Použití jiných průkazů pro identifikaci čtenářů

  Ve výpůjčním protokolu Clavius není problém používat vedle běžných čtenářských průkazů s čárovým kódem vytištěným přímo ze systému i jakékoli jiné identifikační průkazy ( karty, čipy ), pokud k nim vlastníte čtečku, která do počítače pošle jednoznačný kód karty/čipu ( číslo nebo jiný znakový kód dlouhý max. 24 znaků ) a Enter, tak jako kdyby byl tento kód napsán na klávesnici a následně byla stlačena klávesa Enter. Čtečka tedy musí být připojena buď na klávesnicový vstup, nebo na libovolný jiný vstup počítače a emulovat klávesnici. Výhodou je, pokud čtečka umí i posílat před kódem znak ~ ( ASCII 126 ) nebo ° ( ASCII 176 ), nastavte radši dvojí poslání tohoto znaku, při české klávesnici bývá ° poslán až při druhém stisku. Posláním tohoto znaku před kódem zajistíte přesun kurzoru do správného pole, byl-li předtím jinde v okně.

  Pokud takové karty/čipy a čtečku chcete používat, zkuste načítat kódy do libovolného textového editoru ve Windows, např. do poznámkového bloku ( používáte-li emulaci klávesnice, zkuste i někam přímo do Clavia, např. do nějaké víceřádkové poznámky nebo do vzkazu čtenáře ). Bude-li každý kód načten na samostatnou řádku, je s největší pravděpodobností vše vyhovující a použitelné. Ve výpůjčním protokolu Clavia si pak aktivujte nebo nechte svým servisním bodem aktivovat možnost zadávání druhého nezávislého kódu čtenáře. To se dělá v okně vyvolaném z menu Systém-Nastavení-Další síťová nastavení, vpravo zaškrtávátkem [x] Nezávislý kód. Pokud jej aktivujete, v okně na vkládání/opravy čtenářů pak nahoře přibude políčko "Kód", kam každému 1x načtete kód jeho karty/čipu. ( Již existující záznam čtenáře najdete např. přes jméno nebo původní průkaz a do tohoto pole načtete kód jeho karty/čipu, kterou poté může již běžně používat - čtěte je kdekoli, kde jste dosud používali původní průkaz, např. do hlavního pole výpůjčního protokolu. Další možností je hromadný import těchto kódů z jiného IS nebo jiný přenos údajů do naší databáze čtenářů. )

  Běžně se takto mimo čárových kódů používají např. RFID karty/čipy či jiné i atypické kódy ( ISIC, karty dopravních podniků, jiné městské karty nebo vstupní průkazy organizací, stravovací karty jídelen, jiné "klíčenky" apod. ). Výhodou je, že v jednom systému lze používat více druhů identifikačních karet či čipů současně. Někteří čtenáři tak např. mohou používat průkazky s čárovým kódem, jiní ISIC karty, ostatní další typy průkazů.

  Naše firma jiné čtečky než skenery čárových kódů nedodává ani nevlastní. Za účelem získání čtečky vašich existujících karet kontaktujte dodavatele vašeho současného systému využívajícího těchto karet nebo přímo dodavatele existujících čteček napojených na jiné aplikace u vás. Použitelnost v Claviu ověřte postupem popsaným výše.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz