Knihovní systém LANius verze 3.30 - Metodika pro práci s autoritami

Tab. 1 Metody práce s autoritami při použití integrovaného klienta Z.3950

Označení Předpoklady Popis metody
A. “Drastická” Z.3950 klient včetně database UPDATE

Kvalitní pevná linka do sítě INTERNET

Vymazat všechny autority včetně místních (resp. jedinečné poskytnout jednorázově do NK ČR) Dávkově převzít použité autority převodem z CNB a nadále striktně používat ONLINE bázi národních autorit pomocí Z.3950 včetně posílání nových autorit do NK ČR.

Volba pro vytváření místních autorit – zablokována

Volba editace záznamů z báze národních autorit NK ČR. – povolena

B. “Opatrná” Z.3950 klient bez database UPDATE

Kvalitní pevná linka do sítě INTERNET

Vymazat všechny autority kromě místních (jedinečné volitelně poskytnout jednorázově do NK ČR), Přebírat postupně autoritní záznamy z báze národních autorit NK ČR pomocí protokolu Z.3950.

Pomocí místních autorit řešit okamžité problémy:

 • doplnění údajů stávající autority stažené z Prahy pomocí tlačítka
  Vytvoř místní autoritu
 • Vytvoření nového autoritního záznamu v případě, že není v bázi národních autorit NK ČR ještě obsažen

V obou případech je doporučeno informovat o změnách NK ČR

Volba pro vytváření místních autorit – povolena

Volba editace záznamů z báze nár. autorit NK ČR. – zablokována

Obě varianty předpokládají harmonizaci autoritních záhlaví ve slovnících autorů a původců u knih i AV médií a aktivovanou volbu Knihy>Vkládání>NastaveníNabízet slovník autorit.

Možnosti harmonizace autoritních záhlaví

 1. U jednoznačných jmen lze doplnit letopočty automaticky ze stávajících autoritních záznamů. Bohužel uplatní se zhruba u 20 autorů. Následuje přesný postup:
  – Pomocí LANIUSX>servis dat>Autority>Aktualizace autorit z ČNB NK nejprve nahrát do autorit
  nová data z CD ČNB – knihovna jej nemusí mít koupené. Autority jsou zdarma pro kohokoliv. – Pomocí volby LANIUSX>servis dat>Autority>Návrh změn záhlaví ve slovnících i bibl. záznamech
  Tato volba může pracovat několik minut a před vlastním převodem, Vám umožňuje zobrazit přehled
  změn které by provedl. Tento přehled můžete i upravit – některé návrhy vymazat, aby se neprovedli.
  – Pomocí volby LANIUSX>servis dat>Autority>Změny záhlaví ve slovnících i bibl. záznamech
  Tato volba provádí předtím navržené změny v datech systému, může pracovat několik minut.
  Před spuštěním je nezbytné provést z bezpečnostních důvodů zálohu dat.
  Během činnosti se vyvarujte práce v 1. modulu systému LANius.
 2. Ostatní jména autorů, která buď nemají žádný autoritní záznam nebo jich mají více je nutné harmonizovat pomocí stávajících nástrojů v 1. modulu. Jedná se o režim údržba slovníku autorů a původců popř. klíčových slov. Upozorňujeme na možnost opravy jmen autorů u konkrétních bibl. záznamů v přehledu použití jména autora pomocí funkční klávesy F5.
 3. V případě spolupráce s NK je možné před smazáním autoritních záznamů poskytnout jedinečné záznamy (záznamy, které dosud nejsou uvedeny v bázi národních autorit NK ČR) formou exportního souboru ve formátu UNIMARC/autority. Předpokladem je přítomnost aktuálních autorit NK ČR z CD ČNB využívaných pro kontrolu duplicit.
 4. V případě ONLINE přebírání záznamů z báze národních autorit je doporučováno odstranění stávajících autoritních záznamů (SKAT, ČNB, Místní) volitelně všech nebo jen nepoužitých. Konkrétně Autority SKAT odstranit všechny, ČNB a Místní jen nepoužité. Využijte nástroj v modulu LANIUSX>servis dat>Autority>Odstranění autoritních záznamů. Tento programu může pracovat několik minut a v případě Místních autorit se jedná o nevratnou operaci.
 5. Původním autoritám SKAT a Místním autoritám je vhodné také upravit záhlaví, pokud je neodstraňujete.

Využijte nástroj rovněž v modulu LANiusX > Servis dat > Autority.

Postup aktualizace autorit z CD-ROMu ČNB NK

 1. Spustíte program pro vyhledávání (součást CDROM ČNB)
 2. Volbou Databáze z hlavního menu zvolíte autority.
 3. Volbou Export… CTRL+E z hlavního menu Export aktivujete dialog pro nastavení exportu.
 4. Nastavíte jméno výsledného souboru s koncovkou ISO: např. AUTORITY.ISO
 5. Nastavíte výstupní kód na Kód Kamenických MJK
 6. Nastavíte Formát výstupu na UNIMARC/ISO 2709 (vyškrtněte Použít formát výsledkového okna)
 7. Ostatní volby necháte standardně, Tlačítkem OK zahájíte export.
 8. pustíte modul X – nastavení systému LANius a v menu Servis dat zvolíte Autority.
 9. V části Aktualizace autorit z ČNB zaškrtnete volič Přímo z ISO souboru
 10. Rovněž doporučujeme provádět aktualizaci v té době, kdy můžete zaškrtnout volbu: Je zajištěno, že nikdo nepracuje s LANiem, aktualizace pak proběhne mnohem rychleji.

Informace pro katalogizátory AV médií

Dosud nejsou v bázi národních autorit NK záznamy korporací (hudebních skupin, orchestrů atd.). Toto rozšíření je plánováno na přelomu roku 2002-2003.

Přesto je možné harmonizovat záhlaví autorů – osobních jmen neboť národní autority obsahují stovky záhlaví osob působících v oblasti hudby a filmu. Viz kapitola Možnosti harmonizace autoritních záhlaví.

Zapnutí slovníku autorit na místo stávajícího slovníku pro katalogizaci AV médií je možné pomocí volby:
Knihy>Vkládání>Nastavení Volba Nabízet slovník autorit i pro AV.

Slovník autorit je pak nabízen pouze po stisku klávesy F1, klasický slovník je k dispozici na F2,F3,F4.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz