Hromadné informování čtenářů mailem či též smskou

Toto je nový popis funkce, kterou výpůjční protokol Clavius umí od počátku, máte-li licenci na modul EMVS ( E-maily MVS a čtenářům ), nepotřebujete novou verzi :

Hromadně odeslat informace více (všem) vašim čtenářům můžete z přehledu čtenářů ( menu Čtenáři-Přehled ). V něm tlačítkem Filtr dole vyberte ty, které chcete oslovit ( více níže na této stránce ) a pak stiskněte ikonu dopisu vpravo na hoře ( lze vyvolat i kombinací kláves Alt+E ). Objeví se okno :

Může v něm už být text zadaný minule ( uložit změněný text "pro příště" můžete po dotazu při zavírání okna ). Vpravo nahoře se objeví i souhrn, kolika čtenářům by bylo odesláno.

Zadejte správný předmět a text ( tělo e-mailu ). Chcete-li přiložit obsáhlejší detaily nebo obrázky, videa, PDF atd., sestrojte podrobnou stránku na vašem webu a do textu dejte jen krátký odkaz na ni ( viz náš stručný příklad v obrázku výše ). Odeslání provedete stiskem OK.

Vždy je zde samozřejmě odesíláno jen čtenářům, kteří mají na své kartě ( ve Čtenáři-Oprava ) :
1) vyplněnu platnou e-mailovou adresu nebo číslo mobilu
2) zaškrtnuto "Další hromadná oznámení odesílaná z přehledu čtenářů :" ( v okně OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ vyvolaném u čtenáře vlevo dole - tl. [...] )

Před stiskem OK zde ještě můžete zvolit ( zaškrtnout, tj. jednoduše "dofiltrovat" ), zda jej chcete doručit :
- jen e-mailem, nebo též jako SMS ( v tom případě text co nejvíce zestručněte nebo dejte podstatné informace na začátek, podobně jako je to v příkladu v obrázku - využijte odkaz )
- jen čtenářům, kteří mají na své kartě zaškrtnuto [x] Emailovat ost. informace ( na záložce Čtenáři-Oprava, toto zaškrtávátko lze v nastavení Clavia přejmenovat, např. více upřesnit )
Příklad : Oznámení o zavření knihovny můžete nejspíš psát všem. Ale pozvánky na akce či jiné kulturní informace "na hraně spamu" posílejte jen těm, kteří mají toto pole zaškrtnuté.

Filtrování přehledu čtenářů ( před vstupem do okna "Odeslání libovolného e-mailu" ) :
1) ve větší knihovně můžete po stisku F9 vybírat oddělení
2) po stisku tl. Filtr dole a zadání vámi zvolených podmínek
3) jednotlivě "doladit" pomocí kláves Ctrl+šipka dolů/nahoru
Po vstupu do okna Čtenáři-Přehled většinou vidíte všechny, můžete ale mít jiný úvodní filtr ( v tom případě, chcete-li zvolit všechny čtenáře, zadejte filtr např. Evid.číslo : 1 až 9999999 ).

Pozn. : Nad kartou jednoho čtenáře ( Čtenáři-Oprava ) odešlete jen tomuto jedinému. To doporučujeme na vyzkoušení odeslání : otevřete svůj záznam čtenáře a nad ním nejprve zkuste odeslání jen sobě.

Může souviset : Formátování e-mailů, odesílání na SMTPserver.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz