématické skupiny s celkovým součtem CELKEM knihy. Stejně se projevu je statistika např. seznamu po stisku F7.
Důvod je ten, že existují knihy nezařazené do tématické skupiny, mající pravděpodobně chybnou signaturu. Režim opravy knih Vám je vyfiltruje, pokud do filtru zadáte v poli signatura velkými písmeny slovo KONTROLA.

Nesouhlasí počet knih ve statistice po stisku F7 v přírůstkovém seznamu se statistikou přírůstků v tištěné statistice (levá tabulka). Zadávaný rozsah datumů atd. je přitom stejný.
Důvodem je pravděpodobně nová vlastnost tištěné statistiky přírůstků, které zohledňuje (započítává) i přírůstky vyřazené v tom samém roce, kdy byly nakoupené. Statistika na klávesu F7 toto neumí, zobrazuje počet přírůstků podle současného stavu v databázi.

Nové nakoupené knihy koncem roku jsme nestihli v daném roce zapsat a mají datum zápisu leden následujícího roku. Přesto chceme, aby se počítali ve statistikách loňského roku.
Je nutné změnit těmto knihám datum zapsání z ledna tohoto roku na prosinec roku minulého kam finančně patří. Opravu provedete elegantně pomocí režimu Knihy opravy. Vyfiltrujete pouze předmětné záznamy (nejčastěji podle datumu nebo př. čísel) a opět zvolíte tl. Filtr a následně tlačítko Změny. Po zadání hesla (shodné s heslem pro vstup do LANiusX) můžete hromadně u dříve vyfiltrovaných záznamů změnit datum.

V LANiusX mám zadán stav fondu z konce roku 2000, po zadání datumového intervalu od 01.01.1993 do 31.12.2001 mi v pravé tabulce počty vůbec nesouhlasí.
Samozřejmě, že nesouhlasí, neboť správný datumový interval při tomto zadání stavu fondu v LANiusX je: od 01.01.2001 do 31.12.2001 nebo až do dneška. Pokud je první datum starší než zadaná data v LANiusX vycházely v pravé tabulce nesmysly. Nová verze LANius 3.30 tento častý “problém” odstraňuje, na pravou tabulku stav fondu má vliv pouze druhý datum intervalu.

Nastavili jsme v okně přírůstkový seznam různá kritéria např. rozsah přírůstkových čísel nebo Druh fondu (Nové/retro/všechny) a statistika stavu fondu v pravé tabulce tištěné sestavy se vůbec nezmění.
Je to tak, jediné co ovlivňuje tabulku stavu fondu na tištěné statistice je druhý datum datumového intervalu a v případě metody jedna (klasické) samozřejmě i hodnoty zadané v LANiusX. U nové metody je navíc kromě datumového intervalu resp. druhého datumu intervalu ještě možné zadat jednu signaturu. Pokud druhý datum intervalu nezadáte, je automaticky fond počítán k dnešnímu datumu.

Upozornění :
Nikdy neměňte systémové datum počítače, pokud chcete spočítat statistiku za minulé období, není to potřeba. Pouze zadejte datumový interval - pro stav fondu je rozhodující druhé datum.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz